Piatok, 24. februára 2017, meninyMatej, zajtra Frederik, Frederika
Dnes prezretých 37806 študentských prácOnline: 2895 mladých ľudí

Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 104 8 13 20.01.2017 0
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 557 42 43 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 2546 99 105 20.08.2015 3.7
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1269 117 129 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 906 97 82 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 883 83 93 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 1665 132 125 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1339 128 127 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 923 68 85 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 1854 145 151 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 913 79 87 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1174 88 83 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1503 135 141 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1380 147 127 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 914 72 81 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1213 115 127 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 1674 141 140 09.11.2014 0
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 971 73 90 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2239 173 164 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 2263 161 173 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 1875 149 134 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1337 184 196 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 992 141 163 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 3462 241 250 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2004 209 210 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1511 203 211 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 1695 204 219 25.04.2014 8.5
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 2995 271 273 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1519 194 190 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 4378 311 321 25.04.2014 5.5
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 2703 233 222 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1264 144 141 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1158 137 125 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2128 196 217 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1301 180 188 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 859 129 145 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 1920 204 211 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 2984 277 298 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 7835 529 498 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2158 355 321 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5470 424 435 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 9390 565 573 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3007 332 371 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4171 394 402 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 9898 539 494 25.01.2012 5.5
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7014 454 413 25.01.2012 6
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 7384 511 519 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 4874 405 435 19.08.2011 7.9
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 9284 536 527 08.07.2011 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3752 412 425 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Pracovné právo Právo 2959 slov
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Ochrana ľudských práv Právo 530 slov
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 407 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Právo 433 slov
Slovenčina Legislatívny proces Právo 162 slov
Slovenčina Občianske právo Právo 1702 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Právo 365 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 1431 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Právo 134 slov
0.063