Opytovacie zámená

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 439 slov
Počet zobrazení: 11 341
Tlačení: 556
Uložení: 547
Opytovacie zámená
sa líšia u životného a neživotného rodu a v niektorých pádoch :


Tvar

Podmetový

Privlastňovací

Predmetový

Osoby
Neosoby

who  -  kto
what -  čo

whose - čí ,čia,čie
(of) what  - čí

who(m)  - koho ...
(to) what - čoho ...

* Kto , koho ?
  Who - všeobecne :  Who´s there ?  kto je tam ? Who do you know there ?  Koho tam poznáte ?
  Which of  - kto ( z určitého množstva osôb ): Which of the boys is there ? Kto z chlapcov je tam ?
    Which of the boys do you know ? Koho z chlapcov poznáte ?
* Čo ?
  What - čo - všeobecne : What´s on TV today ? Čo dnes dávajú v TV ?  What do you like ?  Čo máte radi ?
  Which - ( z určitého množstva  vecí ) : Which is better tea or coffee ? Čo je lepšie čaj alebo káva ?
  Which do you like better , tea or coffee ? Čo máte radšej,čaj alebo kávu ?
* Aký , ktorý ?
What - všeobecne : What games do you play ? Ktoré hry hráte ?

Which of  - ( z určitého množstva  osôb alebo vecí ) :
  Which of the two games do you play ? Ktoré z týchto  dvoch hier hráte ?
* Čí , čia , čie ?
  Whose -  Whose house is it ?  Čí je to dom ?   Whose is this house ? Čí je tento dom ?
* Koľko ?
Vyjadrujeme v angličtine spôsobmi :
·  how much  - ak sa jedná o nepočítatelné  podstatné meno
  How much coffee are you buying ? Koľko kávy kupujete ?
   ·  how many  - ak sa jedná o počítatelné  podstatné meno
  How many English books have you in your bookcase ? Koľko anglických kníh máte vo svojej knižnici ?

Tvorenie otázky bez pomocného  do :
   Ak sa spytujeme na podmet ( kto ?, čo ? , aký ? , ktorý ? , koľko ? ..)  sa v kladnej otázke pri významových
slovesách po  ” who , which , what , whose , how much , how many ” nepoužíva  do  - does :
  Who helps you ? How many boys know Tom ?
Ak sa ale spytujeme na predmet ( koho ? , čo ? , komu ? , čomu ? ..)  do - does  musíme použiť ! :
  Who do you help ?  How many boys does Tom know ?
Poznámka : Predložka pri opytovacích zámenách stojí spravidla za slovesom :
  Who (m) are you speaking of ?
  What are you laughing at ?
Zámeno which · sa vzťahuje na osoby aj veci pri vymedzení z určitého počtu
  There are two books, which (one) do you want ?
·  bezpodmienečne sa používa ak nasleduje predložka  of : Which of you is Tom ? ( kto z vás..)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017