Dadaizmus

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 26.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 245 slov
Počet zobrazení: 9 132
Tlačení: 641
Uložení: 675
Dadaizmus
-vznikol vo Švajčiarsku a stal sa veľmi populárnym. Vznikol ako revolta skupiny umelcov rôznych národností proti vojnovým hrôzam (časť umelcov sa aj zúčastnili samotnej vojny). Dadaizmus bol prostriedok ako vyjadriť zmätok a strach z vojny, zároveň však toto hnutie nehľadalo žiadne východiská (východiskom pre dadistov bol nezmysel). Pre jeho diela je charakteristická úmyselná nerozumnosť, propagovali totálnu anarchiu v živote aj kultúre, absolútnu slobodu tvorby. Podľa samotných dadaistov nebol dadaizmus umeleckým smerom  ale jeho opak – nakoľko sa umenie zaoberá estetikou dadaizmus ju ignoruje. Ďalej sa snažili aby ich diela nemali žiadny význam – výklad ich diel bol celkom závislý na divákovi.
Pôvod slova Dada je nejasný ale existuje niekoľko teórií na vznik tohto slova :
-  Ide o slovo bez akéhokoľvek významu, ktoré si jedoducho vymysleli
-  Toto slovo pochádza od rumunských umelcov Tristana Tzaru a Marcela Janca, ktorý často používali slová da da (áno, áno)
-  Pri vzniku hnutia premýšľali ako sa pomenovať a tak náhodne zapichli špendlík do Francúzsko – Nemeckého slovníka a v slovníku sa objavili slovo Dada, čo vo fr. Znamená detský výraz húpacieho koníka.
Oficiálny vznik tohto hnutia je 6. Október 1916 v Zurrichu v kabarete Voltaire.
Vo výtvarnom umení presadzovali oslobodenie vecí z ich obvyklých vzťahov a následné položenie vecí do nových nečakaných a celkom nelogických vzťahov. Ich základnými technikami boli tzv. objekt trouvé, čo znamená nájdený objekt, a ready made. Obe tieto techniky znamenajú rozdelenie nejakého predmetu na časti do niečoho iného čím vznikne nová doposiaľ neznáma vec. Okrem toho sa zaoberajú kolážou, asamblážou, frotážou
 
Predstaviteľia:
Hans Arp, Marcel Janco, Kurt Schwitters
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dadaizmus #dadizmus #Vyklad o hudbe #vytvarne umenie 20.storočua #vyklad #dadaizmus umenie #ready-made #dadaizus #Marcel Janco


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025