Kurt Goldstein

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.08.2011
Jazyk: Čeština
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 3 786
Tlačení: 437
Uložení: 493
Praktické!
Kurt Goldstein (1878 – 1965)
·  narodil se na území Polska
· doktorát medicíny získal na Vratislavské univerzitě
· v době působení v Královci se začal zajímat o neurologii a psychiatrii
· profesor neurologie na Frankfurtské univerzitě, kde vykonal rozsáhlou výzkumnou studii na vojácích s poraněním mozku
· při 2. Sv. válce byl zadržen gestapem a propuštěn až po té, co slíbil, že Německo natrvalo opustí
· poté žil v Nizozemí, kde se stal profesorem na Amsterdamské univerzitě, kde dokončil své hlavní dílo, The organism – obsahuje hlavní principy jeho teorie osobnosti
· poté emigroval do USA, kde byl profesorem psychiatrie na Columbijské univerzitě
· nakonec odešel do soukromé praxe v oboru neurologie a psychiatrie
 
Holistická teorie
- zdůrazňuje jedinečnost každého člověka.
- „holismus“ z řeckého slova „holos“ = úplný, sjednocený
- Goldstein prováděl většinu svých výzkumů na vojácích s poraněními mozku, Maslow se zaměřil na zkoumání zdravých lidí.
 
Hlavní body Goldsteinovy teorie
1. Holistický pohled na osobnost
- chápe osobnost jako jednotnou a plně sjednocenou existenci, ne jako souhrn jednotlivých součástí
- přisuzuje osobnosti jediný motivační směr, který podporuje její růst a uchovává její stálost
- podle něj jsou pojmy organismus a osobnost svým významem zaměnitelné => sám užívá výraz organismus
 
2. Vliv tvarové psychologie
- vysvětloval lidské chování pomocí tvarově psychologických pojmů => rozmanité způsoby chování, jež jedinec obvykle během jednoho dne vykonává, je třeba chápat jako probíhající sled dynamických procesů, v němž se vždy jedna funkce vynoří jako tvar, zatímco ostatní ustupují do pozadí
 
3. Organismus v sociálním kontextu
- jeho teorie pojímá organismus v logických vztazích k okolí
-  to vysvětluje silný důraz na význam sociálních prvků pro zdravou strukturu a zdravý vývoj osobnosti
 
4. Konkrétní a abstraktní chování
- výzkum na pacientech s poškozením mozku mu poskytl poznatky umožňující vysvětlit rozdíly mezi zdravě a nezdravě probíhajícími činnostmi organismu, toto rozlišení provádí na základě konkrétních a abstraktních vzorců činnosti
Konkrétní chování  - reakce organismu na „vše, co jedinec vnímá“
Abstraktní chování - aktivní orientace v situaci => jedinec musí „vybrat to, co je    podstatné, a počínat si způsobem, který je přiměřený celé situaci“
Podle Goldsteina je organismus jednotným útvarem.  Má jedinou motivační sílu - potřebu sebeaktualizace, což je pudová tendence hýbající organismem - člověk nejí, protože má hlad, ale protože se prostřednictvím jídla aktualizuje.
 
Vyrovnání
Zdravý organismus funguje hladce. Toho se však nedosáhne bez překážek. Toto napětí vyvolává úzkost. Každý člověk se však nakonec musí se svým okolím vyrovnat, buď přijetím vnějších podmínek, nebo vlastní iniciativou překonání problémů
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#maslow #abraham maslow #holistická teorie #kurt goldstein


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014