Utorok, 27. januára 2015, meninyBohuš, zajtra Alfonz
Dnes prezretých 15146 študentských prácOnline: 2095 mladých ľudí

:: Prihlásenie

:: Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Obec

Autor: Dievča Siu-liu (25)
Hodnotenie: 3.6
Dátum: 30.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 6189
Tlačení: 497
Uložení: 519
• je základom územnej samosprávy tú tvorí obec spolu s vyšším územným celkom.
• je samostatný územný a samosprávny celok, ktorý združuje osoby, ktoré majú na ich území trvalí pobyt
• je územným spoločenstvom občanov, ktoré má právo na samosprávu
• základná jednotka verejnej správy v SR
• spravuje záležitosti týkajúce sa rozvoja obce (originálne) a štátom zverené kompetencie a povinnosti (prenesené)

originálna pôsobnosť

– samostatná správa obecných záležitostí (samospráva)
– vedenie sa stará o všestranný rozvoj svojho územia, o potreby občanov
– na dosiahnutie týchto cieľov používa obec vlastný majetok . s ktorým účelne hospodári podľa vlastného rozpočtu

prenesená pôsobnosť – kompetencie ktoré boli obce pridelené zákonom
– štát poveruje v rámci decentralizácie orgány obce aby vykonávali určité funkcie napr: rozhodovanie o právach a povinnostiach občanov a právnických osôb podľa zákonov o stavebnom konaní, správnych poplatkoch, priestupkoch, ich trestaní a iné
– pri svojom konaní obec podlieha nadriadeným štátnym orgánom a riadi sa uzneseniami vlády a smernicami ústredných orgánov štátnej správy

ZNAKY
• právnická osoba, ktorá môže samostatne manipulovať s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami
• financuje svoje potreby z vlastných zdrojov a zo štátnych dotácií
• financie získava správou vlastného majetku, podielom na daniach, z miestnych poplatkov, dotácií od štátu a iné
• obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia
• na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy
• obce majú právo združovať sa s inými obcami
• zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie obce upravuje zákon
• štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom
orgány obce:
• obecné zastupiteľstvo + starosta +obecná rada + obecný úrad
• obecné zastupiteľstvo
• starosta aj poslanci obecného zastupiteľstva sú volený na 4roky , volia ich obyvatelia s trvalým pobytom v obci pričom voľby sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného, priameho a tajného hlasovania

• obecné zastupiteľstvo = poslanci obecného zastupiteľstva (podľa veľkosti obce je počet poslancov od 3 do 41poslancov)
= je najvyšší orgán obce
= volený občanmi
= poslanci hlasovaním rozhodujú o najdôležitejších právach a povinnostiach (schvaľujú rozpočet, územný plán, vydávajú záväzné vyhlášky obce,..)

• starosta = zastupuje obec navonok
= je volený priamo občanmi
= zvoláva a riadi schôdze zastupiteľstva
= rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom vyhradené zastupiteľstvu

• obecná rada = výkonný a kontrolný orgán zastupiteľstva a plní jeho nariadenia
=obecné zastupiteľstvo môže radu kedykoľvek rozpustiť

• obecný úrad =výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
= plní organizačné a administratívne úlohy
(na obecných úradoch s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu)

• hlavný kontrolór =vykonáva hlavne kontrolu hospodárenia s majetkom obce
= volený obecným zastupiteľstvom

obec zahŕňa:
• vnútorná časť s obytnou a priemyselnou zástavou
• vonkajšia časť tvorená poliami, lúkami, lesmi, cestami

- obec od mesta odlíšime podľa počtu obyvateľov - mesto má viac ako 5 000 obyvateľov
dozor nad obcou vykonáva krajský úrad

z občianstva v obci vyplývajú človeku isté práva a povinnosti:
- môže voliť a byť volený do zastupiteľstva obce
-hlasovať v miestnom referende
-navštevovať schôdze zastupiteľstva a vyjadrovať sa k prerokovávaným problémom
- je povinný riadiť sa právnymi predpismi, ktoré vydá obec
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie)

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.
Meno:
Príspevok:
Ochrana proti SPAMu. Koľko je 2+2?

Meno: Monka
Pridané: 15/05/2012 13:04
Chcem sa spýtať, či môže byť zamestnankyňou obecného úradu (účtovník, ekonóm rodinný príslušník starostu obce..
Meno: Erika cica
Pridané: 11/05/2012 22:37
Chcela by som vediet cisa mozem stat poslankynou,ked mam manzela zamestnaneho na obecnom urade
Meno: sklamaný
Pridané: 25/06/2009 06:26
Nedajte sa oklamať krásnym vzhľadom obcí, diskutujte s obyvateľmi a uvidíte, že je potrebná legislatívna úprava právomoci starostov.
Meno: sklamaný
Pridané: 25/06/2009 06:23
Priveľkou právomocou starostov , obklopených svojimi vernými (poslanci sú priamo závislí na starostovi, či už ako nezamestnaní,rodinní príslušníci zamestnancov ob. úradov, vykonávatelia zákazok pre ob. úrad, pod.) sa stavajú sa niektorý starostovia stavajú nebezpečnými.Zavádzajú sa diktátorské metódy riadenia obcí. Ja tu rozhodujem, ja som tu B....tak bude ako ja chcem.Štvanie nepohodlných."Kritizujú iba neschopní..." Žiaľ smutná realita! Demokracia? Čo je to?! Vytváranie si, prispôsobovanie si zákonov na svoj obraz. Situácia v obci z okresu TV.
0.044