Streda, 26. júla 2017, meninyAnna, Hana, zajtra Božena
Dnes prezretých 10620 študentských prácOnline: 2197 mladých ľudí

Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 303 27 39 20.01.2017 0
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 627 49 50 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 3080 128 134 20.08.2015 5.5
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1533 129 147 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 1141 114 96 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 1051 93 100 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 1969 148 141 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1556 140 140 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 1091 77 99 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 2303 169 169 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 1060 92 105 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1427 101 100 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1769 154 156 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1683 166 141 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 1087 84 93 09.11.2014 1
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1561 130 155 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 1967 159 155 09.11.2014 7
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 1164 87 108 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2575 187 180 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 2900 189 206 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 2187 171 152 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1495 199 215 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 1097 156 180 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 3893 265 277 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2451 226 229 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1723 223 233 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 2020 232 245 25.04.2014 8.3
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 3459 297 305 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1760 210 203 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 5233 367 377 25.04.2014 6.4
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 3067 261 246 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1439 160 151 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1315 155 134 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2410 218 235 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1496 198 199 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 951 143 154 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 2170 215 235 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 3286 304 315 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 8257 560 527 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2273 372 338 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5866 441 458 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 10308 624 631 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3200 350 384 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4522 411 422 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 10931 582 541 25.01.2012 5.3
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7538 470 433 25.01.2012 5.7
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 8003 541 548 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 5616 444 482 19.08.2011 8.3
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 10287 579 598 08.07.2011 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3951 428 439 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 407 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Ústava najvyšší zákon krajiny Právo 673 slov
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Právo 249 slov
Slovenčina Rodinné právo Právo 2023 slov
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Právo 433 slov
Slovenčina Kódexy trestného práva Právo 547 slov
Slovenčina Potreba práva v spoločnosti Právo 356 slov
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Právo 2095 slov
Slovenčina Predmet trestného práva Právo 393 slov
Slovenčina Sústava súdov SR Právo 308 slov
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Právo 164 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
0.017