Internetový slang – Skratky prevzaté z angličtiny

  Názov práce Kategória
Slovenčina Čo znamená 4U – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená AF – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená AFAIK – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená AFAIR – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená AFK – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená AKA – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená ASAP – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená B4 – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená BB – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená BFU – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená BK – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená BRB – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená BTW – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená CBS – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená CG – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená DND – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená F – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená FMPOV – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená FYI – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená FYE – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená FTW – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená GG&Wp – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená GG no Re – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená GLHF – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená GLP – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená GTFO – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená GZ – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená IANAL – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená IDK – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená IIRC – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená ILY – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená IMHO – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená ITT – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená k – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená L8R – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená LMFAO – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená LMB – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená LOL – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená MFS – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená MFW – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená MTFBWY – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená NH – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená NP – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená NSFW – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená NSN – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená NVM – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená OIC – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená OMG, OMFG – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená OMW – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená OP – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená PL8 – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená PLS/PLZ – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená TY – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená ROFL, ROTFL – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená RMB – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená RTFM – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená Sec – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená SRY – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená STFU – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená STFW – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená SUS – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená SUX – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená THS, THX, TY – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená TIA – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená UDK, YDK – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená UTFG – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená w8 – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená WOM – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená WRT – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená WTF – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená WTH – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená WYFP – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená WTP – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená Y? – význam skratky Skratky
Slovenčina Čo znamená YAW, YW – význam skratky Skratky
0.014