Olympijské hry v Pekingu 2008

Ostatné » Šport

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 279 slov
Počet zobrazení: 3 364
Tlačení: 343
Uložení: 318
Olympijské hry Pekingu 2008
 
1.1 Predslov
Ľudí rozdeľujú a spájajú názory či postoje v rôznych okruhoch poznávania a vnímania tém,  ktoré „hýbu“ svetom. Medzi témy indukujúce diskusiu sa radia politika ( životná úroveň, nezamestnanosť, ... ), kultúra, celebrity a životný štýl, šport a pod. Šport – téma pretriasaná v médiách najmä v súvislosti s OH v Pekingu (resp. v Číne) najčastejšie. Prečo nás médiá „ bombardujú “ správami z „ olympijskej “ krajiny? Túto otázku sme si položili aj my a pátrali po odpovedi nazretím do minulosti, úvahami a pozorovaním tragických i kontroverzných udalostí. Uchvátili nás obrázky Číny (štátu, v ktorom žije až šestina populácie Zeme) „ žijúcej “ Olympiádou – sfanatizované davy, horibilné sumy vrazené do výstavby megalomanských stavieb i celková propagácia a organizácia OH.
   
1.2 Máme to v krvi.
Súťaživosť, jedna z vlastností, charakteristických čŕt každej ľudskej povahy. Ľudia potrebujú súťažiť, konkurovať si aby ľudstvo bolo vyspelejšie a vo všeobecnosti napredovalo. Motor, ktorý nás poháňa vpred za vytýčeným cieľom. Motor zakomponovaný do útrob mysle, špecificky kódovaný a nevyčerpateľný. Dar od Boha, Matky Prírody či inej podstaty sveta. Nie je prioritné skúmať, kto ju vynašiel, zostrojil, pripravil či daroval, ale skôr ako sa prejavuje jej kúzelná sila v príslušných okamihoch. Viditeľné prejavy sa dajú pozorovať pri jej nasadení ,, v akcii “, kde je neklamným merítkom ( nad ) ľudských výkonov. So súťaživosťou ide ruka v ruke chtivosť, a spolu vytvárajú neporaziteľnú dvojicu predurčenú na úspech. Práve úspech alias víťazstvo je najvyšší stupienok na schodíkoch poradia účastníkov týchto porovnávacích skúšok rôznych schopností. Niektorí sú spokojný aj pri dosiahnutí svojej méty, ktorou nemusí byť víťazstvo. Veď i Konfucius vyslovil ideu: ,,Výsledok nie je dôležitý ak človek vynaložil maximum úsilia.“.

Víťazstvo má nespočetné množstvo príchutí vzhľadom k originalite( individualite ) jednotlivcov. Ako unikátne stvorenia sme výrazný každý v oblasti, v ktorej sme dostali najviac do vena. Pri hrách sa stretávame a porovnávame v bojoch v oboroch, ktoré sú nášmu srdcu najbližšie a sme v nich jednoducho dobrý a teda máme najväčšiu šancu bodovať. Zbierať body v disciplíne, v ktorej vynikáme a tým získať prehľad o svojej kvalite a možnosti rastu. To zabezpečuje talent – vlastnosť kvôli, ktorej ,,vytŕčame z davu“. Nielen chtivosť, súťaživosť, ale aj dravosť, talent a kreativita sú kľúčmi k triumfu. Aj vďaka hrám sa posúvame ,,vpred“. Ľudia to vedeli od nepamäti, hrali – zdokonaľovali v technike, objavovali nové a nové veci zjednodušujúce život, cibrili si schopnosti; doslova sa pretekali kto vymyslí niečo pokrokovejšie. Bojovali na frontoch športu, vedy a kultúry, a žiaľ Bohu i o vlastný holý a neskutočne vzácny život. Zápolenie nám ľuďom koluje v krvi odjakživa. Dnes poznáme rôzne typy hier, no najkrajšiu myšlienku nesú v sebe azda iba jediné. Najznámejšie, najveľkolepejšie a hry z najdlhšou tradíciou – Olympijské hry.

2.História
2.1 Kolíska mieru
Grécko, vysnívaný a obľúbený raj dovolenkárov. Bájna destinácia ľudí túžiacich po oddychu. V štáte rozprestierajúcom sa na troch polostrovoch a stoviek ostrovoch spoznávame aký sme my -ľudia boli v časoch dávno minulých. Obrázok grécka si ani nevieme predstaviť bez nemých pozorovateľov dejín – malieb, ikôn, sôch či stavieb, z ktorých mnohé dokážu aj v dnešnej dobe uchvátiť i inšpirovať. V Grécku cítiť na každom kroku dych ducha minulosti. Gréci, dnes jednotný národ, avšak boli doby nesúdržnosti a rozdrobenosti. Práve v tých časoch sa zrodila myšlienka mieru. Mier v dnešnej ére často skloňované slovo, ale vtedy v praxi skoro neznáme.
,, Gréci “ to napravili neobyčajným spôsobom – usporiadaním športových hier ako osláv boha Dia a mieru. Počas hier sa bojovalo iba o prestíž a slávu. Zaujímavé je, že rok 776 p.n.l., v ktorom sa konala prvá Olympiáda sa považuje súčasne za prvý presne určený dátum gréckych dejín. Odvtedy sa hry konali každý štvrtý rok v náboženskom meste pomenovanom po hore Olymp – sídlom gréckych bohov, Olympii. Od začiatku Olympiády sa počet disciplín zvyšoval. Na 1. OH bola jediná – beh na 1 stadión (cca192m), v r.724 zaviedli tzv. dvojitý beh ( dialos – na 2 stadiá) a r.720 diaľkový beh (dolichos, až 24 stadií), v tomto roku bolo stanovené, že pretekári musia nastupovať bez odevu. Toto zvláštne nariadenie bolo akýmsi kultom tela, keďže Gréci uznávali a obdivovali nahé telá (mužov), ktorí boli len pripustený na štart. V r.708 pribudol k bežeckým disciplínam päťboj (pentáthlon: skok, beh, hod diskom a oštepom a zápas) a pästný súboj. Pokračovalo sa v inováciách v r.644 bol zaradený pretek vozov ťahaných štvorzáprahom v Hippodrome. Pri tomto behali staršie kone 12 kôl a mladšie 8 kôl pričom kolo meralo 6 stadií. OH boli rozšírené v r.620 o viacboj (pankration – zahrňoval zápas vo voľnom štýle i box), pri ktorom dochádzalo i ku smrteľným zraneniam. Od tohto roku sa program hier ustálil. Každý štartujúci (zúčastniť sa mohli len slobodný Gréci) musel byť bezúhonný a trénoval najmenej 9 mesiacov doma a následne 30 dní priamo v dejisku OH a museli zložiť slávnostný sľub dodržiavania pravidiel.Rozpis hier: 1.deň – prípravné obrady, 2.- 4.deň trvali samotné hry. Hry začínali slávnostným sprievodom na počesť boha Dia, ktorý mal v meste svoju 13 metrovú podobizeň zo slonoviny a zlata, ktorú stvárnil Féidas a radila sa k divom sveta. K zábave návštevníkov slúžili koncerty, recitácie a iné kultúrne predstavenia. Víťazi dostávali od r.724  ( podľa veštiarne v Delfách ) menom boha Apollóna vavrínový veniec a ich socha mohla stáť na Olympe. Počas hier bol vyhlásený ,, božský mier “. Olympijské hry pretrvali dobu gréckej samostatnosti a boli poriadané aj v ére rímskeho cisárstva, ale už nikdy ako hry čisto grécke. Zanikli až koncom 4.storočia n.l.( zakázal ich cisár Theodosius). Chrám Dia Olympského bol spálený a zostávajúce stavby zničilo zemetrasenie v 6.stor. nášho letopočtu.
 
2.2 Novodobé Olympijské hry
Pierre de Coubertin, muž, ktorý má najväčšie zásluhy na znovu otvorení hier, keď sa na konci 19. storočia našli trosky Olympie. Na kultúrnu tradíciu hier nadviazali renomované novodobé OH usporiadané po prvýkrát symbolicky v hlavnom meste štátu, ktorý je kolískou predchádzajúcich – v Aténach. Usporadúvali sa každé 4 roky (výnimkou sú obdobia vojen) avšak rozšírila sa sféra pôsobnosti na viac krajín sveta a súťažiť mohli konečne aj ženy. OH sa stali populárne, prispievali k tomu nové disciplíny a nová doba prinášajúca napredujúce technológie. Novinkou boli Zimné Olympijské hry ( ZOH ) 1924, ktoré mali debut vo francúzskom kúpeľnom mestečku Chamonix. Pôvodne organizátori (MOV) nechceli zaviesť žiadne zvláštne zimné hry, preto sa akcia najprv volala Medzinárodný týždeň zimných športov.

Neskôr po skončení úspešných skúšobných hier dostala olympijské posvätenie. Odvtedy prebiehali paralelne s LOH, ibaže v zime až po rok 1992, kedy bol posledný spoločný rok hier. OH sa nanešťastie nevyhli konfliktom, v čom neslávne predbehli svojich starých predchodcov. Šiesta Olympiáda ani neuzrela svetlo sveta. Sveta, ktorý bol zmietaný v prvej svetovej vojne.
Podobný osud postihli v poradí 12. a 13.OH. Ďalšie rozpory viseli sťa Damoklov meč najmä v známej Studenej vojne, konkrétne pri invezii ruských jednotiek do Afganistanu i po turné ragbyového tímu Nového Zélandu, ktoré bolo bezprostrednou príčinou neúčasti JAR-y a ostatných afrických štátov; tiež aj nespokojnosť KĽDR, keď MOV nevyhovel ich požiadavke usporadúvať OH aj na ich území pri príležitosti hier u južného suseda. Všetky tieto situácie viedli k bojkotu a tým k oslabeniu narastajúcej kvality hier. Ku tragickým udalostiam pridružíme i teroristický útok na izraelskú výpravu v Mníchove. Až posledných OH sa zúčastnila zdrvujúca väčšina štátov. Až na pár výnimiek sa konali v jednom meste, po väčšine to boli (celosvetové) metropoly ako napr. Tokyo, Los Angeles, Londýn, Paríž, Rím ... Tohtoročné OH majú premiéru na pevninskej časti Ázie a uvidíme čo prinesú.

3. Problematiky
3.1 Cesta olympijského ohňa do Pekingu
24. marca bola v gréckej Olympii tradične pomocou slnka zapálená olympijská pochodeň. Všeznámy symbol nádeje na lepší život, pri aplikovaní na ,, udalosť roka” akási viera v tolerantnejšiu spoločnosť vedúcu k všeľudskému blahu. Zaujíma vás, akou cestou sa táto pochodeň dostane do Číny? V Pekingu bude už 31. marca, avšak to je len začiatok 136 800 kilometrov dlhej púte olympijského plameňa. Následne ju čaká cesta okolo celého sveta a celej Číny, nakoniec sa opät vráti do Pekingu.Dobrodružnú cestu budú spolu s olympijskou pochodňou absolvovať aj zvučné mená športového neba,ktorí boli poctení niesť oheň z Olympie.

Cesta okolo sveta trvala 30 dní, na stupnici obtiažnosti je však na druhom mieste za strastiplnou a vyčerpávajúcou púťou okolo hostiteľskej krajiny hoci má dlhšiu trajektóriu. Počas týchto dní zavíta do 19 krajín našej Modrej planéty – Kazachstanu, Turecka, Ruska, Veľkej Británie, Francúzska, USA, Argentíny, Tanzánie, Ománu, Pakistanu, Indie, Thajska, Malajzie, Indonézie, Austrálie, Japonska, Južnej a Severnej Kóreje a konečnej zastávky pred vstupom na čínske ,,turné”, na územie Vietnamu. Samozrejme, že navštívi iba jedno významné mesto štátu (metropolu) aby sa to všetko vtesnalo do daného časového intervalu, napr. Istambul, Buenos Aires, Jakarta, Soul a pod. Po mesiaci tárania sa po svete sa vráti domov – do Číny, kde ju čaká náročná 2. etapa po rozmanitom teréne osem a pol milióna kilometrov štvorcových rozsiahlej ploche, ktorú zaberá z povrchu zemského. Etapa začala v len nedávno pričlenených administratívnych centrách - Hong Kong a Macao, pokračovala na jedinú ostrovnú provinciu Hainan, 2 prímorské provincie (Guangdong, Fujian), 2 s nimi hraničiace Jiangxi a Zheijang až
dorazila do najľudnatejšieho mesta Číny – Shanghaia ďalej budú nasledovať ostatných 17 provincií,3 autonómne oblasti( Guangxi, Tibet a mongolmi obývaný areál Vnútorné Mongolsko) a tri zvyšné mestské provincie – Chongquing, Tianjin a Peking, kde bude od 6.augusta až do dňa otváracieho ceremoniálu, kde sa slávnostne umiestni na čestné miesto. Nielen terén, ale i dve závažné tragické udalosti komplikovali ,, kľudný ” priebeh putovania pochodne – zemetrasenie a neľudské vojenské riešenie situácie v Tibete.

3.2 Kontrast posolstva a reality
História novodobých olympijských hier už zažila veľa kontroverzných usporiadateľov, napr. Berlín(1936) alebo Moskvu(1980). Zatiaľ asi žiadna olympiáda nevzbudila takú vlnu protestov ako čínsky Peking. Naštartovala to reakcia komunistickej vlády ( má v Číne absolútnu moc ),
ktorá sa snažila potlačiť možný prevrat v AO Tibet, ktorý sa dlhé roky pokúša o samostatnosť. Vláda nezvolila mierový postup formou rozhovorov, ale krvavý a odsúdeniahodný postup. Čínske, štátom ovládané médiá kritizovali svojich západných kolegov, najmä CNN a BBC za to, ako informovali o nepokojoch pri zapálení olympijského ohňa v starovekej Olympii a protestoch počas samotnej štafety.  Do prípravy olympijských hier v Pekingu negatívne zasiahla politika. Počas celosvetovej štafety s olympijskou pochodňou sa objavili masívne protesty poukazujúce na politiku Číny v provincii Tibet. Najväčšie protičínske demonštrácie sa konali v Londýne, San Franciscu a protesty v Paríži 7.4.2008 dosiahli takej intenzity, že bola dokonca olympijská pochodeň historicky prvýkrát na verejnosti niekoľkokrát zahasená a nosiči museli utiecť do bezpečia sprievodného autobusu. Už odovzdávací protokol pochodne musel byť na žiadosť čínskej strany skrátený, keď nad parížskou radnicou zavládla tibetská vlajka. Bol to len začiatok problémov. Na trati dlhej 28 kilometrov zaisťovalo poriadok tri tisíc policajtov. Na niektorých problematických miestach trasy bola už od začiatku naplánovaná preprava olympijského plameňa bezpečným autobusom s policajnou ochranou. Napriek tomu vyrazilo do ulíc davy demonštrantov a polícia proti nim musela tvrdo zasiahnuť. Viacerí svetoví politici vzhľadom na marcové násilnosti v himalájskom regióne koketujú s bojkotom slávnostného otváracieho ceremoniálu 8. augusta. Jedným z najaktívnejších v tomto smere je francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Ten podmienil svoju účasť na otváracom ceremoniále začatím rozhovorov medzi exilovým tibetským lídrom dalajlámom a Čínou. V minulých týždňoch sa dokonca objavili úvahy o bojkote OH 2008 v Pekingu, čo sa však nestretlo s pochopením. Komisia športovcov MOV vo svojom vyhlásení uviedla,že bojkoty sú márne a nezmyselné a len ubližujú športovcom. Všetci zasvätení  predstavitelia 204 krajín dementovali bojkot – odobrili tohtoročnú olympiádu.

3.3 Nepokojná Zem
12. mája 2008  15:43 SEČ - Zemetrasenie, úder číslo dva , ktoré prišlo ako blesk z jasného neba a naštrbilo psychiku dobre naladených domorodcov. Stovky kilometrov ďaleko boli cítiť otrasy zemetrasenia, ktoré malo epicentrum v ľudnatej juhočínskej provincii Sečuán v blízkosti (93km) veľkého mesta Čeng-tu a v hĺbke 10 km. Podľa seizmológov šlo o zemetrasenie sily 7,8 stupňa Richterovej stupnice. Potvrdený počet obetí dnešného zemetrasenia v čínskej juhozápadnej provincii Sečuán je 8533, pričom toto číslo zatiaľ neobsahuje údaje zo všetkých postihnutých oblastí. Informovala o tom oficiálna tlačová agentúra Sinchua. Ešte stále však nie sú žiadne správy o situácii v okrese Wen-čchuan, ktorého mesto so 112-tisíc obyvateľmi bolo najbližšie k epicentru zemetrasenia. Medzi obeťami sú najmä deti, na ktorých sa počas vyučovania zrútili budovy najmenej siedmich škôl. Tlačová agentúra Sinchua už predtým informovala o 900 zasypaných študentoch strednej školy, ktorá sa zrútila počas vyučovania. Počet obetí sa však môže vyšplhať až na tisíc, pretože mnoho ľudí zostalo v sutinách alebo sú nezvestní. Ďalších ,,iba” desať obetí hlási susedná provincia Kan-su. Silu ničivého zemetrasenia  dokladuje aj skutočnosť, že zem a budovy sa ,,triasli” i vo vzdialenejších mestách -Hongkong, Tchai-pei, v Šanghaji museli evakuovať ľudí z najvyššej budovy Jinmao Tower i v Pekingu a tiež v okolitých štátoch (Vietnam, Thajsko). Podľa svedkov sa budovy chveli ešte sedem minút po zemetrasení. Podľa prvých správ sa vyhli poškodeniu gigantická vodná priehrada Tri tiesňavy na rieke Jang c-ťiang i ropná rafinéria v meste Lančou, ktoré ležia neďaleko ohniska zemetrasenia. Nepoškodené zostali aj stavby určené pre augustové olympijské hry v Pekingu. Medzi zničenými budovami sú však dve chemické továrne. Z okolia evakuovali 6000 ľudí. Skutočnosť, že Peking sa nachádza v seizmickej zóne, sa zohľadnila pri všetkých stavbách, najmä však v projekte Národného štadióna a Národného plaveckého centra. . "Olympijské objekty sú projektované tak, aby boli odolné aj voči silnému zemetraseniu. Žiadne stopy to na nich nezanechalo," informoval o stave 31 pekinských a 6 ďalších športovísk mimo metropoly zastupujúci riaditeľ úradu organizačného výboru Sun Weide "Sú to veľmi bezpečné športoviská," zopakoval Sun a hlavný inžinier "Vtáčieho hniezda" pre štátnu tlačovú agentúru Nová Čína dodal, že štadión je schopný vydržať zemetrasenie o sile 8 stupňov Richterovej škály. Vážnosť situácie potvrdzuje i prítomnosť najvyšších hodnostárov štátnej moci premiéra Wen Ťia-paa a prezidenta Chu Ťin-tchaa. Čínsky premiér Wen Ťia-pao označil zemetrasenie, ktoré v pondelok postihlo juhozápad Číny, za "veľkú katastrofu" a zároveň vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj. "V boji proti katastrofe je najdôležitejší pokoj, dôvera, odvaha a silné vodcovstvo," vyhlásil čínsky premiér.
 
Ako prvý poslali poškodenej krajine finančnú pomoc USA. Na podnet čínskej vlády USA monitoruje oblasť a posiela satelitné zábery s vysokým rozlíšením ktoré by mali pomôcť pri hľadaní obetí a zisťovaní škôd na infraštruktúre. USA poslalo do Číny dve vojenské nákladné lietadlá C-17 s humanitárnymi zásobami ako sú stany, potraviny, prikrývky či generátory a postupne sa pripojili i ostatné štáty a organizácie. Na zasiahnutom území nezaznamenali únik nukleárneho materiálu a podarilo sa stabilizovať aj druhú hrozbu s nedoziernymi následkami v podobe záplav v prípade, že sa pretrhnú vodné priehrady. Čína očakáva, že pri pondelkovom zemetrasení zahynulo vyše 50.000 ľudí. O domovy prišlo približne 4,8 milióna obyvateľov postihnutých oblastí. Posledné veľké zemetrasenie zasiahlo Čínu v marci. Malo silu 7,2 stupňa Richterovej škály, ale nenapáchalo väčšie škody. Zemetrasenie narušilo podobne ako avizovaný bojkot priebeh púte pochodne, ale snáď nesfúkne šíriace posolstvo, ktoré bude vynesené po prvýkrát v histórii aj na najvyššiu nebotyčnú horu sveta.

3.4 Kvalifikácia
Termín od 1. júna 2006 do 15. júna 2008 je obdobím olympijskej kvalifikácie. Kvalifikácia – sito, cez ktoré musí prejsť každý, ktorý sa chce zúčastniť LOH. Kvalifikovaný športovci vyhoveli kritériám MOV a tým si rezervovali miestenku na hry XXIX. Olympiády. Disciplína má presne stanovený strop súťažiacich (55) a určený maximálny počet športovcov nastupujúcich za jednu krajinu (6).

3.5 Princíp kvalifikácie v skratke
Každý národ má vlastný Národný olympijský výbor (NOV), ktorý zastrešuje športovcov túžiacich po účasti na OH. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) prideľuje kvalifikačné miestenky NOV-u, ale i priamo športovcom. Dôležitú rolu  zohráva aj ústredná organizácia konkrétneho športového odvetvia.

3.6 Vysvetlenie (na príklade kvalifikácie triatlonu)
Triatlon – súťaž zložená z 1 500 m plávania, 40 km cyklistiky a 10 km behu. Súťaži vládne Medzinárodná triatlonová únia ( International Triathlon Union = ITU). ITU uskutočňuje preteky, kde športovcov bodujú podľa celkového umiestnenia a zostavujú rebríček (rang list) z ich menami. Podujatia sú rozdielne bodovo cenené – najviac: MS,SP a kontinentálne majstrovstvá napr. ME; najmenej: majstrovstvá danej krajiny.
Prideľovanie kvalifikačných miest prebieha podľa nasledovného poradia:
1. – 5. kontinentálne majstrovstvá: 1. miesto na piatich pretekoch
6. – 8. MS Vancouver: 1., 2. a 3. miesto
9. – 47. Olympijský kvalifikačný rebríček
48. – 52. prvé krajiny v rebríčku, ktoré nemajú zastúpenie medzi 47 pretekármi
53. hostiteľská krajina
54. – 55. pozvaní pretekári (divoké karty)
 
3.7 V Pekingu aj slovenská vlajka
Na Hry XXIX. olympiády v Pekingu sa zatiaľ kvalifikovalo 37 slovenských športovcov. Nominačné kritériá Slovenského olympijského výboru (SOV) splnilo osem atlétov, po sedem športovcov v rýchlostnej kanoistike a športovej streľbe, päť vo vodnom slalome, tri miesta bude mať SR v cestnej cyklistike, limity splnili aj dve plavkyne, miestenku získali dvaja vzpierači a v kvalifikácii si miesta vybojovali aj jeden jachtár, džudista a zápasník vo voľnom štýle. Šancu kvalifikovať sa majú ešte stále aj ďalší športovci, v hre je približne ešte dvatsiatka. Azda najzaujímavejší, najdramatickejší a krurý bol boj medzi dvomi najlepšími vodnými slalomárkami Slovenska patriacich k elite vo svojom obore. No žiaľbohu mohla postúpiť len jedna z nich. Nakoniec si vydrela vysnívaný postup na ,,domácej vode”Elena Kaliská pred Jankou Dukátovou, ktorá zaostala len o neuveriteľné tri sekundy za svojou súperkou.Definitívnu nomináciu na OH 2008 schváli výkonný výbor SOV na zasadnutí 17. júla, nomináciu celej výpravy potom ešte potvrdí valné zhromaždenie SOV 19. júla. Do 23. júla musí SOV odoslať na MOV a organizačnému výboru pekinských hier (BOCOG) definitívne menovité prihlášky členov výpravy.

4. PEKING
Peking, po čínsky:  Pej-ťing (pchin-jin: Beijīng), je hlavné mesto Čínskej ľudovej republiky. Ako štatutárne mesto na úrovni provincie podlieha priamo ústrednej vláde.  V Pekingu, ktorý je po stáročia správnym a kultúrnym centrom krajiny, sa nachádza známe námestie Tchien-an-men či Zakázané mesto, komplex palácov a chrámov odkiaľ v minulosti vládli čínski cisári. V roku 2008 bude Peking hostiť Letné olympijské hry.

4.1 Poloha
Peking leží na severovýchode Číny, takmer úplne obklopený provinciou Che-pej, iba na juhovýchodnej strane hraničí s mestom Tchien-ťin, ďalším zo štvorice štatutárnych miest, postavených na úroveň provincií. Vlastné mesto sa rozkladá v rovinatej krajine 150 km od pobrežia Pochajského zálivu, v priemernej nadmorskej výške 63 m. Stredná a juhovýchodná časť mestskej provincie je rovinatá, s najnižším miestom 44 m nad úrovňou mora, na západnom a severnom pomedzí sa dvíhajú hory, dosahujúce v Si-šan – „Západných horách“ – vrcholom Ling-šan 2 303 m. Vysoké sú aj ďalšie hory, napríklad Chaj-tchuo-šan na severozápade má 2241 m a Wu-ling-šan na severovýchode 2116 m. Na rozdiel od ostatných významných čínskych miest Peking sám neleží na žiadnom veľkom vodnom toku. Z väčších riek na území provincie stojí za zmienku Jung-ting a najmä Čchao-paj, na ktorej bola 90 km severovýchodne od mesta vybudovaná priehradná nádrž Mi-jün, zásobujúca Peking pitnou vodou.

4.2 Problém snáď vyriešený
Peking - Predstavitelia hlavného mesta Číny - Pekingu sa rozhodli pre zaujímavý krok. V priebehu augusta stiahnu z ulíc mesta jeden milión áut, čo je približne tretina mestskej premávky. Chcú totiž zistiť ako tento krok ovplyvní znečistenie v meste. Pokus má potvrdiť oprávnenosť podobného kroku počas letnej olympiády, ktorá sa v Pekingu bude konať v roku 2008. Milión automobilov zmizne z ulíc mesta na celé dva týždne. Nové opatrenie už privítal aj Medzinárodný olympijský výbor, ktorý už skôr vyjadril obavy z nadmerného znečistenia vzduchu v Pekingu.

4.3 Prírodné podmienky
Napriek neveľkej vzdialenosti od mora je podnebie kontinentálne s mrazivou zimou, ktorú spôsobuje sibírska anticyklóna, suchou a prašnou jarou, horúcim vlhkým letom pod vplyvom južného monzúnu a suchou miernou jeseňou.Práve vysokej mieri vlhkosti sa obávajú mnohý športovci. Ročný priemer teploty je 11 °C (-4 °C v januári, 26 °C v júli), z priemerného množstva zrážok 620 mm spadne väčšina počas letných mesiacov. Najvhodnejšou dobou pre návštevu mesta je september a október. Vážnym problémom je znečistenie ovzdušia. Aj keď sa  s plošnou asanáciou starých prízemných domčekov, vykurovaných uhlím, znižuje množstvo emisií spôsobených vykurovaním, prudký rozvoj individuálneho motorizmu nedáva v tomto smeru veľa nadeje na celkové výrazné zlepšenie.

4.4 História
Hlavné mesto Číny prešlo búrlivou históriou, ktorej začiatky možeme pozorovať už v polovici 3. tisícročí pred Kr.. V 13. storočí bolo vydrancované vojskami Džingischána. Počas ďalších dvoch storočí sa mesto spamätávalo z porážky, aby sa v 15. storočí stalo najdôležitejším mestom celej Číny. K významným zmenám došlo najmä za posledné pol storočie. Komunisti významne pretvorili mesto na svoj obraz, strhli veľa oslavných oblúkov, zbúrali vonkajšie hradby, vystavali široké bulváry a moderné sídliská. Stará tradičná zástavba bola už z veľkej časti zlikvidovaná a v tomto trende sa stále ešte pokračuje. Prelomové v histórii mesta budú už spomínané Olympijské hry; vďaka nim sa rozhodolo prebudovať veľkú časť Pekingu, vzniknú nové štvrte, nové trasy metra a samozrejme aj športoviská.

5. Záver
5.1 Najľudnatejšia krajina pripravená – A VY?
Všetky športoviská, vrátane obrovského olympijského štadióna, ktorí Čínania nazvali „Vtáčie hniezdo“, sú dokončené a organizátori finišujú s ,, kozmetickými úpravami”. Viac ako šport a pripravenosť Pekingu na olympiádu sa v médiách pretriasajú iné témy. O mučení, detskej práci, slobode tlače, smogu a ovzduší v Pekingu či trase štafety s pochodňou cez Taiwan, Mount Everest a Tibet. Skupina amerických kongresmanov napríklad požaduje, aby USA odbojkotovali pre porušovanie ľudských práv olympiádu v Číne. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge tvrdí, že olympijské hry budú mať na Čínu výrazne pozitívny vplyv. Zároveň však varuje, že športový sviatok nemôže byť všeliekom na problémy najľudnatejšej krajiny. Čína sa však organizácie najväčšieho športového sviatku nebojí. Podľa predstáv vládnucej komunistickej strany by o rok k televíznym obrazovkám mali zasadnúť dve miliardy ľudí, ktorí budú sledovať hospodársky a ekonomický rozmach „čínskeho draka“. Takmer 20-miliónový Peking sa mení na nepoznanie. Miliardy išli do výstavby nových ulíc, obchodných komplexov či metra. Kľúčom k úspešnej olympiáde však bude aj správanie čínskych hostiteľov. Čínska vláda a magistrát Pekingu preto už skôr avizovali akciu podporenú aj právnymi úpravami s cieľom zamedziť zlozvykom obyvateľov Pekingu, ako sú pľuvanie na ulici, znečisťovanie verejných priestranstiev či nebezpečné prechádzanie cez cesty.Vzhľadom na pozitívny ohlasy más obyvateľstva na olympiádu si naordinujú odvykaciu kúru. Ak sa tak stane, budú to stopercentne najčistejšie OH.

4.2 Netrpezlivo čakáme na začiatočný gong
V auguste bude suverénne, minimálne športový svet s úžasom sledovať výkony najlepších borcov. Práve tam sa uvidí kvalita, ktorej merítkom sú najmä rekordy zo strany súťažiacich a pokojný, naplánovaný priebeh zo strany tých, ktorým na pleciach ležala ťarcha zodpovednosti prípravy a samotného diania olympiády. Platí priama úmera – čím lepší chod LOH ( ,,pohoda” ), tým famóznejšie výkony ( rekordy ).37 nových športovísk je už pripravených, na viacerých z nich sa uskutočnili testovacie súťaže s medzinárodnou účasťou. Športovci si podmienky pochvaľovali, horšie to však bolo s čistotou ovzdušia. Organizátori maximálne razantne a precízne odstraňujú všetky nedostatky, ktoré im vytýkajú súťažiaci. V čase konania hier bude v čínskom hlavnom meste obmedzená výstavba a zredukuje sa aj produkcia v ťažkom priemysle. Od 20.7. do 20.9. bude zakázané na stavbách v Pekingu akékoľvek používanie a ťažba cementu a 19 najväčších znečisťovateľov ovzdušia zníži produkciu emisií o 30 %. Pekinský úrad životného prostredia plánuje aj redukciu pohybu automobilov v uliciach čínskej metropoly z 3,3 milióna na polovicu. Číňania dokumentovali svoj extrémny posun v  ústrety budúcnosti rýchlou realizáciou výstavby Olympijskej dediny, športovísk a tiež nutnej dostavby infraštruktúry. Vláda Čínskej ľudovej republiky pristúpila priam vzorovo k najpompéznejšej kultúrno-športovej udalosti roka 2008,keď do nej zainvestovala nemalé dotácie. Zo športovísk si zatiaľ najväčšiu chválu vyslúžili Národný olympijský štadión "Vtáčie hniezdo", ktorý bude okrem iného aj dejiskom otváracieho a záverečného ceremoniálu, a tiež Národné plavecké centrum "Vodná kocka". Do infraštruktúry Pekingu sa investovalo viac ako 40 mld USD. Postavili sa nové diaľnice, železničné trate, najväčší letiskový terminál na svete. Očakáva sa, že nadchádzajúca olympiáda bude najpríjmovejšia v histórii, keďže významné svetové spoločnosti si nechcú nechať ujsť príležitosť preniknúť na veľký čínsky trh. Už teraz sa črtá olympiáda na vyššej úrovni, ako ta predošlá v Aténach. Číňania postavili latku naozaj vysoko a veru Briti majú čo robiť aby ju preskočili. Londýn preberie štafetu v usporiadaní LOH, ale dúfame, že neprevezme ,,kolík” negatívnych rozruchov po jeho predchodcovi.

6. Prílohy
6.1 Číslo 20080808
Číňania sú mimoriadne podnikaví a aj poverčiví. Istý Žang Jian-jun, ktorý hneď ako MOV oznámil dátum otvorenia pekinských hier na 8. august 2008, kúpil telefónne číslo s koncovkou 20080808. Za osemčíslie zaplatil 20 000 juanov (62 400 Sk) a teraz chce svoj kapitál zhodnotiť desaťnásobne. Presne 200 000 juanov je vyvolávacia cena čísla na burze, na ktorej Žang svoj majetok dnes ponúkne.
 
6.2 OH 2008 v číslach
Trvanie od 8. augusta do 24. augusta 2008
Motto: Jeden svet, jeden sen
Logo: Postava bežca na červenom pozadí, upravený čínsky symbol znamenajúci Peking
Maskoty: modrá ryba Pej-pej, čierna panda Ťing-ťing, žltá antilopa Jing-jing, zelená reklama lastovička Ni-ni a červený olympijský oheň Chuan-chuan
Celkové investície: 888 miliárd Sk, z toho asi 48 miliárd pôjde na športoviská, 576 miliárd Sk do infraštruktúry a 168 miliárd na ekologické práce
Peking dá na bezpečnosť 5,4 miliardy Sk. Vystačiť si chce z vlastných zdrojov a odmietol ponuku FBI na vyslanie agentov
Predpokladaný zisk: 3,8 miliardy Sk (rekordný zisk mali OH 1984 - 5,2 miliardy Sk)
Dve miliardy ľudí by mali sledovať olympiádu pri televíznych obrazovkách
Počet športov: 28
Počet športovcov: 10 500
Počet novinárov: 21 600 akreditovaných a 10 000 neakreditovaných
Počet dobrovoľníkov: 70 000
 
6.3 Fuwa - oficiálni maskoty pekingskej olympiády
Neodlúčiteľnou súčasťou prezentácie každých novodobých olympijských hier sú jej maskoti. Olympiáda v Číne ich bude mať pät, rovnako ako je olympijských kruhov. LOH v Pekingu nás budú sprevádzať Fuwa (kamaráti) ktorí sa volajú Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying a Nini.
Figúrky Fuwa sú okrem tradičnej čínskej kultúry inšpirované morom, lesom, ohňom, zemou a oblohou, čo zodpovedá i jednému zo sloganov olympiády v Pekingu - Zelená olympiáda. Jednotlivé postavičky taktiež farebne prislúchajú farbám tradičných olympijských kruhov.

Kapor Beibei
Kapor Beibei (výslovnosť Pej-pej) je modrý a symbolizuje prosperitu, vznešenosť a čistotu. Ryba Beibei je maskotom vodných športov.

Panda Jingjing
Panda veľká Jingjing (výslovnosť Ťing-Ťing) je čierna a symbolizuje radosť, česť a nádej . Panda Jingjing je maskotom silových a úpolových športov.

Olympijský plameň Huanhuan
Olympijský plameň Huanhuan (výslovnosť Chuan-chuan) je prirodzene červený a symbolizuje vášeň a nespútanosť. Plameň Huanhuan je maskotom loptových športov.

Tibetská antilopa Yingying
Tibetská antilopa Yingying (výslovnosť Jing-jing) je žltá a symbolizuje zdravie, pohotovosť a ohybnost. Antilopa Yingying je maskotom atletiky.

Lastovička Nini
Vlaštovka Nini (výslovnosť Ni-ni) je zelená a symbolizuje šťastie, nevinnosť a živosť. Lastovička Nini je maskotom gymnastiky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041