Novodobé olympijské hry

Ostatné » Šport

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 503 slov
Počet zobrazení: 7 675
Tlačení: 527
Uložení: 598
Novodobé olympijské hry
-  Rozvoj športu spojený s priemyselnou revolúciou viedol v roku 1896 ku vzniku novodobých olympijských hier.
Zakladateľom novodobých OH bol francúzsky barón Pierr de Coubertin.
-  O obnovu olympijských hier sa v minulosti pokúšali viackrát, ale boli to vždy len slávnosti na úrovni jednej krajiny a aj samotnému Coubertinovi trvalo niekoľko rokov (olympiád), kým sa z nich stala celosvetová športová slávnosť ako ju poznáme dnes.
Olympijské hry modernej doby sú vrcholné medzinárodné viacšportové podujatie konajúce sa každé dva roky v podobe zimných olympijských hier a letných olympijských hier.
-  Prvé olympijské hry modernej doby boli otvorené v roku 1896 symbolicky v Grécku v Aténach. Od roku 1924 sa konajú  samostatné zimné OH a od roku 1960 sa konajú aj paraolympijské hry.  
-  K novodobým OH patria aj olympijské symboly,  vyjadrujúce olympijské myšlienky a univerzálnosť olympijského hnutia, jeho úlohy a ciele:
  Olympijské kruhy - päť kruhov predstavuje päť kontinentov spojených olympijskou myšlienkou, šesť farieb (vrátane bieleho podkladu) farby všetkých národov sveta
  Olympijská vlajka - olympijské kruhy sú súčasťou olympijskej vlajky, ktorá má biely podklad a v jej strede je umiestnených päť olympijských kruhov. Vlajka po prvýkrát zaviala na olympijskom štadióne v roku 1920.   
  Olympijské heslo – súčasťou historickej vlajky je aj olympijské heslo Citius, Altius, Fortius -  Rýchlejšie, Vyššie, Silnejšie, ktoré vyjadruje cieľ olympijského hnutia, úsilia o neustály pokrok.
  Olympijský oheň  - počas starovekých olympijských hier horel oheň ako pripomienka toho, že ho Prometeus ukradol Diovi a priniesol na zem ľuďom. Oheň sa znova objavil na olympiáde v roku 1928 a odvtedy je súčasťou novodobých olympijských hier.
  Olympijská hymna  - hymna schválená MOV na jeho 55. zasadaní v Tokiu v roku 1958, ktorej partitúra je uložená v sídle MOV. Olympijskú hymnu skomponoval Spyros Samaras, slová zložil Kostis Palamas. Hrala sa už v Aténach 1896, ale oficiálnou hymnou bola vyhlásená až roku 1957.
  Maskoti OH - novo používaným symbolom OH sú maskoti, ktorí majú vyjadrovať národnú tradíciu hostiteľskej krajiny.
Odkaz Pierre de Coubertina:  
...Olympizmus sa môže stať školou ako mravnej ušľachtilosti a čistoty, tak fyzickej odolnosti a energie, avšak jedine pod podmienkou, že na rovnakej výške, ako budete držať silu svalov, budete dvíhať štít svojej cti a športovej nezištnosti. Budúcnosť závisí na vás“. 
 
-   Olympizmus je životnou filozofiou vyvážene spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu  ducha v jeden celok.  Zmyslom olympizmu je všade zapájať šport do procesu harmonického rozvoja človeka, s cieľom utvoriť mierovú spoločnosť.
-  Coubertin sa usiloval o rozvoj masovej telesnej výchovy a hlásal myšlienky o nevyhnutnosti pohybových činností pre život. Snažil sa, aby bol šport prístupný všetkým sociálnym vrstvám a nielen tým bohatším.
-  Coubertin si bol vedomý vzťahu medzi vrcholovým a masovým športom: =  len z masovej základne vyrastie špička, ktorá sa spätne stáva vzorom pre mládež a napomáha k vytváraniu záujmu o šport medzi mládežou.
Šport sa stal aj biznisom aj divadlom. Športovci nebehajú bosí, firmy sa predbiehajú v ich špičkovom vybavení. Sponzori, štátni predstavitelia a národné olympijské výbory sľubujú za medaily vysoké odmeny. Televízne spoločnosti bojujú o práva na vysielanie, do priamych prenosov sa vkladajú reklamy.
šport je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich ekonomických odvetví vo svete a v súčasnosti už predstavuje 3 % svetového trhu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.575