KULTÚRA STREDNEJ A JUŽNEJ AMERIKY

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: erika017 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.09.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 763 slov
Počet zobrazení: 3 618
Tlačení: 290
Uložení: 328
KULTÚRA STREDNEJ A JUŽNEJ AMERIKY (40 000 p.n.l.- 16. storočie n.l.)
 
Časové ohraničenie/ dôležité medzníky
- 40 000 p.n.l. - dôkazy o osídlení (cez Sibír ), predpoklad osídlenia
 - 1. civilizácia - ríša Olmékov ( olmécka kultúra ) - mali svoj jazyk ( podobný mayštine )
- 2 000 p.n.l. - mayská kultúra - Mayovia ( trvala až do 16. storočia ), prvé mestá
                   - mali vyspelý systém vied ( matematika, fyzika, astronómia, astrológia )
- 1150 p.n.l. - vytvorenie číselnej sústavy a obrázkového písma - Olmékovia
- 300 p.n.l. - rozkvet mayskej kultúry + založenie mesta *TEOTIHUACÁN
- 1519 - podmanenie Mexika, zničenie ríše Aztékov
- 1537 - rozpad ríše Inkov 
 
OBYVATELIA
- kým Európania žili v chatrčiach, tak pôvodní obyvatelia- Indiáni žili už v mestách  ( mestských komplexoch ) v skalných mestečkách ( zo skál a kameňa )
- najznámejší mestsky komplex PUEBLO BONITO ( pod skalou )- okolo roku 1000
- kultovým miestom sa stala tzv. kiva = kruhová jama ( komora ) s ohniskom, drevenou strechou a komínom, nemá podlahu, využívali ju ako observatórium, modlitebňu
- najdokonalejšia stavba: MESA VERDE ( zelený stôl ) - 3 poschodia, 220 miestností, 23 kív, 350 ľudí
- mierumilovní Anasazovia - kmeň, zmizli okolo roku 1150
- typ architektúry: zikkuraty, simetrický ráz
 
TEOTIHUACÁN
* rozkvet mayskej kultúry, majstrovské dielo urbanizmu,
- pôdorysné symetrické riešenia - geometrické členenie, symetria, práca s inými vedami - astronómia, orientácia budov na svetové strany ( 4 svetové strany= 4 ročné obdobia ), vyvýšené plošiny
- stupňovitá pyramída ( chrám, má zrezaný vrchol ako obetné miesto ), chrám odrážal lúče slnka od jazierka, sídlo božstva, mestom vedie centrálne "Cesta mŕtvych" k dvom pyramídam ( Slnečnej a Mesačnej )
- uznávali slnečný kult, architektúra sa prispôsobovala orientácii Slnka ( hra s tieňmi )
- Chrám opereného hada - fungoval ako hodiny/ kalendár
 
MAYOVIA ( 0 - 1600 )
- kultúra od Hondurasu po Yucatán
- nazývali sa "Páni Zeme"
- pestovali kukuricu
- architektúra: paláce, chrámy, pyramídy, guľové dvorce, observatóriá, námestia, plošiny
- 100 mestských štátov
- strediská: (fungovali ako mestské komplexy ) Piedras Negra, Palenque, *Chichen Itzá- stredisko, observatórium, uprostred Pyramída opereného hada
- najstaršie mesto: TIKAL - - paláce plné zlata, poznali toalety a kanále
 
* Chichen Itzá - najznámejšie observatórium, dôležité stredisko, uprostred je dominantná Pyramída opereného hada ( KUKULKÁN ), predstavoval kalendár ( 365 schodov, 4 schodištia )
- orientácia na jarnú a jesennú rovnodennosť ( had vystupoval tieňom po schodoch )
 
- vedy: skvelí matematici, astronómovia, architekti, inžinieri
- "krvavá kultúra" - hrali krvavé hry s kameňmi ( kto vyhral, tak ho obetovali )- kruté obetovanie víťazov
- uznávali kult smrti ( motívy lebky, srdce ), kamenný obetný oltár
- zlatý slnečný kotúč - reprezentoval celý kalendár, vesmír, Slnko a kalendár, svet
 
AZTÉKOVIA ( 14.- 16. storočie )
- národ Slnka
- hlavné mesto: TENOCHTITLÁN ( dnes Mexicocity )
- kamenné chrámy → motív výzdoby- smrť, obetné výjavy (srdce, lebka )
- zachovalo sa LEPORELO - AZTÉCKY KÓDEX = zákonník, pravidlá, zvytok - historická výtvarná pamiatka
 
INKOVIA
- 3 božstvá: slnko, mesiac, blesk
- hlavné mesto: CUSCO - stredisko- osadlosť *MACHU PICCHU
- architektúra: kamenné bloky, symetria, terasy
- ashar = technika tesného spájania blokov kameňa bez malty
- motív meander ( vzniká už v praveku ): kľukatka, špirálovité opakovanie, opakujúci sa motív, oblé alebo špicaté tvary
 
- pravek ( keramika, do hliny )
- starovek - grécky meander
- Inkovia- zložitejší

- reliéf,  výzdoba keramiky, chrámu, maľoval sa aj na valcové poháre
- maľovaná keramika, valcové poháre na troch doštičkových nohách
- špecifické nádoby: trojnohé hlinené misky ( mohli mať aj tvar               kultového zvieraťa )
- stély - náhrobné kamene s reliéfmi
- kipa - povrazové ( uzlové ) písmo
 
 MACHU PICCHU
- blízko Cusca ( 70 km )
- patrí do zoznamu UNESCO pamiatok
- pamiatka v Peruánskych Andách- "Stratené mesto" - objavené v 20. storočí ( 1911 )
- žili tam slnečné panny- prísne vyberané-  zasvätené slnečnému kultu
- v preklade po sečuánsky= "Starý vrch", známe aj ako Stratené mesto Inkov nad údolím Urubamba v Peru
- vybudované terasovite vo výške 2430 m n.m. ( zle sa tam dýcha )
- 1911- objavil ho havajský rodák Hiram BINGHAM so sprievodcom Melchorom
- obklopujú ho dve pohoria: Macchu Picchu a Huayna Picchu
- vybudované bez použitia železných nástrojov, malty, ťažných zvierat
-  v centre mesta chrámový komplex s pyramídou nazvanou "Chrám Slnka" - posvätná plošinou 
- INTIHUATANA - žulový monolit
- komplex: chrámy, fontány, parky, obetiská, obranné útočiská, rezidencie
- nezachovali sa žiadne písomné pamiatky iba legendy, lebo Inkovia nepoznali písmo, len kipu
- poslední pôvodní obyvatelia podľahli epidémiám ( malária )
- obživa: kukurica, zemiaky, zelenina ( živili sa poľnohospodárstvom )
- všetky stavby sú bez použitia malty- technika ashar ( medzi dva kamene neprejde ani čepeľ noža)
- v centre mesta- pyramída "Chrám Slnka" s posvätnou plošinou  ako hodiny ( obetný centralizovaný kameň
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030