Vybíjaná pravidlá

Ostatné » Šport

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 795 slov
Počet zobrazení: 9 271
Tlačení: 258
Uložení: 230

Vybíjaná pravidlá

 1. Podstatou hry je vybíjanie, t.j. snaha vyradiť súpera z hry zásahom letiacej – hodenej lopty, alebo triafaním do súpera.
 2. Súper má možnosť brániť sa uhýbaním, odbehnutím zo svojej pozície na ihrisku, prípadne chytením letiacej strely.
 3. Družstvá sa rozostavia oproti sebe, každá na svoju polovicu ihriska.
 4. Hra sa začína rozskokom v strede ihriska – na stredovej čiare alebo losovaním o stranu a loptu.
 5. V takomto prípade družstvo, ktoré získalo loptu, začína od kapitána prihrávať.
 6. Kapitáni hrajú od začiatku hry za koncovou čiarou súperovho ihriska a pomáhajú nabíjať lopty svojim spoluhráčom na vzdialenejšej polovici ihriska ( obr. č. 1).
 7. Títo môžu vybíjať súpera. Hráč, ktorý je zasiahnutý loptou a táto padne na zem, opustí ihrisko a zaradí sa za súperovo ihrisko, prípadne za postranné čiary na súperovej polovici ihriska.
 8. Hra prebieha v stanovenom čase, počas ktorého sa hráči usilujú vybiť čím viac členov súperovho družstva.
 9. Ale môže sa hrať aj bez obmedzenia času dovtedy, kým jedno družstvo nestratí všetkých hráčov. Posledný vstupuje do hry kapitán, ktorý je vybitý až po dvoch zásahoch loptou súpera. Právo vybíjať súpera má hráč, ktorý získal loptu od svojho kapitána (bez dotyku zeme), od jeho pomocníkov, teda spoluhráčov umiestnených za čiarami ihriska, alebo ešte v hre na ihrisku, prípadne chytením od súpera. Zásahy odrazenou loptou neplatia.

Pravidlá hry vybíjaná

( Podľa Slovenskej správnej rady Detskej organizácie FÉNIX)

Ihrisko

Hrá sa na ihrisku pre volejbal, t.j. 9x 18 m, okolo ktorého je dosť voľného miesta. Ihrisko rozpolíme čiarou, ktorú predĺžime na dve strany.

Lopta

Hrá sa s nie nahustenou loptou na volejbal.

Hráči

Družstvo má 8 hráčov v hre a 1 náhradníka. Každé družstvo má svojho kapitána. Výmena hráčov v priebehu hry je dovolené v prípade poranenia hráča, inak je možná len po skončení polčasu.

Trvanie hry

Vybíjaná sa hrá 2 x 7 min. s výmenou strán v polčase. Prestávka môže trvať 3 minúty. Druhý polčas sa začína s plným počtom hráčov. Ak je niektoré družstvo vybité v kratšom čase, je zápas (alebo polčas) ukončený pred časovým limitom.

Určenie víťaza

Výsledok hry určuje celkový počet vybitých hráčov z oboch polčasov. Zvíťazí družstvo, ktoré v čase 2 x 7 minút vybije väčší počet hráčov, alebo v kratšej dobe všetkých hráčov. Pri nerozhodnom stave rozhoduje o výsledku predĺženie o max. 3 minúty do vybitia 1 hráča. Pri ďalšom nerozhodnom výsledku rozhoduje o stave zápasu lós. Ak niektoré družstvo nenastúpi úplné, chýbajúci hráči sa počítajú do počtu vybitých a to v každom polčase.

Postavenie hráčov

Každé družstvo obsadí svoje pole a voľne sa v ňom rozostaví. Kapotám odchádza do zázemia za súperovým poľom. Do hry ide ako posledný, až keď sú jeho ostatní spoluhráči už vybití. Pri začatí hry môže ísť do zázemia ešte 1 hráč, ktorý nesmie vybíjať. Ten sa do poľa vracia v okamihu, keď je vybitý prvý hráč jeho družstva.

Otvorenie hry

Pred otvorením hry losujú kapitáni družstiev o loptu alebo stranu ihriska. Hra sa začína po znamení rozhodcu. Prehody sa začínajú z poľa, po nich musí kapitán vybíjať (t.j. 3 prehody a prvá rana kapitána). Za prehod sa považuje každá prihrávka medzi kapitánom a hráčom v poli, pri ktorej sa lopta nedotkne hracej plochy a kapitán stojí za koncovou čiarou súperovho poľa. Po polčase získava loptu družstvo, ktoré má viacej vybitých hráčov. V prípade rovnosti vybitých má loptu družstvo, ktoré ju nemalo na začiatku prvého polčasu.

Priebeh hry

Vybíjať môžu:

 • kapitán družstva, ktorý ma vždy nabité, a to po celom obvode ihriska.
 • hráči s poľa po prihrávke alebo prehode.
 • vybitý hráč po prihrávke od kapitána alebo od hráča v poli.

Hráč je vybitý, ak je priamo zasiahnutý loptou hodenou súperom, nie však loptou odrazenou od zeme alebo od hráča. Za vybite sa považuje taký úder loptou od hráča, pri ktorom lopta zmení smer letu, čiže „ošuch“ neplatí. Ak chytí ktorýkoľvek hráč v poli alebo v zázemí odrazenú loptu od hráča do rúk, zachraňuje ho to od vybitia a môže on sám hneď vybíjať.

Ak mu však lopta z rúk vypadne pri tomto zachraňovaní na zem, sú vybití obaja spoluhráči. Ak súper chytí nabitú loptu a pustí ju (vypadne mu z rúk), je vybitý. Po vybití hráča zostáva lopta jeho družstvu kým hráč prejde správne do zázemia, t.j. nesmie sa dotknúť súperovho poľa ani zázemia. Priestupok sa trestá stratou lopty. Keď sú vybití všetci hráči v poli, nastupuje kapitán.

Chyby

Najmenej po tretej rozohrávke musí družstvo vybíjať, inak stráca loptu. Vo vlastnom poli alebo zázemí sa lopta nesmie prihrávať viac ako dva razy. Po tretí raz sa musí lopta buď prehodiť alebo sa musí vybíjať. Pri porušení tohto pravidla dostáva loptu súper. Hráči nesmú prekročiť ani jednou nohou hranicu svojho poľa. Aj hráči v zázemí nesmú vkročiť ani jednou nohou do súperovho poľa. Pri porušení pravidla, stráca družstvo loptu.

Hráči vo vnútri aj mimo poľa však môžu „loviť“, t.j. siahnuť rukami pre loptu do súperovho poľa alebo zázemia, nesmú sa však pri tom dotknúť žiadnou časťou tela súperovho poľa. Nie je dovolené vyrážať loptu z rúk súpera. Vždy, keď niektorá strana dostane po chybe súpera alebo po vybití vlastného hráča loptu, začína hru hráč v poli.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.030 s.
Zavrieť reklamu