Delenie predložiek

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 2 596
Tlačení: 197
Uložení: 187
Praktické!
Delenie  predložiek: - jednoduché in , of , to , against
    - zložené upon, without, throughout
    - viacslovné  in front of , according to , from - to (od istého času do istého času)
  Základné významy najdôležitejších predložiek :


about

o, okolo, dokola

from

z , zo , od

above

nad ( vyššie )

in

v, na , do, (priestor)
v , za , počas

across

cez , krížom

into

do , dovnútra

after

po, za ( v časovom význame)

like

takto , ako

against

proti

near

pri , vedľa

along

pozdĺž , po

of

z , zo , od

among

medzi ( viac ako dvoma )

off

z , zo , od - preč

at

pri, v, na ( v miestnom význ.)
o , v ,na (v časovom význame)

on ,
upon

na- ploche , v - čas.
počas

before

pred ( miest. aj čas. význame)

out of

z , von z  ,  mimo

behind

za , spoza

outside

z , von z

below

pod ( nižšie )

over

nad , ponad

beneath

pod

past

po, popri

besides

pri, vedľa

round

okolo

between

medzi  (dvoma )

around

dokola

beyond

za , nad ( určitou hranicou )

since

od  (v čas. význame)

but

okrem

through

cez , pre , prostredníctvom

by

pri, vedľa (blízko)
do, počas  (v čas.význame)

throughout

od začiatku do konca ,  cez

down

z , do, po  (z hora nadol )

till, untill

do , až do

during

počas , v priebehu

to

k , do

except

okrem

towards

k smerom ku , voči

for

pre, na, k (účel) určenie doby
pre, za kvôli (príčina)

under

pod ( istú hranicu ),
niže

with

so
(akým spôsobom)

up

hore , po do ( zdola nahor)

within

v , vo vnútri

without

bez , mimo

 

 

next to

vedľa - smer

in front of

pred (niečím)

opposite

naproti -smer
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#angličtina tvorenie slov

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026