Podstatné mená - základy

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 557 slov
Počet zobrazení: 5 767
Tlačení: 332
Uložení: 316
Praktické!
Podstatné mená - základy

Podstatné mená môžu byť mužského alebo ženského rodu.

Príklady:

 • Mužský rod: niño, hombre, teléfono, profesor
 • Ženský rod: niña, mujer, casa, profesora

Tvorenie množného čísla

Ak podstatné meno končí na samohlásku, pridávame ‘s’. Ak končí na spoluhlásku, pridávame ‘es’.

Príklady:

 • Mužský rod: niños, hombres, teléfonos, profesores
 • Ženský rod: niñas, mujeres, casas, profesoras

Členy

Určité členy mužského rodu:

Jednotné čísloel
Množné číslolos

Príklady:

Jednotné čísloMnožné číslo
el niñolos niños
el hombrelos hombres
el teléfonolos teléfonos
el profesorlos profesores

Určité členy ženského rodu:

Jednotné číslola
Množné číslolas

Príklady:

Jednotné čísloMnožné číslo
la niñalas niñas
la mujerlas mujeres
la casalas casas
la profesoralas profesoras

Neurčité členy mužského rodu:

Jednotné čísloun
Množné číslounos

Príklady:

un niñounos niños
un hombreunos hombres
un teléfonounos teléfonos
un profesorunos profesores

Neurčité členy ženského rodu:

Jednotné číslouna
Množné číslounas

Príklady:

Jednotné čísloMnožné číslo
una niñaunas niñas
una mujerunas mujeres
una casaunas casas
una profesoraunas profesoras

Rod podstatných mien

Podstatné mená končiace na ‘–o’ sú takmer vždy mužského rodu: el niño; el teléfono; el periódico; el banco; el cambio; el dinero; el edificio un diccionario; un abrigo; un libro; un piso; un baño; un litro; un ejemplo

Výnimky: la mano; la foto; la moto; la radio

Podstatné mená končiace na ‘–a’ sú takmer vždy ženského rodu: la niña; la casa; la ventana; la puerta; la mesa; la luna; la boca una revista; una palabra; una sonrisa; una taza; una camisa; una carretera

Výnimky: el día; el mapa; el idioma; el programa; podstatné mená končiace na ‘-ema’ (napríklad: el problema; el tema; el sistema)

Podstatné mená končiace na ‘–dad’, ‘-tad’, ‘-ión’ sú vždy ženského rodu: una ciudad; la libertad; la igualdad; la televisión; una conversación; una nación

Pred niektoré podstatné mená ženského rodu začínajúce na ‘a’ alebo na prízvučné ‘ha’ dávame v jednotnom čísle člen ‘el’ alebo ‘un’: el agua, el ala, el alma, un área, el hambre

Niektoré podstatné mená môžu byť mužského aj ženského rodu:

Podstatné mená končiace na ‘–ista’: un/una turista, el/la economista, el/la artista, un/una tenista

Podstatné mená končiace na ’–ante’: el/la cantante, un/una representante, el/la estudiante

Pre podstatné mená končiace na ‘–e’ alebo na spoluhlásku neexistujú presné pravidlá: el coche, la calle; el golpe, la gripe; el arroz, la voz; el fin, la crin

POZNÁMKA 1: V súčasnej dobe existuje trend tvoriť ženský rod u podstatných mien, ktoré doteraz existovali len v mužskom rode (napríklad: el abogado –- la abogada, el médico -– la médica). Ďaľším trendom je nepoužívať autmaticky tvar mužského rodu, keď pohlavie osoby nepoznáme. Miesto toho sa používajú rôzne iné tvary. Napríklad: el/la pasajer/a alebo sa slovo opakuje v oboch tvaroch (el pasajero o la pasajera).

Všeobecne platí, že keď hovoríme o páre alebo o skupine osôb, pozostávajúcej z mužov a žien, dávame prednosť mužskému rodu.

Napríklad:

 • el padre y la madre – los padres
 • el rey y la reina – los reyes
 • la abuela y el abuelo --los abuelos
 • la tía y el tío – los tíos
 • dos niños y ocho niñas – diez niños

Ďaľším moderným spôsobom ako sa vyhnúť spoločnému plurálu v mužskom rode je napríklad: los pasajeros y las pasajeras; los/las pasajeros/as; l@s pasajer@s

POZNÁMKA 2:

 • A + EL sa skracuje na AL: Voy a el cine. = Voy al cine.
 • DE + EL sa skracuje na EL: Voy de el hotel a el cine. = Voy del hotel al cine.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017