Už čoskoro spoznáme osobnosti slovenskej vedy za rok 2022

Streda, 17.05.2023 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Ocenenie za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok si prevezme už v utorok 16. mája 2023 päť výnimočných osobností.

Podujatie Vedec roka SR každoročne vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Jeho cieľom je spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a upriamiť tak pozornosť verejnosti na najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok.

„Som veľmi rád, že oceňovanie výnimočných osobností vedeckého života za ich dosiahnuté výsledky sa stalo tradíciou a významnou spoločenskou udalosťou roka. Naša inštitúcia, ktorá je jedným z vyhlasovateľov a zároveň aj organizátorom podujatia, touto aktivitou pomáha zviditeľňovať prácu našich vedkýň a vedcov a budovať tak povedomie o dosiahnutých výsledkoch v slovenskej vede a výskume,povedal generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.

Hodnotiaca komisia 26. ročníka podujatia Vedec roka SR, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov ocenenia, mala aj v tomto roku zložitú úlohu. Spomedzi jednotlivých nominácií mala vybrať päť vedeckých osobností, ktoré získajú ocenenie v jednotlivých kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

„Centrum vedecko-technických informácií SR sa už 85 rokov snaží svojimi aktivitami a bohatou knižnično-informačnou činnosťou poskytovať slovenským vedkyniam a vedcom zázemie pri dosahovaní výsledkov ich práce. Usiluje sa byť ich dôležitým a rovnocenným partnerom. Aj preto by som chcel upriamiť pozornosť na to, že si uvedomujeme význam otázky rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi, ktorou sa zaoberáme nielen v rámci našich interných procesov, ale aj vo vzťahu k ďalšiemu ročníku tohto významného podujatia,doplnil Ján Kyselovič.

Nad 26. ročníkom podujatia prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ján Horecký. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 16. mája 2023 o 16.00 hod. v priestoroch Slovenskej národnej galérie za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcov hodnotiacej komisie a vyhlasovateľov podujatia. Pozvanie na podujatie prijali aj rektori a prorektori viacerých slovenských univerzít, významné vedecké osobnosti, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.015 s.