Reklamná scenáristika

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 04.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 569 slov
Počet zobrazení: 4 591
Tlačení: 534
Uložení: 491
Reklamná scenáristika – tvorba propagačných textov, žánre reklamy z hľadiska tvorby propag. prostriedkov
- písané slovo
- hovorené slovo (rozhlasová reč, TV spot)
- námet predchádza scenáru
 
Rozhlasová reklama – žánre:
1. oznam (30 s. – 1 min., 2-3 riadky, dynamické idú až po reklamných blokoch)
2. súťaž (udržiava sa pozornosť poslucháčov, horná hranica 3 min., lepšie je ponúkať možnosti – súťaž prebehne rýchlejšie)
3. rekl. rozhovor (pevný scenár-napísaný vopred)
4. rozhl. spot
5. programová upútavka (nahrávajú sa vopred)
6. sponzorské odkazy (musia byť absolútne presné)
 
Televízna reklama – žánre:
1. TV spot (scenár, píše sa producentský list, každá scéna sa rozpíše zvlášť)
2. peogramové upútavky
3. teleshoping (počíta sa s istou „úrovňou“ diváka, čím horšie-tým lepšie)
4. žrebovanie (intro – malo by byť každý deň iné)
5. sponzorské odkazy (logo, logo-slovo)
6. TV súťaže (20-25 min.)
 
Printová reklama:
1. inzercia
2. katalógové texty
3. cenníky
4. propagačné brožúry na výstavy
5. direct mailové texty
 
Prezentačný text:
- návod na použitie (zájazdy)
- obchodné stretnutia
 
Ak chce agentúra získať klienta:
- urobiť projekt rekl. kampane (20-40 strán)
1. časť: Úvod
2. časť: Zadanie
3. časť: Komunikačná stratégia – čo budeme komunikovať, vybrať hl. benefit
4. časť: Kreatívna stratégia – 3 rôzne varianty spracovania
5. časť: Mediálna stratégia – mediamix (naznačiť Mediaplán)
6. časť: Záver – referencie (tradícia, úspechy, klienti, veľké úspešné kampane) + sľuby (čo sa dosiahne kampaňou)
 
- projekt by mal byť jednoznačný, dokonalý, originálny po každej stránke, plný obrázkov, tabuliek
 
Prezentačné texty: (program, catering)
- stručné (opíše sa v ňom námet)
1. zámer – čo chceme dosiahnuť
2. forma – aký program (hudobný, slovný, miesto, časti, vstupy...)
3. obsah – ako bude program prebiehať, následnosť jednotlivých programov
4. prezentácia sponzorov – na mieste podujatia, v médiách
5. technické zabezpečenie – stavba scény, videozáznam
6. záver – naše sľuby, aký to bude mať vplyv na pozvaných hostí
 
 
Reklamný film:
- prezentuje firmu (náučný film s reklamným obsahom)
- stačí komentár pod obraz – jednoduchá realizácia
- scenár LS,PS
 
Scenárista:
1. pozícia – začiatočník (vyštudovaný človek scenáristiky a dramaturgie, textári...)
- opotrebovanosť, plný nápadov
2. pozícia – pokročilý (je technicky zručný, ideálny typ, nemá nápady, robí remeselne, bez vyšších ambícií, má istý štýl – robí rovnako, na jedno kopyto)
3. pozícia – konečný (robí málo a draho, má image, predáva svoje meno, robí veci za peniaze)
 
Scenár: (každý číta obyčajne len svoju časť)
1. titulná strana (A4) – hlavička (kto vyrába pre koho), názov+scenár rekl. spotu+sekundy, námet, scenár, dramaturg, produkcia (produkčný – všetko okolo), hl. kameraman/kamera, réžia, producent (zháňa financie), copyright
2. druhá strana (produkčný/producentský list) – býva dlhší ako scenár, obsahuje všetko, čo treba k natočeniu spotu (t.z. zabezpečiť prostredie interiér/exteriér...), exteriér – popísať(nafotí sa, natočí), interiér – reálny (napr. reštaurácia – používa sa viac kamier) alebo štúdio (jednoduchšie natočenie – jednofarebné pozadie)
- všetko záleží od financií
- rekvizity (detailne opísať – urobiť zoznam)
- kostými (detto, fundus – sklad kostýmov, požičovne)
- masky (vizážisti – televízne líčenie – hrubý mejkap – pleťový = základné líčenie)
- technické zabezpečenie (napr. buldozér, báger, pirotechnické zabezpečenie, počítačové programy – grafika do obrazu)
- osoby + obsadenie – opísať/konkrétny herec
- catering – zabezpečí produkcia
3. intro (hovorí o čom scenár je) – píše sa pre tých, ktorí to schvaľujú, treba vysvetliľ všetky veci na 10-12 riadkov
4. scénosled
- rozpíšu sa tu jednotlivé sekvencie (sú očíslované)
- každý záber sa rozpíše zvlášť (očísluje sa)
- štáb so tam dopíše, čo potrebuje
5. scenár
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020