Časové vety

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 121 slov
Počet zobrazení: 5 638
Tlačení: 372
Uložení: 377
Časové vety
  sú uvedené spojkami : when - keď  before - skôr než  as soon as -  len čo
as - keď , až  after -  potom,keď  till , until  -  kým ne-
  while - zatiaľ čo  since - od (toho času čo)
 V časových vetách nesmie byť po uvedených spojkách budúci čas  ( shall / will ) . Preto namiesto
budúceho času dávame po časových spojkách prítomný čas .Toto pravidlo platí aj pre podmienkové
vety v budúcnosti , uvedené spojkou  if  - ak  :
As soon as he arrives (ved.veta: spojka + prít.č.) , he will telephone (hlav.veta: budúci č.) .
Poradie viet môžeme obrátiť :
Will you speak to him (hlav.veta: bud.č.) , while I am out (ved.veta: spojka + prít.č.) ?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#časové výrazy angličtina #podmienkove vety v anglictine #podmienkove anglictina #Slovosled v anglictine #while

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039