Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 356 32 43 20.01.2017 0
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 647 50 51 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 3339 132 138 20.08.2015 5.5
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1609 131 151 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 1230 118 100 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 1107 97 102 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 2049 152 144 09.11.2014 10
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1641 142 142 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 1149 78 100 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 2408 172 172 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 1110 94 106 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1487 103 103 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1844 157 159 09.11.2014 5.5
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1779 172 144 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 1155 86 96 09.11.2014 1
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1688 133 157 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 2037 163 157 09.11.2014 7
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 1225 88 109 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2691 195 187 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 3076 194 211 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 2312 176 161 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1550 201 217 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 1126 158 183 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 4092 271 283 25.04.2014 1.5
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 2532 228 232 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1794 225 234 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 2111 236 248 25.04.2014 8.3
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 3573 304 310 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1835 212 205 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 5535 377 386 25.04.2014 6.4
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 3171 265 252 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1488 162 153 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1378 159 137 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2514 221 239 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1552 201 202 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 988 144 156 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 2314 221 239 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 3407 307 318 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 8387 565 533 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2304 374 340 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 6042 447 461 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 10554 630 639 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 3285 353 387 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4659 416 428 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 11160 588 547 25.01.2012 5.3
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 7691 474 436 25.01.2012 5.7
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 8193 546 551 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 5955 451 487 19.08.2011 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 10525 587 607 08.07.2011 7
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 4018 431 443 08.07.2011 3.6
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Právo 590 slov
Slovenčina Občianske právo Právo 1702 slov
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Ochrana ľudských práv Právo 530 slov
Slovenčina Ľudské práva Právo 1431 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Ústava Právo 1358 slov
Slovenčina Legislatívny proces Právo 162 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Právo 182 slov
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Právo 249 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Národ a menšiny v politike Právo 339 slov
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Právo 433 slov
0.021