Postavenie predložiek v otázkach

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 244 slov
Počet zobrazení: 3 043
Tlačení: 252
Uložení: 257
Praktické!

Postavenie predložiek v otázkach
  V anglických otázkach spravidla dávame predložky na koniec otázky , t.j. za tvar významového slovesa. 
  Treba dávať pozor na ich výslovnosť . Ak sú dávané na koniec vety majú vždy výslovnosť plnú :
  at  [ et ] , for [ fo: ] , from [ from ] atď.
What are you looking atNa čo sa dívate ? What are you listening toČo počúvate ?
 
 Vyjadrenie slovenského  pred  a za v angličtine :
A - pri časovom význame :
pred  -  before  : ak ide o nejakú udalosť v minulosti alebo budúcnosti :
   before supper - pred večerou ,  He came before me - prišiel predo mnou .
  Poznámka : before  môžeme použiť aj samostatne vo význame  ” predtým ”:
I have never seen it before . Nikdy som to predtým nevidel
pred  -  ago : ak ide o určitý časový údaj v minulosti vzhľadom na prítomný okamih , dávame
  ho vždy až za časový údaj : it was two minutes ago  -  bolo to pred dvoma minútami
  it was a week ago  -  bolo to pred týždňom ,
  po - after : je opakom k before  a  k  ago : after lunch - po obede , after two years - po 2 rokoch
  za -  in :  vo význame  ” o ” používame s časovým údajom : in an hour  - o hodinu ,
B - pri miestnom význame :
pred  -  in front of : používame pri určení miesta : In front of house - pred domom ,
za  -  behind  : je opakom k  in front of :  behind the door - za dverami ,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.5)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Anglické predložky - prehľad #predložky angličtina #predložky v angličtine #Anglický jazyk predlozky

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015