Utorok, 28. februára 2017, meninyZlatica, zajtra Radomír
Dnes prezretých 10805 študentských prácOnline: 2537 mladých ľudí

Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 110 8 15 20.01.2017 0
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 558 42 43 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 2562 101 108 20.08.2015 5.3
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1274 117 129 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 908 98 82 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 885 83 93 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 1673 132 125 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1344 128 127 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 927 68 88 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 1866 148 152 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 916 79 90 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1177 89 84 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1506 136 141 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1385 148 128 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 919 72 81 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1218 115 130 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 1676 141 141 09.11.2014 0
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 973 73 93 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2242 173 164 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 2270 161 173 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 1879 151 134 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1343 184 199 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 998 143 163 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 3471 243 253 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2015 209 210 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1514 205 214 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 1696 207 222 25.04.2014 8.5
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 3013 271 274 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1520 194 190 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 4402 311 321 25.04.2014 5.5
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 2710 237 222 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1271 147 141 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1159 137 125 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2134 199 217 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1303 183 188 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 861 132 145 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 1924 204 214 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 2997 280 298 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 7839 532 498 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2159 358 324 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5479 427 438 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 9410 568 577 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3014 332 371 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4180 395 402 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 9918 540 495 25.01.2012 5.5
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7022 455 413 25.01.2012 6
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 7406 513 521 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 4884 408 439 19.08.2011 7.9
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 9313 536 532 08.07.2011 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3756 412 425 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Pracovné právo Právo 2959 slov
Slovenčina Vývoj ústavy Československa Právo 453 slov
Slovenčina Ochrana ľudských práv Právo 530 slov
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Právo 433 slov
Slovenčina Legislatívny proces Právo 162 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Právo 365 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 1431 slov
Slovenčina Ústava najvyšší zákon krajiny Právo 673 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 407 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
0.054