Ukazovacie zámená

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 185 slov
Počet zobrazení: 3 690
Tlačení: 293
Uložení: 263
Praktické!

Ukazovacie zámená  sú rovnaké pre všetky rody , delia sa však na bližšie a vzdialenejšie a majú rôzne
tvary pre jednotné a množné číslo


Číslo

Blízky objekt

Vzdialený objekt

Jednotné číslo
Množné číslo

this  ( tento )
these  ( títo )

that  ( tamten )
those  ( tamtí )

Aby sa podstatné meno vo vete viackrát neopakovalo , používa sa po this , that  which , the  tiež zástupné
( zastupujúce ) zámeno  one ( nie = jeden !!! ) v jednotnom čísle  a  ones [ wanz ] v množnom čísle:
  This book is new and that book is old. =  This book is new and that One is old  .
  Which book is new ?  - This One is .  Which One is new ? -  That One is .    
  Do you want this pen or that one ?
Po these a those  sa zástupné  ones  nepoužíva : I don´t like these shoes I´d rather have those .
Ďalšie ukazovacie zámená sú  same  ,  such  ,  very :  such a thing - takáto vec
the same day - ten istý (tento) deň 
the very idea of doing it - samotný nápad urobiť to
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035