Renesance v Čechách a na Moravě (Rudolfínský manýrismus)

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: oliverius
Typ práce: Referát
Dátum: 29.08.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 588 slov
Počet zobrazení: 7 971
Tlačení: 688
Uložení: 557
Praktické!
Malířství
·začíná se osamostatňovat krajinomalba

Hans von Aachen (1552 - 1613):
· Zvěstování sv. Marii
 - smysl  pro detail ( realistický )
·Podobizna malíře  Josefa  Heintze
·Bakchus a Silém

Bartoloměj Spranger ( 1546 - 1611):
- Vlám
·Sebevražda Sofonisby
·Sv. Václav a sv. Vít
 
Josef  Heintz ( 1564 - 1609 ):
·Poslední soud
- dochází k nadsázce s konkrétním stylem ( peklo - dramatičnost )

Paulus  Roy
·Portrét tří císařů ( trojhranné hranolky )

Giuseppe Arcimboldo:
- alegorické portréty zvířat, rostlin

Rolandt Savery 
·Lesní bystřina
·Lov na jelena

Sochařství

Adrian de Vries:
· Herakles s jablky Hesperidek ( manýrismus )
- vytvořil sochařskou výzdobu pro Valdštejnskou zahradu ( rozhraní mezi manýrismem a barokem )
·Kráčející kůň
 
Baroko v Čechách a na Moravě

Architektura

K.Diezenhoffer - církevní stavby
  - Bavor
  - sv. Mikuláš - Malá strana

K. I. Diezenhoffer - barok. dualismus
Jan Santini - Aichel
František Maxmilián Kaňka

Sochařství

Matyáš Bernard Braun:
· Anděl 1 a 2, Venuše
· Vidění sv. Ludgardy ( socha pro Karlův most , model sousoší - 1716 )
· Alegorie víry ( skica sochy před špitálem v Kuksu, žena s velkým křížem u nohou, naděje láska a víra )
· Sv. Juda Tadeáš ( prorok čistého slova
- představuje vznětlivý až agresivní  proud
- sochy celé v pohybu ( napjaté svaly )
- z Bavorska

Jan Brokof :
- autorem 1. sochy na Karlově mostě ( sv. Jan Nepomucký )

Ferdinand Maxmilián Brokof :
- syn  J. Brokofa
- statická linie plných forem
· Mouřenín nastavující štít
· Mouřenín s pozdviženou pravicí

František  Ignác Platzer

Jan Jiří Bendl
·Sv. Iridor ( patron  zemědělců )
· 1. jezdecký pomník  sv. Václava´
 
Malířství
- po r. 1750 - úpadek baroka
·Ranní vyjížďka na hon - klasicismus - rokoko ( drobné malby )

Karel Škréta ( 1610 - 1674 ):
· Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny
( 1. skupinový portrét )
- nebyl katolík ®odjel studovat do Itálie
- velmi vzdělaný ( klasic. baroko )
· Narození sv. Václava
·Sv. Martin se dělí se žebrákem o plášť
- mělký prostor děj na nás padá ® působí agresivně
·Sv. Karel  Boromejský navštěvuje nemocné morem v Miláně
· Autoportrét  Škréty
·Portrét muže  s dlouhými vlasy ( individualita  osobnosti )
·Podobizna Maltézského rytíře Bernarda de Witte

Petr Brandl (1668 - 1735 ):
- nadchl se z Čech
- zvláštní - jeden z 1. českých umělců ( vyjadřoval své myšlenky )
- měl rád víno, ženy a karty
· Autoportrét - Podobizna  Lobkovická
· Uzdravení slepého Tobiáše ( člověk má pocit, že vstupuje do obrazu )
- portréty starců
· Simon s  Ježíšem
· Sen proroka Eliáše

Jan Kupecký ( 1667 - 1740 )
- portréty
·Alegorie malířství
- přítel Brandla
· Portrét Karla Bruniho (malíře miniatur)
· Vlastní podobizna - poustevník (plášť s tyčí )
- příbuzné s Rembrantovými portréty
· Vlastní portrét s portrétem své manželky ( maluje obraz své ženy )
· Podobizna Michaela Kreisingera z Eckersfeldu ( v mládí a ve stáří )
Jan Jakub Hartmann:
·Krajina s Kristem povolávajícím apoštoly

Václav Vavřinec Reiner ( 1689 - 1743 ) :
- krajina působí skutečným dojmem - maloval v ateliéru
· Ptactvo v krajině s výrovkou
·Orfeus se zvířaty v krajině ( obraz namalován pro justice )
·Vlastní portrét a Portrét jeho ženy Anny Veroniky
· Hornatá krajina s mužem ženoucím soumary
· Hornatá krajina s rybáři a pastýři
· Boj s Turky ( pohyb expresiv. barvy - slabší  rokoko )
- bohatý
- fresky

Michal Willmann ( 1630 - 1706 ):
 - oltářní obrazy
·Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu ( atributem lev )
- rád používal červenou barvu
- Vlám, expresivní, těkavý
- cisterciáci
- tahy štětci
·Osvobození  Andromedy

Jan Kryštof Liška ( 1650 - 1712 ):
·Nanebevzetí Panny Marie ( Kristus - vládce nebes )
 - nevlastní syn Willmana

Václav Hollar - grafické listy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#renesance #juda tadeas #renesanční hudba

Diskusia: Renesance v Čechách a na Moravě (Rudolfínský manýrismus)

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023