Salvador Dalí

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 08.12.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 914 slov
Počet zobrazení: 4 016
Tlačení: 314
Uložení: 335
Salvador Dalí

Úvod
Pre našu seminárnu prácu sme si vybrali legendárneho španielskeho maliara, fotografa a spisovateľa Salvadora Dalího. Táto neuveriteľne talentovaná a neobyčajná postava prekračuje rámec estetického a revolučného hnutia surrealizmu.
 
  Salvador Dalí prelomil všetky mýty. Jeho správanie sa obviňuje a súčasne vábi. Pozorná práca na sebe samom, na vlastnej vízii maľby, bytia, sveta, jeho nevyliečiteľná príťažlivosť protikladov umiestnila do samého zenitu tvorenia dielo, ktoré je ovládané víziou reálnosti, v ktorom čokoľvek, čo existuje, skrýva hádanku.
 
  Cieľom tejto práce je priblížiť Vám aspoň malú časť výtvarného umenia, ktoré sa v dnešnej dobe, hlavne u mladých ľudí, neteší veľkej obľube. Postavu tohto maliara sme si vybrali pre jeho nevšedný a tajuplnný život, ktorý sa priamo odrazil v jeho tvorbe. Pripravili sme pre Vás aj niekoľko obrazových príloh, aby ste si mohli o jeho diele vytvoriť vlastný názor. Veríme, že Vás tento umelec a jeho dielo zaujme a získate nové poznatky nielen z výtvarného umenia.

Životopis
 
Salvador Dalí (1904-1989)
Maliar a grafik vyštudoval obor maliarstvo na madridskej výtvarnej akademií v rokoch 1921-1926; tu získal i obšírne znalosti z dejín umenia. V jeho ranných dielach možno vypozorovať vplivy futurizmu, metafyzickej maľby i kubizmu. Obzvlášť si obľúbil diela Vermeera a holandských majstrov 17. storočia, táto záľuba ho na čas priviedla k realistickej maľbe. V roku 1929 stretáva Galu, ktorá se stává jeho celoživotnou partnerkou a až do jeho smrti v roku 1982 zohrává rozhodujúcu úlohu tiež v jeho umeleckej tvorbe. V rovnakom roku sa Dalí pridáva k surrealistickému hnutiu. Jeho najvetším prínosom je tzv. paranoidne-kritická metóda, ktorú popísal vo svojej stati "Ovládnutie iracionálna" (1935). V roku 1938 sa zoznamuje so Sigmundom Freudom, ktorého teória psychoanalýzy sa zásadným spôsobom premieta do Dalího výtvarného diela. Dalího motívy se snažia zachytiť nadreálnou iracionalitu a pohybujú se vo svete snov a voľných asociácií. Z technického hľadiska sa Dalí prikláňal skôr k akademizmu, ktorý úplne dokonale ovládal. S často nedohľadnou hĺbkou jeho obrazov občas silne kontrastovaly škandály a exhibicionistické verejné vystúpenia. Napriek tomu se kvalitou svojho diela zaradil medzi nejvetších výtvarníkov a stal se tiež jedným z najvýznamnejších podnecovateľov nových umeleckých smerov svojej doby. Okrem jeho výtvarných diel je nutné tiež pripomenúť Dalího spoluprácu s Louisom Bunuelom na filmoch "Andalúzsky pes" a "Zlatý vek". Zabudnúť by sme nemali ani na jeho početné knihy a dalšie spisy - "Viditeľná žena"" (1930), "Ovládnutie iracionálna" (1930), "Tajný život Salvadora Dalího" (1940), "Denník génia" (1964), "Tak vzniká Dalí" (1973); poslednú menovanú knihu uverejnil pri príležitosti otvorenia Dalího múzea v svojom rodnom meste Figuerasu.
 
1904 - Dňa 11. mája sa v Figuerasu ( Gerona ) narodil Salvador Domingo Felipe Jacinto  Dalí i Doménech. Otcom bol notár Salvador Dalí i Cusí, matkou jeho manželka Felipa Doménechová.
1910 - Maľuje svoj prvý obraz, krajinku, ktorú sám neskôr charakterizoval ako „dieťa na prechádzke v daždi lastovičiek“.
1912 - Začína chodiť do školy. Za učiteľa má Estebana Traitera, starého výstredného pedagóga na jednej laickej škole vo Figuerasu.
1913 - Objavuje dramatickú krajinu okolo Cadaquésu a poznáva ľudové názvy všetkých najvýznačnejších skalísk: Cap de lleó ( Levia hlava ), Aguila ( Orol ), Enclusa (Nákova)
1914 - Stáva sa žiakom v škole Bratsva kresťanského učenia. Je na rekreácii v Cadaquésu, v dome rodiny Pichotových, a objavuje v tomto kultivovanom prostredí impresionistické obrazy, ktoré v Paríži namaľoval jeden z členov rodiny, Ramón Pichot. Z doby tohto jeho pobytu v rodine Pichotových, spriatelenými s mnohými umelcami, sa zachoval obraz s názvom Choré dieťa. Salvador na ňom vyobrazil sám seba, pri stole s fľašou sirupu, ktorú musel pravidelne užívať a v pozadí niekoľko bárok brázdiacich morskú hladinu, podanú pointilistickou technikou. V olejoch a leptoch, ktoré videl u Pichotových nachádza tiež inšpiráciu k ďalšiemu obrazu, z bielych a hrdzavých tónov na starých dvorných vrátkach, do ktorých ešte za vlhka vtlačil stonky tráv a telíčka hmyzu..
1915 - Navštevuje radovú strednú školu maristov vo Figueras.
1916- Tu sa ho ujíma prof. Núňez, nositeľ Rímskej ceny v odbore grafiky, pod ktorého vedením sa na dielach Rembrandta poučil o účinkoch šerosvitu.
1917 - Maľuje žánrové obrázky, niekoľko portrétov a ďalšie oleje s vtlačenými kameňmi, vedení už vtedy snahou, od ktorej ani neskôr v živote neustúpil, vyjadriť v obraze 3 rozmer.
1918 - Zaujíma sa o dielo Mariana Fortunyho, o kubizme, filozofiu Immanuela Kanta a o „mysticizmus“ Juana Grise. Spolu s ďalšími miestnymi umelcami vystavuje v Figuerasu niekoľko olejov a nachádza priaznivý ohlas u kritiky. Dostáva zákazku na plagát Trhy a slávnosti sv. Kríža v meste Figueras.
1919 - S niekoľkými priateľmi vydáva umelecký časopis Štúdium. Z tejto doby pochádza aj jeho kvas a lepenec, zbierka Dvaja cigáni (zbierka:A.R.Morse, Cleveland, Ohio).
1920 - V januári mu zomiera matka doňa Felipa Domenéchová.
1921 - Vo svojich sedemnástich rokoch je prijatý na špeciálnu školu maliarstva, sochárstva a grafiky pri Škole krásnych umení San Fernando v Madride.Vo študentskom okruhu nachádza nových známych. Sú nimi Rafael Alberti, Luis Bohuňel, Ernesto Halffter, Federico García, Eugenio Montes,Morreno Villa, Benjamín Palencía, Guillermo de la Torte, Daniel Vázquez-Díaz…. S hlbokou úctou navštevuje Prado a je silne priťahovaný dielom Juana Grize.
1922 - Dalí je výborným študentom. V Madride a Canaquésu (kde trávi prázdniny) dokazuje svoje nadanie niekoľkými olejomaľbami, hlavne vlastnými podobizňami, ovplyvnenými impresionizmom a fauizmom.
1923 - Na jeden rok je z madridskej Školy krásnych umení San Fernando vylúčený. · 1924 - Vracia sa na školu San Fernando. Medzitým spolupracoval s barcelonským časopisom Gaceta de les Arts a s magazínom L` Amic de les Arts, vydávaním v Sitgesu. Svojimi metafyzickými štúdiami ho zaujali Giorgio de Chirico a Carlo Carra, právetak ako práce futuristov, ktoré ho nakoniec priviedli ku kubizmu.
1925 - V Madride sa zúčastní Výstavy iberských umelcov a potom od14. do 27. novembra má samostatnú výstavu v barcelonskej Galerii Dalmau.
1926 - S konečnou platnosťou je vylúčený zo školy San Fernando. Ňaďalej sa zaujíma o kubizmus a odchádza preto do Paríža. Stretáva sa tu s Picassom a ukazuje mu svoje dielo Dievča z Ampurdánu.
1927 - Maľuje obraz Popílky, jedinú prácu z doby jeho vojenskej služby, predstavujúce jeho snivé kreácie, smerujúce k oslobodeniu vedomia. V tom istom roku namaľoval aj obraz Krv je sladšia než med, považovaný za prvú Dáliho surrealistickú maľbu, znázorňujúcu akýsi les navzájom spolu prepojených prístrojov neznámeho účelu. Vytvára javiskovú výpravu ku komédii Sily lásky a kúziel, ktorú Adria Gual dáva v Barcelone.
1928 - Salvador Dalí, Lluís Montanya a Sebastia Gasch publikujú manifest groc (žltý manifest), kde odhaľujú katalánsky neucentizmus ako falošnú hru s helenizmom. Stavajú sa za nové umelecké prúdy a za posilnenie ich spojením s technickým pokrokom. V Paríži spolupracuje s Luisom Bunuelem na scenári k Andalúzskemu psovi. Prostredníctvom Miróovým sa zoznamuje s Andreom Bretonom a stáva sa členom surrealistickej skupiny.
 
1929 - Vo ferbruárovom čísle časopisu Revista de Occidente uverejňuje Federico García Lorca Ódu na Salvadora Dalího. Dáli sa jednoznačne zameriava na maliarske spodobnenie sveta snov na základe svojej vlastnej metódy, ktorú nazval „paranoicko- kritickou“. Od 20. novembra hostí Goemansova galéria Dalího prvú parížsku výstavu.
1930 - Je zaujatí maľbou Ernesta Meissoniera.
1931 - Maľuje prvú Podobizeň Galy a Stálosť pamäti. Spolupracuje na scenári k Bunuelovmu filmu Zlatý vek
1932 - Obraz Antropomorfný chlieb.
1934 - Vystavuje v New Yorku a v Barcelone. Usadí sa s Galou vParíži a vytvorí pre Sikorovo vydanie Lautramontových spevov Maldorových 24 ilustácii.
1935 - Maľuje obraz Galino kľakanie.
1936 - Občianska vojna v Španielsku. Dalí zatiaľ žije v Taliansku. Maľuje obrazy Mäkká konštrukcia s varenými fazuľami, Predtucha občianskej vojny, Paranonia a Kanibalizmus jesene. Zomiera Federico García Lorca.
1937 - Andre Breton vylučuje Dalího zo surrealistickej skupiny.
1938 - Maľuje Španielsko, Nekonečnú hádanku, Africké dojmy.
1939 - Pôsobí v U.S.A. kde vyvoláva údiv aj pobúrenie.
1940 - Maľuje obrazy Nádej! a Vzkriesenie tela.
1941 - Múzeum of Modern Art v New Yorku od 19. novembra do 11. januára 1942 usporadúva výstavu 30 Dalího malieb a 17 kresieb.
1942 - s touto výstavou putuje po U.S.A. Vydáva svoju knihu Tajný život Salvadora Dalího.
1943 - Od 14. apríla do 5. mája prebieha v New Yorku výstava 29 jeho diel. Maľuje obraz Geopolitické dieťa pozoruje narodenie nového človeka.
1945- Maľuje obraz Melancholická atómovka ako pripomienku Hirošimi.
1946 – 1947 - Ilustruje Macbetha a Dona Quijota a tvorí akvarely pre Trojrohý klobúk.
1948 - Vracia sa do vlasti a usadzuje sa v Port- Lligatu u Cadaquésa.
1949 - Maľuje prvý obraz s náboženskou tematikou Madona z Port-Lligatu. Spolupracuje na filme Ako sa vám páči a na hre Don Juan Tenorio.
1950 - Umiera jeho otec.
1951 - Zahajuje prácu na 102 akvarelových ilustráciách k Božskej komédii. Maľuje obraz Kristus sv. Jána z kríža.
1952 – 1953 - Maľuje obrazy s mystickou tematikou. Navrhuje šperky pre newyorských zlatníkov Alemanyho a Eastmana.
1954 - Výstava v Ríme s 24 olejmi, 17 kresbami a s akvarelmi s Božskej komédie. Maľuje diela Ukrižovaný a Mladá panna páchajúca autosodómiu rohami svojej vlastnej cudnosti.
1955 - Dokončuje Poslednú večeru.
1956 - Vystavuje v Belgicku 34 olejov a 48 kresieb.
1957 - Maľuje obraz Sv. Jakub Starší.
1958 - Ide do Paríža aby prevzal čestnú medailu a medailu mesta Paríž.
1959 - Medailu mu udeľuje mesto Gerona.
1960 - Vystavuje ilustrácie k Donu Quijotovi.
1961 - Je plne zaujatý prácami na Bitke pri Tetuáne.
1962 - Dokončil Bitku pri Tetuáne. Namaľoval Kristus z Vallésu
1963 - Maľuje dielo Portrét môjho mŕtveho brata.
1964 - Dalího výstava v Tokiu. Maľuje Ezechiolov sen, jednu zo100 ilustrácii k biblii.
Španielska vláda mu udeľuje Veľký kríž Izabely Katolíckej.
1965 - Maľuje Stanica v Perpignanu.
1966 - Múzeum of Modern Art mu požičiava 4 podlažia pre výstavu na ktorej okrem iného bol vystavený aj obraz Mysliaci stroj.
1967 - Dokončuje obraz Lov tuniakov.
1968 - Vychádza kniha Maxa Gerarda Dalí.
1969 - Maľuje Kráľovskú hodinu.
1970 - Púšťa sa do zariaďovania vlastného múzea vo Figuerase.
1971 - Maľuje dve olejomaľby ( Gala a Dalí sype zlato ) pre strop vlastného múzea.
1972 - Dalí vystavuje holografické obrazy.
1973 -Vydáva knihu Ako sa stať Dalím. Maľuje prvý stereoskopický obraz Dalí zozadu maľuje Galu zozadu.
1974 - Dokončuje 16 sôch pre múzeum vo Figuerase. Dňa 28. septembra sa koná otvorenie Dalího múzea.
1978 - V divadle Dalího múzea sa koná premiéra filmu Babaouo.
1979 - Dňa 9. mája sa stáva členom École des Beaux Arts. V decembri usporadúva Centre Pompidou v Paríži veľkú prehliadku Dalího tvorby.
1981 - Vystavuje súbor plastik zo sklenenej masy.
1982 - Otvára múzeum v San Peterburgu. Umiera Gala.
1983 - K Dalího múzeu sa pričleňuje veža Gorgot, premenovaná na počest Galy na Galatea.
1984 - V septembri sa podrobuje plastickej operácií k odstráneniu následkov popálenín, ktoré utrpel pri požiari v svojej izbe na zámku Púbol. Po uzdravení sa sťahuje do veže Galatea.
1985 - Znovu ožívajú spory o pravosti niektorých diel pripisovaných Dalímu.
1989 - Dňa 23. januára umiera Dalí vo Figuerasu na zápal pľúc.

Rozbory obrazov
 
MYSTERY OF DESIRE (MA MÉRE, MA MÉRE, MA MÉRE...)
L'Énigme du desir - Ma mére, ma mére, ma mére
Záhada túžby - Moja matka, Moja matka, Moja matka
1929, olej na plátne, 110 x 150 cm
Staatgalerie Moderner Kunst, Mnichov, majitel Oskar R. Schlag, Zurich
V roku 1929 namaľoval Dalí celú radu rozmerných, nespútane erotických obrazov, ktoré šokovali každého s výnimkou  tých najliberálnejších surrealistov. Obraz dokumentuje umelcovu jedinečnú schopnosť maliarsky zachytiť freudovskú symboliku. Plochu plátna ovládá velký žltý tvar inšpirovaný Gaudího architektúrou. V priehlbeninách tohoto fantastického útvaru se opakuje nápis "ma  mére" (moja matka), inšpirovaný básňou Tristana Tzary. Celý tvar prechádza v levej časti do ľudskej hlavy, ktorá je portrétom spiaceho autora. Za ňou sa opäť objavuje umelcova vlastná podobizeň, tentokrát v objatí so svojím otcom. Ryba, kobylka, dýka atď. sú Dalího typickými, ale len ťažko vysvetlitelnými symbolmi. Tento obraz patrí mezi desať najvýznamnejších umelcových plátien.
 
APPARATUS AND HAND
Appareil et main
Aparát a ruka
1927, olej na dreve, 62.2 x 47.6 cm
zbierka E. a A. Reynolds Morseových, zapožičané pre Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)
 
Tento obraz spadá do Dalího rannej tvorby, mal vtedy len 23 rokov. Rok 1927 bol pre mladého Katalánca zlomom (potom čo bol v roku 1926 vylúčený z Akadémie San Fernando); zoznamuje sa a začíná umeleckú spoluprácu s Federicom Garcia Lorca, jedným z nejvetších španielskych básníkov a dramatikov; potom slúži sedem mesiacov v španielskej milícií. Dalí bol tiež ovplyvnený revolučným výkladom snov Sigmunda Freuda a bol zaujatý zkúmáním jeho psychoanalýzy ľudského vnútra natoľko, že ju začal uplatňovať v svojich obrazoch. A tak Dalí v roku 1929 vstupuje do surrealistickej skupiny.

Do tej doby bol mladý umelec pripravený pustiť z hlavy svoje časné úspechy, aby sledoval viac svoje osobné vízie; ktorými zahrňoval a zároveň aj šokoval verejnosť. Behom tohoto roku (1929) namaľoval tiež klasické realistické práce ako Basket of Bread a Girl's Back. Zatiaľ čo jeho štýl, ktorým maľoval bol stále tradičný, obsah jeho obrazov bolo "niečo iné", ale tradičné. Freudove myšlienky na vysnený symbolismus nahradily prirodzený svet.
Dojem vyvolaný týmto obrazem je jedným z pocitov snovej úzkosti. "Aparát" je centrálnym trojuholníkovým obrazcom, ktorý je podopieraný malými tyčovitými objektami, nepatrne našikmo - vytvára pocit, že se celá vec môže zrútiť v ktorejkoľvek chvíli. Na vrchole aparátu je příšerná ruka bez kože, ktorá vyzerá elektrifikovane. Aparát nejasne nadobúda ľudskú podobu, ktorá je ešte viac evidentná v tieni, ktorý vrhá. To bol tiež Dalího zámerom - zamýšlané vyvolánie údesu diváka. Aparát a ruka nám naznačuje spôsob, ako si všimnúť "skutočný" svet, ukazuje nám, že nočné mory môžu byť tak hmatatelné ako naša denná realita. Dalí je na najlepšej ceste definovať svoj surrealistický štýl, ktorý neskôr ešte viac rozvinie.
 
DREAM, INSPIRED BY A BEE FLYING AROUND A POMEGRANATE, A SECOND BEFORE WAKING UP
Réve cause par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade, une seconde avant l'éveil
Sen vyvolaný letom včely okolo granátového jablka, sekundu pred prebudením
1944, olej na plátne, 51 x 40.5 cm
zbierka Thyssen - Bornemisza, Lugano-Castagnola
 
Granátové jablko ako symbol plodnosti a nesmrtelnosti exploduje na tomto plátne do ryby, ktorá vyvrhuje zo svojich útrob tygre prudko se vrhajúce na zmyselne ležiacu nahú ženskú postavu, ktorá je v podstate zobrazením Dalího manželky Galy. Táto hrozivá, ale úchvatná a skvelá kompozícia, blížiaca se dokonalosťou prevedenia farebnej fotografii, pripomína Dalího predošlé surrealistické diela - každý objekt na tomto obraze sa vznáša, avšak perspektíva je oveľa prepracovanejšia a celý účinok diela oveľa výraznejší, protože maliar použil (oproti svojím ranne surrealistickým dielam) jednoduchšiu a priamejšiu symboliku.
 
MY WIFE, NAKED, WATCHING HER OWN BODY, WHICH CHANGES INTO A STAIRCASE, THREE VERTEBRAE OF A COLUMN, THE SKY AND ARCHITECTURE
Ma Femme, nue, regardant son propre corps devenir marches, trois vertébres d'une colonne, ciel et architecture
Moja žena, nahá, pozorujúca svoje vlastné telo, ktoré se premieta na schody, stĺp, oblohu a architektúru
1945, olej na dreve, 61 x 52 cm
súkromná zbierka, New York
Počas svojho osemročného pobytu v USA sa Dalí zaujímal o šperkárstvo a pracoval tiež ako javiskový výtvarník. Realizoval celú radu portrétov, pri ktorých využíval štýlové prvky zo svojich predošlých období. Tento formálne dokonalý obraz s výraznými kontúrami a klasickými detailmi drapérie, tela a vlasov, naznačuje Dalího záujem o akademizmus, ktorý se mal už v nejbližšej dobe plne rozvinúť v umelcovej tvorbe s náboženskou tématikou.
 
MASOCHISTIC INSTRUMENT
Masochistický nástroj
1933-34, olej na plátne, 62 x 47 cm
súkromná zbierka
 
Obraz spája niekoľko motívov z oblasti masochistických tendencií v erotike. Ženskému aktu v okne odpovedá po pravej strane cyprusový strom ako symbol sexuality; medzi ktorého vetvemi je zabodnutá dýka. Husle, ktoré drží v končekoch prstov nahá žena, ochablo visia dolu. Erotická symbolika typu žena = hudobný nástroj bol obľúbeným surrealistickým námetom. U Dalího naviac predstavujú ochablé husle menejcennosť hudby, ktorú tento bytostný maliar považoval za podradné umenie.

Citáty
"Rozdiel medzi surrealistami a mnou je v tom, že ja som surrealista."
Salvador Dalí
"Myšlienka, že by ma mohli nepoznať, bola pre mňa neznesiteľná."
Salvador Dalí
"Každé ráno zažívam pri precitnutí vybranú rozkoš... : rozkoš, že som Salvador Dalí, a pýtam sa unesene sám seba, čo zázračné ten Salvador dnes asi vykoná."
Salvador Dalí
"Kristus je ako syr, ako celé syrové pohorie!"
Salvador Dalí
"Najdôležitejšie náhody, ktoré môžu maliara našej doby stretnúť, sú dve:
1. byť Španiel, 2. volať se Gala Salvador Dalí."
Salvador Dalí, Deník génia, 1964

"Sex je ilúzia. Nejviac vzrušujúca vec je nerobiť to."
Salvador Dalí
"V šiestich rokoch som se chcel stať kuchárkou. V siedmych som chcel byť Napoleonom a od tej doby moja ctižiadosť stále vzrastala."
Salvador Dalí
"Viem čo jem. Neviem, čo urobím."
Salvador Dalí
"Jediný rozdiel medzi mnou a šialencom je v tom, že ja niesom šialenec!"
Salvador Dalí

Záver
  Salvador Dalí bol podľa nášho názoru najvýznamnejší predstaviteľ surrealizmu 20.storočia. Zanechal po sebe nespočetne veľa originálnych malieb, fotografií, sôch, ba dokonca sa podieľal na niektorých filmoch a knihách. Žil svojským a netradičným životom. Nie všetky jeho skutky boli v súlade so slušnosťou a morálkou, čo však ospravedlňuje jeho bohatý umelecký prínos pre nás aj dalšie generácie. Mnohí ho milovali, mnohí zatracovali a možno práve preto sa stal legendou moderného maliarskeho umenia. Našou úlohou bolo priblížiť Vám jeho tajuplný život, zoznámiť Vás s niektorými jeho dielami a z časti odhaliť jeho komplikovanú osobnosť…
Dúfame, že Vás táto seminárna práca zaujala a že ste nadobudli nové poznatky z oblasti umenia.

Resumé
Salvador Dalí
Spanish painter. Born into a middle-class family, he studied at the Academy of Fine Arts in Madrid, where he mastered academic techniques. Dalí also pursued his personal interest in Cubism and Futurism and was expelled from the academy for indiscipline in 1923. He formed friendships with Lorca and Bunuel, read Freud with enthusiasm and held his first one-man show in Barcelona (1925), where he exhibited a number of seascapes. He wrote the screenplay for Bunuel's Un Chien Andalou (produced in 1928), largely thanks to which he was adopted by the Surrealists. In Paris he met Picasso and Breton, and his involvement from 1929 onwards, his effervescent activity, his flair for getting publicity through scandal and his vivacity which counterbalanced the political difficulties encountered by the group, made him a particularly welcome addition.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022