Množné číslo (Plural)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 3 807
Tlačení: 264
Uložení: 254
Praktické!

Množné číslo
 Množné číslo ( plurál ) sa tvorí koncovkami : - s
  - es   / po sykavkách /
Výslovnosť koncovky :
[ s ] - po neznelých spoluhláskach  [ p ,  t ,  k ,  f ,  q ]
[ z ] - po samohláskach , dvojhláskach a znelých spoluhláskach [ b , d , g , v ,  d , l , m , n ]
[ iz ] - po spoluhláskach [ s ,  z ,  š ,  č ,  dž  ]
Poznámka :  ·  určitý člen má rovnaký tvar  v  jednotnom i v množnom čísle
·  neurčitý člen v množnom čísle nie je !
Nepravidelné množné číslo – tvorenie :
 
· po koncovke - o  sa pridáva  - es : tomato  -  tomatoes , potato - potatoes , Negro - Negroes , hero – heroes,
· zmena koncového  -y  po spoluhláske na  -ies : city - cities , army - armies , difficulty – difficulties ,
  !!! ale po samohláske sa nemení : day - days , boy - boys , toy - toys , way – ways ,
· zmena koncového  - f (e ) na -ves  : half - halves , knife - knives , shelf - shelves , wife - wives
  !!! ale  roofs , chiefs , beliefs , staffs , proofs
· zmena koncovej samohlásky :  man  - men  , tooth - teeth  , , mouse - mice , foot - feet , louse - lice  ,
goose - geese ,  woman [ wumen ] - women [ wimin ]
  + zloženiny  slova  -man  a  - woman  : gentlemen  , sportswomen  , chairmen  , policemen
  !!! ale Normans  , Germans , Romans
· koncovka -en : child  - children  ,  ox  - oxen  ,  brother  - brothers (rodní ), brethren (rádu , spoločnosti)
· niektoré slová latinského a gréckeho pôvodu (odborné termíny) tvoria m.č. tak ako v pôvodnom jazyku , príp.
majú aj tvar s koncovkou  - s  : analysis - analyses , datum - data , nucleus - nuclei , serum - sera / serums
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015