Účelové vety

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 4 329
Tlačení: 303
Uložení: 306
Praktické!

Účelové vety
Odpovedajú na otázku  prečo ? , načo ? , z akého dôvodu ?  a  v slovenčine ich uvádza spojka  ” aby ”.
A.  Ak je v oboch vetách rovnaký podmet , vyjadríme účelovú vetu v angličtine pomocou neurčitku :
  a - jednoduchým neurčitkom to - aby , not to aby ne- :
  I sent John to the bucher´s to buy some meat . - aby kúpil
  I had to hurry not to miss my bus - aby som nezmeškal
  b - pomocou  :  so as to aby He brought a lot of books so as to have plenty to read - aby mal
  so as not to aby ne-
 in order to  aby ( z dôvodov , aby )
  in order not do - aby ne-
B. Ak nie sú v oboch vetách rovnaké pomety , možno účelovú vetu vyjadriť napr. podľa vzorca :
so that + podmet + can/could , will/would + neurčitok , pričom
can / will - použijeme ak je sloveso hlavnej vety v prítomnom alebo budúcom čase :
  Will you repeat the address so that I can put it down?... aby som si ju poznačil?
could / would  - použijeme ak je sloveso hlavnej vety v minulom čase :
  He spoke slowly so that we all could understand him. .. aby sme mu všetci rozumeli.
will not / would not - použijeme v zápore :
  Put it in my desk so that the boys won´t find it . ... aby to chlapci nenašli .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.3)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#prekladové vety - anglictina #prekladové vety #vety jdnoduché - anglictina #Účelové vety #will vety

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016