Zámok Vígľaš

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.01.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 244 slov
Počet zobrazení: 1 135
Tlačení: 78
Uložení: 82

Zámok Vígľaš

Lokalita - obec Vígľaš, okres Detva- vígľašský zámok bol postavený v priebehu 14. storočia, po vzniku Zvolenského zámku. Ide o poľovnícky zámok, ktorého dispozíciu tvoria 3 krídla. V jednom z nich bola gotická kaplnka a sály s gotickou rebrovou klenbou. Zámok nebol opevnený a jeho ochranu zabezpečovali strielne a predsunutá veža pri vstupnej bráne a štvorcová veža s niekoľkými supňami strielní v severozápadnom nároží. V 16. storočí Vígľašskému zámku pripadla dôležitá úloha pri obrane stredoslovenských banských miest pre tureckými nájazdmi. Vígľaš túto úlohu dobre plnil aj vďaka dodatočne dobudovanému opevneniu. Pribudol padací most a vstupná brána bola začlenená do vysokého hradného múru s okrúhlymi rohovými baštami. Turci zámok síce poškodili ale nedobyli. V 17. storočí dobudovali ešte dve delové bašty. Po odvrátení tureckého nebezpečenstva prešiel zámok v 18. storočí barokovou prestavbou. Zámok bol zmodernizovaný a prispôsobený pohodlnejšiemu životu. Na prvom nádvorí pribudli hospodárske budovy, na staršom druhom nádvorí pristavili arkády na piliroch. Koncom 19. storočia prebehli rekonštrukčné práce v duchu romantizmu. Konca druhej svetovej vojny sa však zámok bez ujmy nedočkal. Vyhorel, bol opustený a až dodnes sa nenašli potrebné finančné prostriedky na jeho kompletnú renováciu. Súčasný stav je dôsledkom 50 rokov trvajúceho chátrania bez akejkoľvek údržby. V dôsledku premokania sú klenby spodných podlaží silne poškodené alebo celkom preborené. V 90. rokoch 20. storočia bolo vykonané na základe geologického prieskumu z roku 1995 spevnenie horninového masívu v podloží zámku a konzervácia časti vonkajšieho opevnenia zámku.

Zvolenský zámok

Pozri nižšie aj ďalšie zámky na Slovensku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012