Slovesný rod

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 385 slov
Počet zobrazení: 3 449
Tlačení: 195
Uložení: 222
Slovesný rod
 
Činný rod :  John made decision..
Trpný rod :  A decision was made by John.
 
Tvorenie trpného rodu už bolo spomenuté pri časovaní významových slovies , pre zopakovanie :


Prítomný čas

I am asked
I am being asked

Minulý čas

I was asked
I was being asked

Predprítomný čas

I have been asked

Predminulý čas

I had been asked

Budúci čas

I shall be asked

Budúci dokonavý čas

I shall have been asked

 
V slovenčine  možno v trpnom rode vyjadriť  iba  väzbu  sloveso + predmet v 4. páde  :
napr. :  posielam knihu (koho ? , čo ?)  ®  kniha je poslaná
V angličtine možno vyjadriť v trpnom rode aj väzbu  sloveso  +  predmet v 3. páde  :
napr. :  ukázali mi ( komu ? ) they showed me  ®  I was shown
Trpný rod sa tvorí  od slovies :
·  s priamym predmetom  :  They built a new house.  A  new  house was built.
·  spájajúci  sa s iným pádom ako akuzatívom : They showed me some slides. I was shown some slides.
·  spájajúcich sa s predložkovu väzbou :  napr.  to speak about , to send for ,
predložka stojí vždy za tvarom minulého príčastia významového slovesa  : 
 They sent for the doctor . the doctor was sent for .  Poslali po lekára .
  Everyone talked about her . She was talked about by everyone .  Každý o nej hovoril .
Použitie:  ·  Pôvodca deja je neznámy alebo nie  je dôležitý :  My camera  was stolen.
·  Ak treba zdôrazniť vykonávateľa deja , používa sa predložka: by  :
  This novel was writen by Dickens.
·  v jednočlenných slovesných vetách s neosobným pasívom :
     It was done yesterday.
·  pri slovesách , ktoré sa viažu s dvoma predmetmi  :   They  gave him a letter. 
  He was given a letter.
A letter was given to him.
 
Priebehový trpný rod existuje len v prítomnom a minulom čase . Tvorí ho príslušný tvar pomocného
slovesa  to be bening  s príčastím minulým výzamového slovesa :
prítomný čas : It is being prepared .  Je to (práve) pripravované.
 minulý čas  :  It was being prepared . Bolo to (práve) opravované.
 
  Prehľad tvarov  zakončených na  - ing :


Tvar  na  - ing

Činný rod

Trpný rod

prítomný

  kladný

Asking

being asked

čas

  záporný

not asking

not being asked

minulý

  kladný

having asked

having been asked

čas

  záporný

not having asked

not having been asked
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023