Príhovor pri príležitosti ocenenia

Pomôcky » Príhovory

Autor: babuska
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 832 slov
Počet zobrazení: 159
Tlačení: 10
Uložení: 12

Príhovor pri príležitosti ocenenia

Vážená pani prednostka, milé kolegyne, kolegovia, dámy a páni,

aj keď sa zdá, že tento deň je ako každý iná, predsa len – je čímsi výnimočný! Výnimočný touto slávnostnou atmosférou, týmito priestormi, aj našim slávnostným „imidžom“. Výnimočný tým, že niektorí z nás práve prevzali z rúk prednostky Krajského školského úradu ocenenie za dlhoročnú, kvalitnú a svedomitú prácu v školstve.

Popri každodenných pracovných povinnostiach v tomto hektickom životnom tempe a bez ohľadu na to, čo bolo včera a čo bude zajtra vychutnajme si výnimočnosť a jedinečnosť tejto chvíle. Je neopakovateľná, pretože takéto uznanie neprichádza každý deň.

Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú, mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne...

Našu prácu posudzujú žiaci, ich rodičia, kolegovia navzájom, naši nadriadení aj verejnosť, ale azda najobjektívnejšie ju ocení ten, kto „učiteľský chlebíček“ ochutnal aj v extrémnych podmienkach..., lebo práve v skúškach a utrpení sa zoceľuje duša, zostruje zrak, rozvíjajú ambície a tak sa dosahuje úspech.

Iste mi dáte za pravdu, že pre každého učiteľa je príjemné, ak je za svoju prácu nielen dobre finančne ohodnotený, ale aj – ak ho niekto morálne podporí, poďakuje, ak uznáva jeho prácu, je príjemné zistiť, že vaša škola má na verejnosti „dobré meno“, že vaši žiaci dosahujú úspechy aj vďaka vám. Práve tento príjemný pocit prežívame teraz o to intenzívnejšie, že sme prevzali ocenenie na profesionálnej úrovni, od ľudí, ktorí našu prácu poznajú, vážia si ju a vedia, aké dôležité je pre učiteľa aj ľudské teplo.

V mene všetkých ocenených zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach Vám chcem úprimne poďakovať za prejav VĎAKY a ÚCTY k našej dlhoročnej pedagogickej práci a k učiteľskému povolaniu vôbec. Chcem Vás tiež ubezpečiť, že svoju prácu robíme s láskou, zodpovednosťou a vysoko profesionálne a aj naďalej urobíme všetko preto, aby stúpala kvalita našej pedagogickej práce, aby stúpala spokojnosť žiakov a ich rodičov, a čo je tiež dôležité, aby stúpala aj naša a Vaša spokojnosť.

Komenský hovorí, že citujem: „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t.j. učiteľom, nie maskou učiteľa“. „Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok žiakov, vzťahujúc všetko na seba a svojím príkladom vštepujúc žiakom Senecov výrok: „Ušľachtilý duch sa živí prácou“.

Dobrý učiteľ sám hľadá koho by mohol učiť, vyhľadáva, čo by učil, pretože chce každého dôkladne naučiť všetko. Hľadá spôsoby, ako by mal učiť, aby čisté pramene náuk vtekali do myslí bez bitky, bez kriku a násilenstva, bez nechuti, príjemne a milo. Šťastné školy, ktoré majú takýchto učiteľov“.

Ďakujem ešte raz za ľudský postoj a veľkorysé srdce.

Nechcem Vás unaviť dlhými rečami, ale nedávno ma zaujal jeden text, ktorý, ak dovolíte by som Vám rada prečítala. Skúste sa zamyslieť a povedzte si v tejto chvíli: SOM UČITEĽ...

SOM UČITEĽ!

 • Narodil som sa v tej chvíli, keď z úst dieťaťa zaznela prvá otázka.
 • Som veľa ľudí na veľa miestach.
 • Som učiteľ, čo každé ráno zažína svetlo v očiach svojich žiakov.
 • Som Ezop a Hans Christian Andersen odkrývajúci pravdu v nespočetných príbehoch.
 • Som Matka Tereza bojujúca za ľudské práva a lásku medzi ľuďmi.
 • Som Guiseppe Verdi, ktorého lahodné melódie obleteli celý svet.
 • Som bežec na dlhé trate, čo fučiac od námahy sa preteká s časom.
 • Som Exupéryho Malý princ, ktorý zistil, že skrotiť, znamená vytvoriť putá.
 • Som Forrest Gumpp, čo dokázal sebe aj svetu silu svojho ducha.
 • Som tým, kto svojou ľudskosťou a celým svojim životom preslávil svoje povolanie: Konfucius a Phytagoras, Komenský i Makarenko, Shakespeare a Michelangelo, Mendelejev i Einstein, ale aj mnohí ďalší a ďalší.
 • Som tými, ktorých mená a tváre sú už dávno zabudnuté, ale vedomosti a skúsenosti, ktorých zostanú navždy uchované v úspechoch ich žiakov.
 • V priebehu dňa robím herca, priateľa, lekára i psychológa, hľadám stratené veci, požičiavam peniaze, robím náhradníka rodičom, právnika, obchodníka, politika a strážcu viery a nádeje.
 • Mám síce vzorce, grafy, mapy, knihy a príbehy, ale moji žiaci musia spoznať najprv sami seba a trvá to dlho, veľmi dlho, kým človeku vysvetlíte, kto je.
 • Som paradox. Najhlasnejšie rozprávam vtedy, keď najpozornejšie počúvam. Najväčšie dary, ktoré dávam svojim žiakom sú zároveň tým, čo by som vďačne od nich prijímal.
 • Celé dni hľadám poklady, hľadám nové možnosti, ako využiť tvorivosť žiakov, vytrvalo pátram po zručnostiach, ktoré niekedy žiaci sami v sebe nevedomky pochovávajú.
 • Som najšťastnejší z tých, ktorých práca je drinou.
 • Lekár má to šťastie, že v istom zázračnom momente môže na svet priviesť nový život. Ja mám to šťastie, že každý deň vidím znovuzrodenie života pri každej novej otázke, myšlienke, pohľade, pri každom novom priateľstve.
 • Architekt dobre vie, že ak stavia presne, jeho budova bude stáť stáročia. Učiteľ dobre vie, že ak stavia s láskou, pravdou a spravodlivosťou, to, čo postaví vydrží naveky.
 • Som vojak, ktorý každý deň bojuje proti napodobňovaniu kamarátov, odmietaniu, strachu, týraniu, predsudkom, nevedomosti a ľahostajnosti. Ale mám úžasných spojencov: inteligenciu, zvedavosť, tvorivosť, kreativitu, dôveru, lásku, smiech. Sú pre mňa posilou, ktorá sa prúdom hrnie pod moje zástavy.
 • Moja minulosť je bohatá na spomienky. Moja prítomnosť je pre mňa výzvou, dobrodružstvom, zábavou i povinnosťou, pretože svoj čas môžem investovať do budúcnosti.
 • Som učiteľ...a každý deň som za to vďačný.
 • Som učiteľ.

Pripíjam na veľkú učiteľskú rodinu, na Vás všetkých.

Pripíjam na Vašu ľudskosť, vytrvalosť, nezištnosť.

Pripíjam na Vaše zdravie a večný úsmev...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Príhovory

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu