Umenie praveku

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: elis
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 501 slov
Počet zobrazení: 10 969
Tlačení: 689
Uložení: 722
Periodizácia:

- PALEOLIT
starší – 540tis. pred n.l.
stredný – 300tis. pred n.l.
mladší – 40tis.-10.tis. pred n.l.

- MEZOLIT
stredná doba kamenná – 9tis. – 4tis. pred. n.l

- NEOLIT
mladšia doba kamenná
Blízky východ – 7tis.-3tis. pred n.l.
stredná Európa – 4500 - 2tis. pred n.l.

- ENEOLIT - neskorá doba kamenná / medená doba

- BRONZOVÁ DOBA

- ŽELEZNÁ DOBA

8.stor. pred n.l.
halštatská doba železná
laténska doba železná

Vplyv na vývoj človeka
- zmena prírod. podmienok, klimatické podmienky, činnosť ktorú vykonával

Delenie podľa spôsobu zaobstarávania potravy
- prisvojovacie hospodárstvo
- výrobné hospodárstvo

PALEOLIT
Spôsob života
- matriarchát
- prirodzená deľba práce

Ideológia
- animizmus
- totemizmus
- fetišizmus
- kult matky

VÝTVARNÉ UMENIE

- prostriedok komunikácie
- okruhy:
západoeurópsky - smerujúci k realistickému zobrazovaniu
východoeurópsky - geometrická abstrakcia

a) jaskynné maľby, rytiny na skalách
- funkcia: magická + komunikatívna + estetická
- námety: lovená zver, ľudské postavy
- technika:
rytím rydlami z kameňa
nátery z nerastných farieb
lineárny obraz - vyrytý obrys vytiahnutý farbou a postup.kolorovaný far.

- najstaršie maliarske prejavy: odtlačky rúk - makarónovité obrazce
- pamiatky:
- franko-kantaberská oblasť (Fr.,Šp)
- jaskyne - Altamira - Šp., Pindal, oblasť Dordogne (Fr) - Lascoux
Moravská jaskyňa Šipka

b) sošky žien a zvierat - zasvätené kultu plodnosti - venuše
amulety v loveckej mágii - sošky zvierat
- pamiatky - Moravianska Venuša (Moravany nad Váhom - východoeurópsky o.)
Venuša z Dolných Věstonic
Venuša z Willendorfu

c) drobné predmety zdobené rytinou - náčelnícke palice

d) šperky - mladší paleolit - náhrdelníky, náramky, čelenky, prívesky z kameňa
- zdobené abstraktným ornamentom

MEZOLIT
Spôsob života
- príprava na hosp. prevrat v neolite, rybolov, krotenie psa
človek opustil jaskyne

VÝTVARNÉ UMENIE
- skalné steny - schematická kresba, výjavy zo života lovcov, zberačov - obrázková kronika
- pamiatky - vých.Španielsko - Valltorta, Alpera, Gasulla
Alpy, Škandinávia
Slovensko - Domica - tri geometrické obrazce kreslené uhľom
symbolizujú kult plodivej sily

NEOLIT
Spôsob života
- patriarchát
spoloč. deľba práce

Ideológia
- totemizmus, fetišizmus
manizmus - kult predkov

Architektúra
- svetská
- obytné domy - kožami zastrešené obytné jamy s obdĺžnik. pôdorys., steny z nosných kolov opletených prútím a omazané hlinou, sedlová strecha

- kultová - chrámy, hrobky (z kameňa) → megalitická monument. arch.
Megality - stavby z mohutných kameňov
- menhiry - čnejúce vysoké kamene
- dolmeny - kamenné hrobky, vnút. arch. priestor
- kromlechy - svätyne s kruh.pôdorys., atchitráv. systém
( juh Angl. Stonehenge - chrám zasvätený kultu slnka)

Sochárstvo -
drobné sošky - venuše z pálenej hliny (sediaca Venuša z Nitrianskeho Hrádku)
- kultové zvieracie sošky

Úžitkové umenie
- keramika - nádoby na uchovanie potravy
- lineárna keramika - volútová ker.
- vypichovaná ker.
- maľovaná ker.
- šnúrová ker. - odtlačenie šnúry na hrdle (kočovní pastieri)
- zvoncovité poháre - tvar obrát. zvona s geom. výzdobou (lukostrelci)
- textil - tkanie jednod. látok na ráme, neskôr na krosnách - ľan (Egypt), vlna (Mezpot.),bavlna (India)
- tesárstvo - dlabanie člnov, poľnohosp. náradie

BRONZOVÁ DOBA
- spoločenská deľba práce - remeselná výroba sa oddelila od poľnohosp. a pastierstva
vznik súkromného vlastníctva
- vznik tried a štátu - prvopospolné zriadenie sa rozpadlo
spoločnosť sa rozdelila na triedy - vytvorili sa prvé štáty
rozvoj výroby si vyžiadal vznik písma

Remeslá
- kovolejérstvo - odlievanie bronzu
- kovotepectvo
- zlatníctvo - techniky - filigrána - tenké, spletené vlákna vytv. ornamentálny vzor priletovaný k podkladu
- granulácia - ornament tvoria drobné zlaté zrniečka priletované na podklad


ŽELEZNÁ DOBA
- nová fáza vývoja rodovej spoločnosti - stupňovanie triednych rozdielov
- vznik primitívneho otrokárstva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035