Jednoduché príslovky

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 100 slov
Počet zobrazení: 2 705
Tlačení: 210
Uložení: 214
Praktické!
Jednoduché príslovky
  ·  majú rovnaký tvar ako prídavné mená
    high  - vysoko  fast  -  rýchlo near  -  blízko hard  -  tvrdo
  low -  nízko ill -  nezdravo little  -  málo late - neskoro
niektoré , ak priberú koncovku  - ly menia pôvodný význam :
  highly  -  veľmi vysoko  ,  hardly  -  sotva , ťažko  , nearly  -  temer , skoro  , lately  -  nedávno
  Poznámka : príslovku  hardly dávame ( podobne ako often , usually ) pred tvar významového slovesa:
He often spoke about it .  He hardly spoke about it.
  ·  samostatné
    almost often then
    now  soon  very
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#príslovky #angličtina tvorenie slov #anglický slovosled

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013