Určenosť - Podstatné mená

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 817 slov
Počet zobrazení: 3 442
Tlačení: 273
Uložení: 221
Praktické!
Podstatné mená ( Nouns )
3.1  Určenosť
   Neurčitý člen ( Indefinite article )
 a  [ ' ]  -  pred slovom začínajúcim sa na vyslovovanú spoluhlásku : a schol , a year
   an  [ ' n]  -  pred slovom  začínajúcim sa na vyslovovanú samohlásku : an eye , an hour
  Použitie :  ·  pred bližšie neurčenými , počítateľnými podstatnými menami  len v jednotnom čísle ak
  sa o nich zmieňujeme po prvý raz a ak nepredstavujú určitú osobu alebo vec :
  Have you a brother ? Máte brata ?  We can take a taxi ? Môžeme si vziať taxík ?
  ·  po slovesách  to be , to become  (stať sa) , najmä ak ide o zamestnanie :
  He´s an engineer . Je inžinierom .  Sche became a teacher .  Stala sa učiteľkou .
  ·  pred prídavným menom , ktoré kvalifikuje nasledujúce podstatné meno :
  They bought a small (large) house . Kúpili malý (velký) dom .
  ·  vo význame  ” jeden ” pred číselnými výrazmi :
Will an hour be enough ?  Postačí (jedna) hodina ?
 ·  vo väzbe  there is : There´s a book-stall  here .  Tu je stánok s knihami .
  ·  vo väzbe so slovesom  to have :
Have a drink .  Napi sa .  Let´s have a talk .  Porozprávajme sa .
  ·  vo výrazoch  a lot of , a great number of  (veľké množstvo) , a little  (málo) ,
  a few (niekoľko) : I have only a few .  Mám ich len niekoľko .
  ·  vo zvolaniach pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle :
What a pretty girl .  To je pekné dievča .  Such a long story .  Taký dlhý príbeh .
  poznámka : neurčitý člen dávame až  za  what a such
  ·  v spojení  very + prídavnémeno + podstatné meno
She´s a very nice girl . Je to veľmi milé dievča  ; ale  It´s very short. Je to veľmi krátke . 

Určitý člen ( Definite article )  The , výslovnosť :
[ d' ] - pred slovom začínajúcim sa na vyslovovanú spoluhlásku :  the school , the year
[ di , di:]  - pred slovom začínajúcim sa na vyslovovanú samohlásku : the eye , the hour
Použitie :  pred bližšie určenými , počítateľnými podstatnými menami v jed. aj  v množnom čísle
Poznámka : Určitý člen sa záväzne používa :
· pred podstatnými menami označujúcimi jedinečnú osobu alebo vec :
  the President , the Queen , the sun , the sky , the weater ,
· ak ide o známu osobu alebo vec , ktorá bola už predtým spomenutá :
They have a house in the country .  The house has a large garden .
· ak ide o podstatné meno bližšie určené prívlastkom , najmä nezhodným , vyjadreným 
  pomocou  of , in , with :
Do you know the man in the dark suit ? Poznáte toho muža v tmavom obleku ?
   · ak je podstatné meno bližšie určené celou vetou , spravidla  vzťažnou :
Where´s the newspaper I´ve brought ?  Kde sú tie noviny , čo som priniesol ? 
· pred podstatným menom , ktoré je určené miestne , a preto predstavuje len jednu určitú vec :
He´s in the garden . (= the garden of this house)  Je v záhrade .
· pred  3. stupňom prídavných mien  t.j. v superlatívoch (naj..) :
This is the most important problem .  To je najdôležitejší problém .
· pred radovými číslovkami : They live on the second floor . Bývajú na druhom poschodí .
· pred podstatným menom označujúcim celú triedu alebo druh ,rasu :
  The dog is an animal (= all dogs are animals) .  Pes je zviera .
· pred časťami dňa s predložkou  in :  Come in the morning . Prídi dopoludnia..
· pred spodstatnenými prídavnými menami :
  We must help the young .  Musíme pomáhať mladým ( ľuďom).
· riek , morí , oceánov -  the Danube , the Baltic Sea , the Pacific Ocean
· hotelov, múzeí , krčiem , novín  - The Times 
· niektorých krajín - the USA , the Netherlands , the USSR , the Ukraine
· pohorí , súostroví  - the Alps , the Himalayas , the Canaries
· niektorých významných budov - the Tower
· pri dátumoch  - the fifteen
 

Bez člena
Žiadny člen sa nepoužíva
  ¨ ak je pred podstatným menom zámeno :  a book - this kook  ,  the questions -  no questions ,
the father  - his father  ,  a hand  -  which hand  ,
  ¨ pri vlastných menách
  osôb - John Roberts , Eve Brown , !!! ale  the Johnsons !!!
  svetadielov -  Europe , Asia , America
  krajín a ostrovov v jednotnom čísle - England , Ireland  , Sicily
  vrchov , jazier - Mont Blanc , Ben Nevis , Lake Victoria
  miest , ulíc námestí  - Detroit , Manchester , Bond Street , Washington Squere
¨ pri abstraktných pojmoch - thought , honesty , kindness
¨ pri látkových a hromadných podstatných menách  -  milk , water , wood , coal
¨ pri názvoch športov a vyučovacích predmetov - football , cricket , history , geography
¨ pri názvoch farieb - white , red
¨ v ustálených slovných spojeniach  - at home , by train , day and night , husband and wife , to make use of
¨ pri názvoch ročných období , mesiacov dní a sviatkov - spring, January , Monday , Christmas , Easter
¨ mená  , časopisov , staníc , letísk , spoločností
¨ jedlá dňa , ulice , mestá , štáty  ( okrem výnimiek , the USA , the Czech Republic )
¨ mená športov  - basketball , skiing ,
¨ v osloveniach  -  waiter  , constable
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nouns #podstatné mená #nemčina slovna zasoba slovesa #indefinite

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017