Raymond Bernard Cattell

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.08.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 596 slov
Počet zobrazení: 5 567
Tlačení: 495
Uložení: 493
Raymond Bernard Cattell (1905 – 1998)
Metoda faktorové analýzy, aplikované na výzkum osobnosti
Americký psycholog britského původu, učitel
-  Založil Institut pro výzkum a seberealizaci
-  Sestrojil několik výzkumných psychologických testových nastrojů – Šestnácti faktorový osobnostní dotazník (16PF – zaměřený především na socialní vlastnosti)
 
Faktorová analýza
· zkoumaní osobností pomocí popisu a analýzy vlastností lidského chovaní
· dospíval k empiricky podloženým analýzám složek osobnosti (= na základě pozorovaní smyslů a zkušeností) → statický postup → FAKTOROVÁ ANALÝZA
· 1959 snížil úlohu klinického a přirozeného pozorovaní a dával přednost hodnocení osobnosti na základě nepřímé informace, získané psychologickými zkouškami a posuzovacími nástroji
 
RYSY: každý rys, je souborem odezev, který má něco jednotícího, co rysu dodává pravou identitu
a) jedinečné (vlastnost chování člověka) a společné ( prvek chovaní, u mnoha lidí)
b) povrchové a pramenné *  - rozlišil pozorovaní zjevného chovaní a zdroj či příčinu
  pozorovaných vlastností
c) konstituční (dědičné) a prostředím utvářené rysy
d) schopnostní (inteligenční, fyzické,...) a temperamentní (senzitivita, impulzivita,...)
e) dynamické rysy – motivační sila, fyziologické nebo ovlivněné prostředím
FAKTORY = *pramenné rysy
– faktory jako prvky rozsáhlého vzorce, mají přiřazenou číselnou hodnotu = faktorové sycení
– př: inteligence → faktor 0,8-0,9, kreslení → faktor 0,3-0,4 = určená osoba má blíže k číslu 1,
proto bude mnohem lepší v matematice než v kreslení
· Sběr dat:
– ,,L“ DATA: údaje o životě: ze školy, soudní záznamy, sňatky, rozvody→ od jiných osob
,,Q“ DATA: dotazník: sebeposouzení, výroky jimiž se posuzujeme
- L a Q data se mezi sebou porovnávají a odhaduje se, jak spolu souvisí
,,T“ DATA: zkoušky, vytváření životních situací, v nichž se pak boduje chování jedince
– Q a L data jsou z faktorové struktury ustáleného vzorce
osobnostní faktory: zkouška 16 PF: síla, inteligence, dominance, submise, emoce
· Teorie:
1) k osobnosti přistupuje popisně → rysy
2) PREDIKCE = odhad budoucích hodnot, předvídaní, demotivní definice osobnosti
3) psychometrický přístup: přesné měření, sběr přesných a kvantifikovatelných údajů
- teorie je užitečná psychometrikům, výzkumníkům, testově zaměřeným psychologům
· Teorie dynamiky osobnosti
– intrapersonalní dění v pojmech dynamického dění
ERGY = primární potřeby člověka, instinkt (sexualita, rodičovství, sebeobdiv,...)
SENTIMENTY = těsný vztah k záležitostem, emoce, sociální potřeby - jánský sentiment:
sebeuvědomění, reputace, mravní povinnost
POSTOJE = vnější projevy sentimentů a ergů, reakce na určitou situaci
PROCES SUBSIDIACE: postoje vyjádřením sentimentů a sentimenty jsou vyjádřeny ergy,
př.: postoj k novému filmu, reformě, prezidentovi
· Definice osobnosti:
– definice- PREDIKTIVNÍ OSOBNOST: „ Je to to, co předpovídá chování v dané situaci“ - předpoklad obou složek: rysy i vliv prostředí
DEMOTATIVNÍ definice: „ Osobnost je to, co umožňuje předpovědět, co daná osoba
učiní v dané situaci.“
· Vývoj osobnosti
– vývoj jako učení a zraní, ovlivněn prostředím
dítě: sentimenty ega a superega, zvyšuje sílu na hodnoty rodiny
dospívání: bouřlivost, úsilí o nezávislost
zralost: 25-55 let, nejdelší období, děje se nejvíce věcí, od 20 let upadá inteligence → nejvíce v oblasti přizpůsobivosti, nikoli oblast dovedností
stáří: duševní nevyrovnanost
· Inteligence
FLUENČNÍ –  biologická kapacita mozku
KRYSTALIZOVANÁ – ontogenetické zkušenosti, zejména vzdělání
· Intrapersonální konflikty:
vnitřní konflikt: různé ergy a sentimenty, každému přiřazujeme jinou hodnotu
– př.: přání založit rodinu x dokončit disertaci, + 0,5 manžel (sen.), -0,6
studiem (sen.), +0,5 sexualita (erg.), -0,4 strach (erg.), +0,3 vztah k „já“ (sen.)
· Příspěvek k učení:
1) klasické a operativní podmiňovaní
2) INTEGRAČNI učení = chování přispívá k dosažení jednoho životního cíle nebo skupiny cílů → některé ergy se uplatní, jiné se vytěsní nebo přemění → dlouhodobě vnitřní zpevnění
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#CATTEL #Raymond Cattell #cattell


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032