Štvrtok, 27. apríla 2017, meninyJaroslav, zajtra Jarmila
Dnes prezretých 3845 študentských prácOnline: 346 mladých ľudí

Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 187 16 26 20.01.2017 NAN
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 588 45 46 03.09.2015 NAN
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 2832 115 121 20.08.2015 5.5
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1395 122 140 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 993 105 87 09.11.2014 NAN
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 969 86 96 09.11.2014 NAN
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 1808 138 132 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1435 131 132 09.11.2014 NAN
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 998 71 93 09.11.2014 NAN
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 2073 157 159 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 983 84 97 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1277 95 93 09.11.2014 NAN
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1621 142 147 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1520 158 134 09.11.2014 NAN
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 983 78 85 09.11.2014 NAN
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1363 120 144 09.11.2014 NAN
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 1812 149 147 09.11.2014 NAN
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 1059 80 100 09.11.2014 NAN
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2397 178 168 09.11.2014 NAN
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 2481 171 186 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 2017 161 143 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1420 192 207 25.04.2014 NAN
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 1044 151 174 25.04.2014 NAN
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 3634 254 265 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2249 217 219 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1597 213 222 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 1850 217 230 25.04.2014 8.3
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 3221 281 287 25.04.2014 NAN
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1645 202 196 25.04.2014 NAN
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 4753 334 345 25.04.2014 6.4
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 2867 247 232 25.04.2014 NAN
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1344 155 146 25.04.2014 NAN
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1229 143 129 25.04.2014 NAN
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2246 207 224 25.04.2014 NAN
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1395 191 193 25.04.2014 NAN
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 911 137 149 25.04.2014 NAN
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 2038 209 225 25.04.2014 NAN
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 3111 290 305 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 8032 546 509 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2202 366 331 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5660 433 449 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 9801 594 604 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3103 338 375 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4334 401 410 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 10329 556 510 25.01.2012 5.5
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7275 461 421 25.01.2012 5.7
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 7659 526 533 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 5198 426 458 19.08.2011 8.3
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 9730 559 564 08.07.2011 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3840 418 432 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Pracovné právo Právo 2959 slov
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Právo 365 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Legislatívny proces Právo 162 slov
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Právne normy Právo 612 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
Slovenčina Ochrana ľudských práv Právo 530 slov
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Právo 590 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 1431 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
Slovenčina Občianske právo Právo 1702 slov
Slovenčina Rodinné právo Právo 2023 slov
0.019