Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 334 30 41 20.01.2017 0
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 641 50 51 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 3254 131 137 20.08.2015 5.5
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1586 131 151 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 1213 118 100 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 1097 97 102 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 2024 151 143 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1619 142 142 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 1139 78 100 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 2387 171 171 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 1103 94 106 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1476 103 103 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1831 157 159 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1761 172 144 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 1139 86 96 09.11.2014 1
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1654 132 157 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 2013 163 157 09.11.2014 7
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 1215 88 109 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2656 192 185 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 3020 193 210 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 2255 175 156 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1533 200 216 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 1121 157 182 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 4015 270 281 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2507 228 232 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1776 224 234 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 2093 235 248 25.04.2014 8.3
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 3532 301 308 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1810 212 205 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 5368 374 383 25.04.2014 6.4
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 3135 264 250 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1466 162 153 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1372 159 137 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2488 220 238 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1537 201 202 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 982 144 156 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 2255 220 238 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 3370 307 317 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 8327 564 531 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2299 373 339 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5969 445 460 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 10431 628 637 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3261 352 386 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4594 414 425 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 11079 587 545 25.01.2012 5.3
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7620 473 435 25.01.2012 5.7
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 8093 544 550 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 5742 448 485 19.08.2011 8.3
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 10419 583 605 08.07.2011 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3997 430 442 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Právo 433 slov
Slovenčina Potreba práva v spoločnosti Právo 356 slov
Slovenčina Ústava Právo 1358 slov
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Občianske právo Právo 1702 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Právo 365 slov
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Právo 134 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Národ a menšiny v politike Právo 339 slov
Slovenčina Pracovné právo Právo 2959 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
Slovenčina Vznik práva a jeho podstata Právo 629 slov
0.018