Príhovory k dňu učiteľov

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 22.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 490 slov
Počet zobrazení: 17 923
Tlačení: 689
Uložení: 604

Príhovory k dňu učiteľov 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte, aby som vás pozdravila v mene vedenia školy na dnešnej pedagogickej rade, ktorá má slávnostný charakter, pretože sa koná pri príležitosti Dňa učiteľov.

Deň učiteľov je významný deň v našej spoločnosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich pokračovateľov našej práce. Učiteľské povolanie je náročné, ale príťažlivé, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti.

Parafrazujúc slová významného pedagóga, že učiteľ je inžinierom ľudských duší, chcel(a) by som rozviť toto tvrdenie, že učiteľ na svojom pracovisku, v triede, vo výchovnej či pracovnej skupine je režisérom, scenáristom a dramaturgom v jednej osobe. Preto výkon tohto povolania si vyžaduje celého človeka, odborne dobre pripraveného, mravne pevného, so zmyslom vysokej zodpovednosti za vykonávanú prácu. Pedagóg musí poznať každého jedinca, odhaliť cesty prístupu k jeho vnútru, pretvárať ho, pomôcť mu v jeho ťažkých chvíľach. Táto práca si žiada mnoho energie, fyzických i duševných síl, a to už nielen od učiteľov, ale aj od všetkých zamestnancov v školstve.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

Spoločným menovateľom výchovy v našej demokratickej spoločnosti je princíp humanizmu. Mali by sme ho premietnuť do všetkých oblastí školskej práce. Praktickým dôkazom humanizmu je slobodné utváranie názoru a tolerancie k iným názorom a k ich nositeľom. Ako dosiahnuť tieto ušľachtilé ciele?

Predovšetkým  by sme mali urobiť určité korekcie sami v sebe, aby sme dokázali vnímať realitu, aby sme v sebe zmobilizovali schopnosti, sily a dobrú vôľu. Zrejme všetci pred i za katedrami cítime, že život okolo nás sa mení. Viac začínajú rozhodovať skutočné schopnosti, vedomosti a talent. Končia sa časy, keď stačilo odučiť hodinu bez fantázie a mnohokrát bezmyšlienkovite odmemorovať látku.

Dnes však stojíme ešte pred jednou dôležitou úlohu, presvedčiť spoločnosť o tom, aká nesmierne dôležitá je práca pedagóga. V myslení mnohých však funguje stále takzvaný zvyškový princíp. Keď sa postupne vyvinie tlak, úmerne sa zmení aj vnímanie dôležitosti vzdelávania i postavenia učiteľa. Napriek všetkým zložitostiam dostáva pedagóg – dobrý pedagóg od života obrovskú satisfakciu v podobe pocitu hlbokého šťastia a spokojnosti z úspechov svojich žiakov, do osudu ktorých sa zapísal aj on.

Preto tento významný deň využime  na to, aby sme sa na chvíľu zamysleli. Vždy to tak býva, a tak ani teraz sa neubránime tomu, aby sme sa neobzreli za tým, čo sme vykonali za uplynulé obdobie a nepouvažovali nad tým, čo ešte treba urobiť, aby školská žatva bola bohatá, naplnená vedomosťami a profesionálnymi zručnosťami našich žiakov.

Naše školstvo prechádza ťažkým obdobím premien i hľadania novej koncepcie práce, didaktických i výchovných postupov. Historický čas sa počíta na stáročia, čas práce pedagóga na minúty, hodiny, ktoré sú mozaikou niekoľkých desaťročí. Snažme sa preto využiť tento čas, aby sme seba aj svojich žiakov čo najviac obohatili o nové poznatky. Na záver mi dovoľte, vážené kolegyne, vážení kolegovia, zaželať nám všetkým spoločne veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014