Archimedes

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 30.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 616 slov
Počet zobrazení: 4 647
Tlačení: 394
Uložení: 389
Archimedes
Narodil sa v Syrakúzach na Sicílii roku 287 pred Kristom. Pochádzal zo šľachtickej, neveľmi bohatej, ale zato vzdelanej rodiny. Jeho otec Feidias bol gréckym astronómom. Sporos od malička vynikal bystrým rozumom a tak ho učenec Filonides nazval „Železný um“ čiže „Archimedes“. Archimedes študoval dlhé roky v egyptskej Alexandrii, vo vedeckom centre antického sveta. V slávnej Alexandrijskej knižnici boli zhromaždené všetky vtedajšie významné práce vedy a kultúry. Matematiku sa učil u nasledovníkov veľkého geometra Euklida. Po návrate do Syrakúz zasvätil svoj život výskumom a pokusom. Oddal sa bádaniu v matematike, mechanike a ich využitiu v praxi, ďalej objavom a konštrukcii mechanizmov a strojov. Najznámejší pre svojich súčasníkov sa stal objavmi v oblasti hydrostatiky, ktoré boli neskôr rozšírené o aerostatiku. Svoje poznatky opísal v diele „O plávajúcich telesách“. Sú to dve knihy obsahujúce 19 logických výrokov. V prvej opisuje hydrostatiku, jej základné zákony a v druhej rozvádza aerostatiku. Súhrn týchto poučiek je dnes známy ako „Archimedov zákon“.
 
Heuréka
Podnetom pre jeho štúdium v tejto oblasti, bola vraj žiadosť syrakúzskeho kráľa Hieronoma. Ten si dal zhotoviť korunu z čistého zlata. Keďže mal pochybnosť, či koruna neobsahuje striebro, požiadal Archimeda, aby to zistil. Problémom bolo predovšetkým určenie objemu koruny, zhotovenej z množstva lístkov, ktorých objem bol rôzny. Dlho uvažoval nad touto úlohou. Keď sa raz kúpal vo vani, všimol si nadľahčovanie svojho tela vo vode. Objavil riešenie problému. Naradovaný vyskočil z vane a s výkrikom „heuréka - našiel som to“, vybehol nahý na ulicu. Kľúč na riešenie Hieronomovej úlohy bol nájdený. Najprv odvážil na váhach kráľovskú korunu zlatom a potom striebrom. Zlato ponorené do vody, zodvihlo hladinu do určitej výšky. Striebro ponorené do vody, zodvihlo hladinu trochu vyššie. Koruna ponorená do vody zodvihla hladinu vyššie ako zlato. Z toho vyplynulo, že v korune bola prímes striebra.
 
Malá námaha veľké činy
V oblasti mechaniky skúmal Archimedes podmienky rovnováhy niekoľkých síl. Objavil páku, ktorá umožňuje dvíhať veľké bremená malou silou pomocou najjednoduchšieho mechanizmu. Toto opisuje vo svojom diele „O pákach“. S týmto objavom je tiež spojený jeho výrok: „Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“ Kráľ Hieronom ho požiadal, aby dokázal, či nepatrnou silou možno zodvihnúť veľké bremeno. Archimedes to vyskúšal na nákladnej lodi, ktorú mohol na breh vytiahnuť len veľký počet ľudí. Nariadil, aby na loď nastúpilo veľa ľudí a aby bola zaťažená obvyklým veľkým nákladom. Zaujal miesto neďaleko od brehu a bez veľkej námahy, vlastnými rukami pomocou kladkostroja, ľahko a bez porušenia rovnováhy vytiahol loď. Zaviedol tiež jeden z najdôležitejších pojmov statiky, ktorý bol neskôr pomenovaný ako „moment sily“. Definoval ťažisko telesa ako bod, v ktorom stačí teleso upevniť, aby zostalo v rovnováhe v akejkoľvek polohe. Zaoberal sa podmienkami plávania telies a venoval sa i optike. Túto problematiku objasňuje vo svojom diele „Katoptika“. Zmieňuje sa tu o odraze svetla a lome svetla vo vode a vo vzduchu, o dúhe a o vlastnostiach guľového zrkadla, pomocou ktorého sa dajú zapáliť predmety. Archimedes tiež pomáhal pri zostrojovaní zbraní pre svoj národ v druhej Púnskej  vojne.

Nedotýkaj sa mojich kruhov!
V roku 212 pred Kristom zahynul aj Archimedes. Keď rímsky vojak vtrhol do jeho domu, Archimeda našiel ako kreslí do piesku matematické diagramy. Úplne bol pohrúžený do riešenia úlohy a vôbec si nevšimol, že niekto vstúpil. Vojaka to urazilo, začal kričať a prikázal mu, aby prestal kresliť, no Archimedes ho neposlúchol a zvolal: „Noli tangere circulos meos - Nedotýkaj sa mojich kruhov!“ Toto vraj boli posledné slová, ktoré Archimedes vyriekol. Rozzúrený vojak prebodol mečom jedného z najväčších fyzikov a matematikov staroveku, mechanika a geniálneho vynálezcu.

Stručné zhrnutie prínosu Archimeda do matematiky:
· Prvé pokusy o integrovanie
· kvadratúra paraboly
· Archimedov princíp
· popísal paraboloid ,hyperboloid
· aproximácia Pí ,zlepšujúcim sa priblížením
  metódou vpísaného a opísaného n-uholníka
· Archimedova špirála
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#archimedes #Archimedova spirala #alexandrijská knižnica #xmlzBEoMJZrU #Archimedes informácie #kurt goldstein #umelecky opis-more, slnko a pla


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010