Pohybové a športové aktivity v interiéri

Ostatné » Šport

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 189 slov
Počet zobrazení: 4 787
Tlačení: 390
Uložení: 425
Pohybové a športové aktivity v interiéri
Pre aktivity v interiéri sa používa aj výraz klubové aktivity. Najčastejšie sa spájajú s inými animačnými oblasťami, ale aj v animačnej oblasti pohyb a šport majú svoje miesto. O typických interiéroch pre pohyb a šport (telocvične, posilňovne, plavárne a pod.) budeme hovoriť v inej kapitole.
Ako animátori sa však často ocitnete v interiéroch, ktoré nie sú síce určené na pohyb, ale s malými úpravami sa dajú využiť na rôzne pohybové činnosti: klubovne, vstupné haly a chodby, schodištia, jedálne. Tieto priestory kladú zvýšené nároky na bezpečnosť. Často majú šmykľavý povrch (dlažba, voľne ležiace koberce), na stenách sa nachádzajú rôzne výstupky (kľučky, vešiaky) a ani osvetlenie nebýva najlepšie.
Všetky tieto faktory je potrebné brať do úvahy pri výbere pohybovej aktivity, ktorú chceme v takomto priestore realizovať.
 
Odporúčania:
  najvhodnejšie sú skupinové činnosti, ktoré sa vo väčšej miere odohrávajú na mieste  (tanec, zumba, aerobik a pod., rozcvičenia, motivačné cvičenia)
  štafetové súťaže pre malé družstvá (podľa priestoru), v ktorých sa striedajú rôzne pohybové činnosti, úlohy
  kombinácia pohybových a spoločenských hier (napríklad donesenie čo najväčšieho množstva oblečenia, predmetov)
  vhodným interiérom na pohybové aktivity je schodište (odporúčame len schodište pokryté PVC alebo kobercom) – môžeme  tu realizovať rôzne bežecké súťaže, skákacie súťaže
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045