Ďakovná reč biskupovi

Pomôcky » Príhovory

Autor: ypsilon (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 26.06.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 205 slov
Počet zobrazení: 378
Tlačení: 13
Uložení: 15

Ďakovná reč biskupovi

Vážený biskup,

s radosťou by som sa vám chcel vyjadriť úprimné poďakovanie za vašu múdrosť, oddanosť a neúnavnú prácu, ktorú vykonávate vo svojej službe Bohu a Cirkvi. Vaše príkladné vedenie a pastoračná starostlivosť napĺňajú srdcia mnohých ľudí duchovnou silou a nádejou.

Vaše slová nás povzbudzujú k hlbšiemu prežívaniu viery a k hľadaniu pravdy. Vaša pokornosť a láska k ľuďom nás inšpirujú k nasledovaniu Kristovho príkladu a ku vzájomnej úcte a porozumeniu.

Vážim si vašu snahu o budovanie spoločenstva, podporovanie sociálnej spravodlivosti a starostlivosť o tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. Vaše angažovanie v dobročinných projektoch a vaša zástančská rola voči tým, ktorí potrebujú pomoc, svedčia o vašej pravdivosti a oddanosti evanjeliu.

Sme vďační za vašu starostlivosť o rodiny, mládež a deti. Vaše povzbudenie a modlitby nám poskytujú silu a nádej v každodenných výzvach, ktorým čelíme.

Vaše pútnictvá a púte nám ukazujú cestu hlbšieho spojenia s Bohom a sú príležitosťou na očistenie a duchovný rast. Vaša prítomnosť v našej komunite je pre nás všetkých vzácnym darom.

Ešte raz vám vyjadrujem svoju úprimnú vďačnosť za vašu múdrosť, vedenie a lásku, ktorou nás obdarujete. Nech vás Boh požehná vo vašej službe a nech vás posilňuje svojou milosťou a múdrosťou.

S úctou a vďakou,

Meno a Priezvisko 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Príhovory

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu