Burrhus Frederic Skinner

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.08.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 301 slov
Počet zobrazení: 5 019
Tlačení: 411
Uložení: 531
Praktické!
Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990)
Americký psycholog, vynálezce, učitel
-  Podporoval Behaviorismus a experimentální psychologii – teorie Operantního podmiňování
-  Kniha: ,,Analýza chování“, ,,Chování organismu“
-  Vynález: vzdušná postýlka
 
Teorie operativního podmiňování
· Behaviorismus - tvrzení, že chování lze vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy (vše lze vědecky změřit)
· Chování organismu - dílo, které napsal v roce 1938, v tomto díle rozlišil dva druhy chování:
1, respondentní – respondenty jsou vyvolané reakce, vyvolané podmíněným podnětem
 (př. slinění, které je vyvolané podnětem)
2, operativní  - operanty jsou vysílané projevy, spontánní akty chování, které mohou mít
 kladné i záporné důsledky, (př.  Přirozené chování holuba v uzavřeném
prostoru kolem sebe – klování do zdi)
· Experimentoval například s holuby, používal speciální skříňku (Skinnerův box), která posilovala reakce (stisknutí páčky, vedlo k tomu, že do klece spadla potrava)
· Na základě svých experimentů rozlišil 3 různé druhy posílení (zpevnění):
→ ovlivňovali častost operativní reakce u zvířat
a)  Pozitivní posílení  - proces, při kterém je určité chování odměněno něčím pozitivním, příjemným. (př. spadnutí krmení do klece)
b)  Negativní posílení  - jde o chování, které je posilováno a tím i více opakováno, jako důsledek potřeby vyhnout se nepříjemným podnětům 
c)  Tresty – jde o chování ,které vede k záporným, nepříznivým důsledkům, tento důsledek snižuje pravděpodobnost budoucího výskytu chování.
Operantní podmiňování
= druh učení, při kterém se mění pravděpodobnost výskytu aktů chování (operantů) na základě jejich důsledků. Co se stane, bude-li živočich dostávat odměny nezávisle na svém chování → Tento pokus vedl k vysvětlení pověrčivého chování.
Pokus: Skinner umístil 8 holubů do operantního boxu, kde každých 15 vteřin dostávali jídlo. Když do krmítka dostávali potravu, každý holub něco dělal (kývání hlavou). Zvířata si spojila přísun potravy (posílení) s aktivitou (kývání hlavou), kterou v momentu dostávání jídla dělala. Frekvence aktivity se zvyšovala. Zvířata se náhodným zpevněním (kývání hlavou) snažila přivolat zážitky úspěchu (přísun potravy).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#skinner #burrhus frederic skinner #skinnerov zivot #skinnerov box


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021