Rodičia a deti - detské domovy a domovy dôchodcov (Diskusný príspevok)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 465 slov
Počet zobrazení: 1 874
Tlačení: 91
Uložení: 96

Rodičia a deti - detské domovy a domovy dôchodcov (Diskusný príspevok)

Vážení prítomní!

Vypočuli sme si hodnotný referát o pozícii dieťaťa v škole a o možnostiach ško­ly formovať mladého človeka. Dovoľte mi zapojiť sa do diskusie, rád by som viac hovoril o rodine a rodičovstve než o škole.

Rodičovstvo sa prejavuje u každého z nás už v rannom detstve. Určite si spo­mínate na to, ako ste sa s nadšením hrávali na otca a mamu. Bola to vaša najobľú­benejšia hra. Tá sa však časom premenila na skutočnosť, zrazu ste ženatí, v kolíske plače vaše dieťa, ktoré rastie. Venujete mu väčšinu svojho voľného času, chodíte na prechádzky, zahŕňate ho láskou.

Ale pozor! Jedného dňa zisťujete, že dieťa fajčí, požíva alkoholické nápoje, uteká na diskotéky. Je tu čas puberty, najťažšie obdobie pre rodičov. Myslíte si, že je to vaša chyba? Ste naozaj na vine vy?

V značnej miere má na tom podiel okolie. Ak sa raz dieťa dostane pod vplyv svojich priateľov, ktorí sa mu snažia „pomôcť" dospieť fajčením, alkoholom, drob­nými krádežami, máte to naozaj ťažké.

Puberta však môže mať aj ľahký priebeh, v prvom rade to záleží na rodičoch. Ak je ich vzťah narušený, trpí tým najviac dieťa, či už po stránke fyzickej, alebo psychickej. Ustavičné hádky, prebdené noci privádzajú dieťa do zúfalstva. V ta­kýchto prípadoch dieťa končí vo výchove starých rodičov alebo v detských domo­voch. Väčšinou sa sem dostávajú deti v mladšom veku, stávajú sa však aj výnimky. Príčiny určite poznáte: neplánované rodičovstvo, rozvod, prípadne smrť rodičov.

Výchova v detských domovoch nie je taká ako v rodine. Dieťa sa nemôže so svojimi problémami zdôveriť nikomu tak ako svojej matke. Je obmedzené prísnym režimom. Jeho deň je rozdelený na časové úseky, ktoré musí dodržiavať. Vychová­vateľ nemá čas starať sa o dieťa individuálne. Záleží teda len na jeho pevnej vôli.

Po dovŕšení osemnásteho roku chovanci opúšťajú brány detského domova s chabou, ale nikdy neuhasínajúcou nádejou na prácu či slobodáreň. Majú strach, či sami dokážu byť dobrými rodičmi. U mnohých sa prejavuje nedostatok lásky prílišnou agresivitou, komplexmi menejcennosti, atď.

Ďalší príklad, na ktorý by som vás rád upozornil, sú domovy dôchodcov. Čo rodičia, ktorí končia svoj život v týchto zariadeniach? Naozaj sa u ich detí nenájde kúsok miesta?! Mnohí z vás sa teraz spytujú sami seba, ako dopadnú. Starali sa o svoje deti, vychovali ich a odmenou im je to, že ich pošlú stráviť jeseň života tam, kde sa bráni ísť každý dôchodca. Tam, kde cítia, ako sa ich život pomaly na­pĺňa. Kde nemôžu tráviť voľné chvíle na svojej záhradke, starať sa o svoje prasiat­ko.

Vážení prítomní! Na záver by som chcel pripomenúť, že si vravíme inteligentné bytosti, ktorými aj popravde sme, ale sú situácie, keď nás svojou inteligenciou predbehne aj zver.

Ďakujem za slovo.

Osnova

  1. Oslovenie
  2. Nadviazanie na referát
  3. Rodičovstvo
  4. Dôvody rozpadu rodín
  5. Detské domovy
  6. Domovy dôchodcov
  7. Poďakovanie za slovo
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Rodičia a deti - detské domovy a domovy dôchodcov (Diskusný príspevok)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015