Piatok, 26. mája 2017, meninyDušan, zajtra Iveta
Dnes prezretých 29071 študentských prácOnline: 2444 mladých ľudí

Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 251 23 34 20.01.2017 0
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 603 47 48 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 2952 123 129 20.08.2015 5.5
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1452 126 144 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 1049 109 91 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 1013 88 98 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 1895 143 137 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1489 135 135 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 1036 74 96 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 2194 164 163 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 1024 87 102 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1343 98 96 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1693 147 152 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1606 164 138 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 1026 82 89 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1469 126 150 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 1883 156 151 09.11.2014 7
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 1109 84 104 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2466 182 173 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 2707 180 195 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 2101 166 149 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1459 196 211 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 1068 153 176 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 3749 259 272 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2330 221 224 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1656 217 227 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 1929 224 237 25.04.2014 8.3
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 3334 289 296 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1702 205 199 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 4967 352 365 25.04.2014 6.4
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 2974 256 242 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1388 157 148 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1257 150 132 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2322 212 229 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1446 194 196 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 929 140 152 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 2093 211 229 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 3175 299 310 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 8155 554 515 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2227 369 334 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5776 437 453 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 10071 610 618 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3149 345 382 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4424 405 416 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 10595 571 527 25.01.2012 5.5
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7414 466 428 25.01.2012 5.7
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 7861 533 539 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 5408 437 472 19.08.2011 8.3
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 9990 569 578 08.07.2011 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3893 423 437 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Legislatívny proces Právo 162 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Právo 365 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
Slovenčina Národ a menšiny v politike Právo 339 slov
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Ochrana ľudských práv Právo 530 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Právo 590 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 407 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Právo 259 slov
Slovenčina Občianske právo Právo 1702 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 1431 slov
0.018