Podraďovacie spojky

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 3 833
Tlačení: 309
Uložení: 267
Podraďovacie  spojky
  ·  obsahové    that, whether,  if  či , že či ,
  ·  časové  when, till, as soon as , while  keď , až kým ,
  ·  miestne where, whenever  odkiaľ , kde
  ·  prípustkové  though, although, in spite of the fact that hoci , i keď , napriek tomu
  ·  príčinné  as, because, since  pretože 
  ·  podmienkové  if, unless, supposing (that)   ak je to , aby ne- , kým nie ,
  ·  účelové that, so that, in order  that  takže , tak aby ,
  ·  spôsobové  as, so ... that, such ... that  tak aby , tak ako ,
  ·  porovnávacie  as ... as, not as (so) ... as, than  tak ako , nejak ako ,
Rôzne významy spojok  :
 as - ako :  She works as a private secretary .
  - keďže , pretože :  As it was late , we didn´t come .
  - keď :  I met him as I was going home .
 
  since  - od : I haven´t seen him since last week .
  - ( od toho času , ) čo :  How long is it since you were in London ?
  - keďže :  Since we have no money , we cannot buy it .
 
  for - pre : This letter is for you . Ten list je pre teba .
  - aby : Is it necessary for him to do it ? Je potrebné , aby to urobil ?
  - lebo :  I wanted to tell her something . Požiadal som ju aby zostala , lebo som jej
  chcel čosi povedať.
 Poznámka : for - lebo nemôže stáť na začiatku vety , je to prevažne knižný výraz .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#podradovacie spojky #spojky #hlaskovanie

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036