Číslovky - základy

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 167 slov
Počet zobrazení: 7 073
Tlačení: 355
Uložení: 409
Praktické!
Číslovky - základy

0cero11once30treinta81ochenta y uno
1uno12doce31treinta y uno90noventa
2dos13trece40cuarenta91noventa y uno
3tres14catorce41cuarenta y uno100cien
4cuatro15quince50cincuenta101ciento uno
5cinco16dieciséis51cincuenta y uno1.000mil
6seis17diecisiete60sesenta1.001mil uno
7siete18dieciocho61sesenta y uno2.000dos mil
8ocho19diecinueve70setenta1.000.000un millón
9nueve20veinte71setenta y uno
10diez21veintiuno80ochenta

Slovo cien sa používa len s číslovkou 100 (napríklad ‘Cien euros’). V ostatných prípadoch hovoríme ciento: ciento uno, ciento dos, atď.

y’ sa používa len v desiatkach u čísel vyšších než tridsať: treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta y uno, noventa y uno.

Okrem stovky nemajú číslovky rod:

  • 200 doscientos hombres -– doscientas mujeres
  • 300 trescientos – trescientas
  • 400 cuatrocientos – cuatrocientas
  • 500 quinientos – quinientas
  • 600 seiscientos – seiscientas
  • 700 setecientos – setecientas
  • 800 ochocientos – ochocientas
  • 900 novecientos – novecientas

Radové číslovky do 10:

primeroprimeraprimerosprimeras
segundosegundasegundossegundas
terceroterceratercerosterceras
cuartocuartacuartoscuartas
quintoquintaquintosquintas
sextosextasextossextas
séptimoséptimaséptimosséptimas
octavooctavaoctavosoctavas
novenonovenanovenosnovenas
10ºdécimodécimadécimosdécimas

Od čísla 11 sa radové číslovky používajú zriedkavo. Používajú sa väčšinou základné číslovky.

  • “Carlos V” se lee Carlos Quinto.
  • “Alfonso XIII” se lee Alfonso Trece.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cislovky #test číslovky #Základy španielčina #cislovky s o slovami


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028