Albert Bandura

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.08.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 307 slov
Počet zobrazení: 7 861
Tlačení: 456
Uložení: 702
Praktické!
Albert Bandura (1925 – současnost)
Teorie sociálního učení a teorie ,,Self-účinnosti“
Americký psycholog a profesor na Stanford University
-  Zvolen prezidentem Americké psychologické asociace
-  Zodpovědný za přechod mezi behaviorismem a kognitivní psychologií - Sociálně kognitivní teorie
1961 Bobo Doll Experiment (panenkový experiment)
-  Kniha: ,,Sociální učení a rozvoj osobnosti“
Teorie sociálního učení
o Velmi ovlivnil  psychologii osobnosti, psychoterapii, kognitivní psychologii a vzdělávání.
o 1980 - cena za význačný vědecký přínos, 2004 - Vynikající celoživotní přínos psychologii.
o ,,Self-efficacy“ (VLASTNÍ VNÍMANÁ ÚČINNOST) =  víra ve vlastní schopnosti, je to přesvědčení dítěte, že může mít kontrolu nad svým životem, událostmi.
o Nejdůležitějším zdrojem informací o vlastní vnímané účinnosti je zkušenost se zvládnutím úkolu tzv. ,,Mastery experience“ (postupně zvyšujeme nároky na dítě a předkládáme mu k tomu vhodné pomůcky, např: nejdříve dítě učíme jíst lžící, poté vidličkou, nakonec i nožem) → tím zvyšujeme jeho PSYCHICKOU ODOLNOST u dětí.
o 1961 BOBO DOLL EXPERIMENT - Bandura natočil film, ve kterém žena zatloukla panenku a vykřikovala agresivní slova. Tento film byl puštěn skupince dětí. Poté děti zůstaly samy ve třídě s panenkou. Nejprve si panenky nevšimly, poté začaly napodobovat chování, které viděly ve filmu → Bandura toto chování nazval „Teorie sociálního učení“.
o Jde o Proces učení kopírováním či modelováním akce. (pozorování někoho či něčeho)
 → Učení zkušeností a pozorováním.

· 4 klíčové procesy pozorovacího učení:
•  Pozornost - učení pomocí pozorování. Model musí být atraktivní a dramatický, tak přitahuje naši pozornost. Pokud podporuje i soutěživost, věnujeme mu pozornosti více.
•  Zadržení- paměť. Pozornost vyvolá v naší myslí myšlenkové obrazy, díky kterým se dostaneme k tomu, na co jsme si chtěli vzpomenout.
•  Reprodukce odezva. Chování na základě poznání a našich schopností.
•  Motivace a příležitost - motivace je nejdůležitější. Pokud nejsme dobře motivovaní, neuchová se nám pozorování v paměti a tak model nenapodobujeme.
→ učení se může uskutečnit i pouhým pozorováním chování jiných lidí (emočních reakcí).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#albert bandura životopis #albert bandura #Bobo Doll Experiment #Bandura #A. Bndura #sociální učení Bandura #A Bandura


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033