Rozdiel medzi "tell" a "say"

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 250 slov
Počet zobrazení: 7 548
Tlačení: 533
Uložení: 540
Rozdiel  medzi  ” tell ” a ” say ”
  Sloveso tell  stojí spravidla v nasledujúcich spojeniach : povedať
  -  komu čo : Tell  me  his name .  Povedzte mi jeho meno.
Tell  us  the news . Povedzte nám tú správu.
 -  komu o čom : Tell  her about it . Povedzte jej o tom .
  -  komu o kom : Tell  him about Jane . Povedzte mu o Jane .
  -  komu , aby : I told  you  wait. Povedal som ti ,aby si počkal .
  -  komu , aby ne- : I told  them not to wait .  Povedal som im , aby nečakali .
  -  komu ako : I told  John how to do it .  Povedal som Janovi , ako to má urobiť . 
  Poznámka : len výnimočne je pri slovese tell predmet v  4. páde  , ide o ustálené väzby ako napr.:
to tell a story - rozprávať príbeh  , to tell a lie  -  klamať  ,  a  pod.
 
Sloveso  say  používame predovšetkým s priamou rečou a s predmetom  v 4. páde . Môžeme ho použiť
aj s predmetom v 3. páde , ale vtedy musí mať predložku  to : povedať
  - čo :  I said nothing Nepovedal som nič.
  - čo jako  :  Say it in English . Povedz to po anglicky .
  - komu čo  :  Don´t say anything to me .  Nič mi nevrav .
s priamou rečou : I must be off , he said . Už musím ísť , povedal .
s nepriamou rečou  :  He says that he´ll come . Vraví , že príde . 
Poznámka : rozlišuj trpné väzby : She was said – vraveli o nej , She was told – povedali jej ,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036