Tvorenie podstatných mien

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 9 585
Tlačení: 517
Uložení: 467
Tvorenie podstatných mien  v angličtine :
· príponou  - er  k slovesám  utvoríme podstatné meno :
- osobu , ktorá niečo vykonáva : driver - vodič , writer - spisovaťeľ , beginner - začiatočník ,
- nástroj : lighter - zapaľovač ,  reader  - čítanka , hanger - ramienko ,
· príponou  -ing k slovesám : driving - riadenie auta , travelling - cestovanie , beginning - začiatok ,
· príponou  -ation k slovesám : information - informácia , preparation - príprava ,
· príponou  -ment k slovesám : arrangement - usporiadanie , management - vedenie,riadenie ,
· môžeme použiť rovnaký tvar pre sloveso i podstatné meno : to work - pracovať  , the work - práca ,
· zložením dvoch slov : home + work = homework - domáca úloha , postman - poštár , classroom - trieda ,
· bez zmeny tvaru : need - potrebovať,potreba ,  play - hrať , hra , dress - obliekať sa , dámske šaty ,

3.7  Rozlišovanie podstatných mien a slovies :
V angličtine je niekoľko podstatných mien , ktoré majú tvar podobný príslušného slovesa . navzájom sa líšia :
  ·  výslovnosťou koncovej spoluhlásky - u podstatného mena  je  neznelá , u slovesa  znelá :
  use [ ju:s ]  -  použitie ,  ® use [ ju:z ] - používať ,
  excuse [ iks¢kju:s ] - ospravedlnenie , ® excuse [ iks¢ju:z ] - ospravedlniť ,
  ·  prízvukom - podstatné meno má prízvuk na prvej a sloveso na druhej slabike :
  contact [ kontaekt ] - styk  ® , contact [ k'n¢taekt ] - nadviazať spojenie
   export [ ekspo:t] - export  ®  , export  [ iks¢po:t ] - vyvážať
  ·  výslovnosťou i pravopisom  :  life [ laif ] - život  ,  ® live [ liv ] - žiť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024