Meniny vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 26.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 5 917 slov
Počet zobrazení: 101 202
Tlačení: 969
Uložení: 1 052

Meniny vinše

Meniny vinš č. 1

K meninám Vám želáme
veľa šťastia, zdravia,
nech Vás všetci nepriatelia
miesto sporov zdravia,
správnu duše pohodu,
dobré vínko, nie vodu,
vtáčie spevy, krásne kvety,
dobré jedlá bez diéty,
veľa krásnych spevu tónov,
radosť z práce, šťastný domov.

Meniny vinš č. 2

Priateľovi

Chcela by som vyriecť
niečo veľmi krásne,
čo sa nepomestí
do slov žiadnej básne.
Chcela by som vyriecť
slová veľkej vďaky,
ale mi to nejde,
život je už taký...
Slovo sa mi zdráha,
po srdci sa skĺza,
miesto básne spadne
čistá vďaky slza.

Meniny vinš č. 3

Vysoko si,.....meno , cením,
že sa môžem na deň menín,
ako býva dobrým zvykom,
pridať k tvojim vinšovníkom
a tak, ako srdce cíti,
zaželať Ti v ďalšom žití
veľa šťastia, zdravia, sily.
Ži nám dlho, ....... meno milý!

Dnes na liste v kalendári
číslo jeden ( štyri dvadsať pod. / jasne žiari.
To nič iné neznamená,
iba že máš, .....( meno ), mena.
Preto Tebe náš vinš patrí:
Koľkco majú štítov Tatry,
koľko má len mráčkov nebe,
toľko zdravia daj Boh Tebe!

Meniny vinš č. 4

Prichádzam dnes na deň menín
s mojím skromným pozdravením,
s prianím zdravia v ďalšom žití,
bez búrok a vlnobití.
S ním sa spája prosba vrúcna,
aby Ti aj do budúcna
Boh dal hojnosť milosti,
veľa šťastia, radosti.

Meniny vinš č. 5

Blahoželanie manžela manželke:

Kvitli kvety jari
aj zlatého leta,
život naše kroky
do zážitkov spletal.

Odovzdal nám dary
nevýslovnej krásy,
niekedy aj zbrane
na boj prežiť tasil.

Priniesol nám poklad
v očiach našich detí,
škoda, že tak skoro
od nás v diale letí...

Prijmi môj vinš skromný
na deň tvojho sviatku
želám Ti zo srdca
šťastie v každom riadku.

Želám Ti dar zdravia,
slnko nech Ti svieti
nech nám nesie radosť
v láske našich detí.

Meniny vinš č. 6

Viem, vinš môj nie je jediný,
pozdraviť čo chce meniny,
ktoré máš práve dnešný deň.
Blahoželať Ti predsa chcem.
Želám Ti, milá A g á t a (Beáta, Donáta, Renáta),
nech žitia cesta začatá
ďalej Ti plynie pokojne.
Zdravia maj stále prehojne,
radosti, šťastia nadostač,
nepoznaj nikdy, čo je plač.

Meniny vinš č. 7

Pripravil som na dneska
pozdrav Tebe, A g n e s k a,
na deň menín oslavy:
preži v šťastí, vo zdraví
ešte rokov dlhý rad,
aby Ťa mal každý rád.

Meniny vinš č. 8

Ku Tebe dnes A l i c a (Danica, Ivica, Milica),
letí naša zdravica,
v krásny sviatok želať chce Ti:
Nech Ti slnko šťastia svieti,
nech Ti zdravie stále praje,
nech na míle vzdialená je
od Teba vždy clivota
v ďalších rokoch života.

Meniny vinš č. 9

Prijmi k sviatku, A l i c a (Danica, Ivica),
veľa bozkov na líca,
veľa vrúcnych objatí.
Všetky nech sa spoja Ti
do jedného želania:
Žiale nech Ťa nezrania
a nech všetky trápenia
na šťastie sa premenia.

K tvojmu sviatku milý A d a m,
najvrúcnejšie slová hľadám,
aby som Ti bez nadsádzky
poprial veľa zdravia, lásky.
Úspechov a šťastia veľa
z úprimného srdca želá...

Meniny vinš č. 10

V krásny sviatok A d e l y
nech Ti Pán Boh nadelí
hojnosť svojich milostí,
veľa šťastia, radosti.

Meniny vinš č. 11

Je mi nám veľkým potešením
zaželať Ti / Vám / na deň menín
veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radost' v oku,
úspech v každom žitia kroku.

Meniny vinš č. 12

Adriana naša milá
nech sa splní o čom snívaš,
všetko dobro v nádeji,
nech Ti Pán Boh na tvoj sviatok
milostivo nadelí
všetky žitia dobré klady;
to Ti všetci doprajeme,
veď Ťa máme veľmi radi.

Meniny vinš č. 13

Zvestoval nám úsvit ranný,
že je krásny sviatok A n n y.
Milá A n k a, želáme Ti,
nech Ti slnko šťastia svieti,
nech Ti láska srdce hreje,
nech Ti nikdy smutno nie je,
nech Ti Pán Boh, ako sám viem,
ráči dopriať pevné zdravie.

Meniny vinš č. 14

Milý Anton a či Tonko,
želáme Ti zdravia toľko
koľko kvitne v júni ruží;
nech máš všetko, po čom túžiš,
nech Ťa majú ľudia radi,
rodina aj kamaráti.

Barborke želáme
dobrého zdravíčka
nech má vždy radostné
úsmevy na líčkach
nech sa jej žitia sny
vyplnia do zlata
nech je vždy v radosti
šťastná a usmiata.

Meniny vinš č. 15

Milá B l a n k a na deň mena
nesieme Ti kvetov pár,
nech si zdravá pri pokoji,
nech je šťastná tvoja tvár;
pridáme aj zopár ruží,
nech Ťa ľúbi po kom túžiš.

Meniny vinš č. 16

V krásny sviatok tvojich menín
prichádzame s pozdravením,
aby sa Ti dlho skvelo
slnko šťastia, milý Belo (Elo),
aby si bol zdravý, svieži,
v pokoji a láske preži
ešte veľa rokov v žití,
nech Ti srdče nepocíti,
čo sú bôle, čo sú žiale,
ale iba radosť stále.

Meniny vinš č. 17

B o h u š, tvoje meno skrýva
lásku, prajnosť, šťastie.
Nech tá vlastnosť stále živá
v Tebe ešte rastie.

Meniny vinš č. 18

Na deň menín pre Alžbetu,
pre Teba dnes vinš náš je tu:
V ďalších rokoch, milá B e t k a,
splň sa tvoja túžba všetka.
Veľa šťastia, zdravia, blaha
želáme Ti, Betka drahá.

Meniny vinš č. 19

Dnes Tebe patrí, drahá B e t k a,
úcta a láska naša všetka,
blahoželania milé slová,
ktorými chceme všetci znova
želať Ti k sviatku zdravia veľa,
splnenie toho, čo si chcela
a veľa šťastia v ďalšom žití
bez príkorí a vlnobití.

Meniny vinš č. 20

Splň sa všetko, čo si chcela,
maj vždy šťastia, zdravia veľa!
To Ti, milá A n a b e l a (Izabela),
želá naša partia celá.

Meniny vinš č. 21

Nejeden v deň Božidary
do rúk tvoj ich vloží dary,
položí Ti kvety na stôl
so želaním, aby rástol
rokov rad Ti ako stuha
a žiarila šťastia dúha.
I ja s veľkým potešením
želať chcem Ti na deň menín,
aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starostí, bez obavy
ďalšie roky prežila si,
radostné a plné krásy.

Meniny vinš č. 22

Deň tvojich menín, B r i g i t a (Judita),
s radosťou som dnes privítal.
Radosť i Tebe na líca
nech vpíše moja zdravica:
Ži šťastná v dobrej pohode
ako tá rybka vo vode,
ako ten vtáčik na strome
vyhni sa každej pohrome.

Meniny vinš č. 23

Zabudnúť dnes nechce nikto
potešiť sa s Benediktom,
pretože má sviatok menín.
Aj my s veľkým potešením
prichádzame radi za ním
so srdečným blahoprianím:
Nech sú šťastné tvoje kroky,
ži nám ešte dlhé roky!

Meniny vinš č. 24

V dnešný deň len pre B o r i s a
srdce naše rozhorí sa
a v ňom ako oheň planie
naše vrúcne blahoprianie:
Nech Ti šťastia slnko svieti,
v ďalšom žití-dobre je Ti,
radosti si veľa uži,
stále zdravie nech Ti slúži.

Meniny vinš č. 25

K meninám pre B o ž e n u
v srdci mám uloženú
básničku skromnú, krátku:
Prajem Ti k tvojmu sviatku
radosti, šťastia mnoho,
i zdravia okrem toho
a rokov žitia veľa.
Zo srdca Ti to želá...

Deň tvojich menín, B r i g i t t a,
s radost'ou každý privíta,
že Ti priať znova môže:
Daj šťastia, zdravia, bože!

Meniny vinš č. 26

Milá naša drahá C i l k a
dnes je tvojho mena chvíľka,
nesieme Ti pozdrav v ruži,
nech Ťa ľúbia správni muži,
pridáme aj vôňu kvetu,
nech si milá ľuďom, svetu.

Meniny vinš č. 27

Cyrilovi na deň mena
zasielame pozdravenia;
nech ho ľúbi správna žena
ktorá žiadne chyby nemá
(nemusí byť práve nemá)
ale nech mu v láske hudie,
vtedy aj on šťastný bude.

Meniny vinš č. 28

Veľa zdravia, milá D a š a,
budeš navždy iba naša.
Veľa šťastia, milá D a š k a,
nech Ťa neobchádza láska.
Veľa zdravia,milá Dagmar,
nech Ti úsmev sadne na tvár.

Meniny vinš č. 29

S radosťou všetci na tvári
vítame sviatok D a g m a r y,
zo srdca k nemu želáme
do budúcnosti neznámej
nezlomnú priazeň šťasteny
a s láskou pokoj zrastený.

Meniny vinš č. 30

Veľa lásky, milý Daniel,
aby si bol ako anjel.
Veľa šťastia, milý D a n k o,
nech máš dobré vzťahy s bankou.
Veľa zdravia, milý D a n o,
nech je silné ako lano.

Meniny vinš č. 31

Zdravicu Ti aspoň krátku
posielame k tvojmu sviatku:
Prajeme Ti, milý D a n i e (,
nech Ťa stráži strážny anjel,
nech sa Ti dni šťastia množia,
nech Ťa chráni ruka božia.

Meniny vinš č. 32

Veľa šťastia, Daniela,
kde máš svojho anjela?
Veľa zdravia, milá D a n k a,
zatancuj nám dneska kankán!
Veľa lásky milá D a n a,
mysli iba v dobrom na nás.

Meniny vinš č. 33

Čím potešiť dnes D a r i n k u
na deň jej mcnín máme?
Kúpime kvety na rínku,
aj pekný darček v kráme.
Tak zvyklosť káže stará dosť,
vraciame sa k nej znova,
no iste budú na radosť
i blahopriania slová:
Prežívaj v zdraví, hojnosti
života ďalšie roky,
k pokoju, šťastiu, radosti
nech vedú tvoje kroky.

Meniny vinš č. 34

Na oslavu mena D a r i n y
väčšiu cenu nemá dar iný
ako láska vrelá, horúca,
čo nám káže želať zo srdca,
aby v ďalších rokoch života
nestihla Ťa nikdy clivota,
aby si žila stále v radosti,
v láske, šťastí a hojnosti.

Meniny vinš č. 35

Krásnym sviatkom meniny sú.
Dnes aj ja mám pre D e n i s u
blahopriania aspoň skratku
na oslavu tohto sviatku:
maj vždy šťastia vyše práva
a ostávaj stále zdravá!

Meniny vinš č. 36

Na tvoj sviatok D o m i n i k,
nie je šťastný, čo my, nik,
že je tu čas priať Ti zasa
všetko dobré, čo len dá sa,
hojnosť zdravia, mladosti,
šťastia, lásky, radosti.

Meniny vinš č. 37

Dlhý rad verných priateľov
príde dnes k tvojmu menu
blahopriať s mysľou veselou,
rád sa Tiež pridám k nemu.
Želám Ti,milá Dorota,
zdravie a pokoj, šťastie,
v budúcich rokoch života
radosť nech vždy Ti rastie.

Meniny vinš č. 38

Iste každý rád oslávi
s Tebou sviatok Drahoslavy
(Dobroslavy, Miloslavy, Miroslavy, Blahoslavy a pod.).
Pripájam sa dnes k tým aj ja,
ktorých táto túžba spája
a želám Ti, ako cítim,
veľa šťastných rokov v žití.

Meniny vinš č. 39

Veľa šťastia, milý D u š a n,
môj vinš letí k tvojim ušiam.
Veľa lásky,Dušanko,
šanuj žene pyžamko.
Veľa zdravia, milý D u š o,
aby si bol silným mužom.

Meniny vinš č. 40

Pri stole dnes sedím tu,
skladám vinš, čo E d i t u (Juditu)
pozdraviť chce vrúcnym slovom
v blahoprianí meninovom:
Ži nám v zdraví veľa rokov
a nespoznaj smútku okov,
aby šťastia, lásky príval
v srdci tvojom len sa skrýval.

Meniny vinš č. 41

Každé slovo priania vrelé
k meninám dnes patrí E l e (Jele, Hele).
Nás Tiež túžba ženie veľká
blahopriať Ti, milá E l k a,
šťastia, zdravia veľa ešte
na životnej tvojej ceste,
ťažkých chvíľ nech zbavená je,
maj vždy, čo si srdce praje.

Meniny vinš č. 42

Premilá Eliška
chcem sa Ti zalíškať
skromným kvetom
dobrým prianím
meninovým vinšovaním;
keď si taká deva milá
aby si nám v šťastí žila.

Meniny vinš č. 43

Radosť, aká dnes je v duši,
nikdy viac v nej nevíri,
iste preto, lebo tuší,
že je sviatok Elvíry.
K meninám Ti z duše planie
blahoprianie horúce:
Splň sa každé tvoje prianie,
šťastná buď v dni budúce!

Meniny vinš č. 44

Veľa šťastia, milý E m i l,
trocha Ťa to ťahá k zemi?
Veľa lásky,Emilko,
všakže si bol na vínko?

Meniny vinš č. 45

Tento lístok pre E m i l a
napísala jeho milá,
s prianím krásnej budúcnosti,
spoločnej a vždy bez zlosti.

Meniny vinš č. 46

Milý deň dnes, premilý je,
dnes je mena E m í l i e (Cecílie).
Blahopriať Ti chceme, M i l k a,
hrá nám v tele každá žilka,
srdce ako ten zvon bije,
v duši znejú melódie.
Jedna z nich dnes k Tebe letí,
za nás všetkých vinšuje Ti
zdravia, šťastia, lásky veľa,
všetko, čo si srdce želá.

Meniny vinš č. 47

Veľa šťastia, milý E r n e s t,
ešte stále máš rád fernet?
Veľa zdravia, milý E r n o,
nemaľuj si život čiernou.
Veľa lásky, E r n e s t í k,
viac sa sem už nezmestí.

Meniny vinš č. 48

Aj keď nám mráz pod kožuchy preniká,
zdravíme Ťa na deň mena E r i k a,
želáme Ti veľa zdravia,
nech Ťa muži chvália, zdravia,
veď aj kvety snežienky
majú nové sukienky;
je v nich krehká, biela krása
ktorá nehu vinšov hlása.

Meniny vinš č. 49

Prijmi naše vinše
na mena Etelka,
aj keď naša báseň
je malá - neveľká,
je v nej láska naša,
hĺbka dobrých prianí,
aby si nám žila
v dobrom zdraví, šťastí,
v láske, milovaní.

Meniny vinš č. 50

Prichádzame na E u g e n a,
na deň, keď máš práve mena,
aby sme Ti zaželali
zdravie, radosť, pokoj stály,
ešte veľa šťastných krokov
a života veľa rokov.

Meniny vinš č. 51

Veľa šťastia, milá E v a,
slnko dnes len Tebe spieva.
Veľa lásky, milá E v k a,
predsa nie si stará dievka.
Veľa zdravia, E v i č k a,
nech netlačí črievička.

Meniny vinš č. 52

Radosť moje srdce zhrieva,
že Ti môžem, milá E v a,
želať všetko to, čo mienim
na deň tvoj ich vzácnych menín.
V radosti svoj život uži,
maj vždy, po čom srdce túži,
nech Ti zo dňa na deň rastie
láska, blaho, pokoj, šťastie!

Meniny vinš č. 53

Veľa šťastia, milý F e r o,
nech Ti dobre píše pero.
Veľa lásky, milý F e r k o,
nech sa môžeš chváliť dcérkou.
Veľa zdravia,František,
dnes len tvoj deň nadišiel.

Meniny vinš č. 54

Októbrový F e r k o asi
burčiačikom smäd si hasí,
zložíme mu veršík krátky,
ponúkne aj kamarátky,
kamarátov celú chasu,
veď na mena plnú čašu
vypiť do dna na zdravie
každý priateľ dobre vie.

Meniny vinš č. 55

Veľa šťastia,Gabriela,
už máš kúsok do cieľa.
Veľa lásky,Gabika,
nech si ako bábika.
Veľa zdravia, milá G a b a,
nech si stále dobrá "baba".

Meniny vinš č. 56

Veľa šťastia,milý Gustáv,
čakaj bozk na svoje ústa.
Veľa lásky,milý Gustík,
nech Ťa milá neopustí.
Veľa zdravia, milý G u s t o,
športuj, behaj, nestoj - skús to!
Na deň menín Gustávovi
vyriecť ústa chcú vinš nový.
Ži tu ešte dlho s nami,
na tvári maj úsmev samý,
nech Ti nie je nikdy pusto.
Živio, živio, milý G u s t o!

Meniny vinš č. 57

H e d v i g a, či Hedka naša
nech Ti na dnes kvety znáša
každý priateľ, rodina,
nech na Teba spomína
v meninovom dobrom prianí,
nech Ťa majú radi páni,
želá Ti to každý z nás,
abys bola šťastná, zdravá
s nami ešte dlhý čas.

Meniny vinš č. 58

Drahá naša Hilduška
zašepkám Ti do uška
krásne vinše, nežné slová,
je to moja báseň nová,
nech sa práve na mena
stane vzácna premena,
z trápení nech šťastie vzíde,
to želáme všetci H i l d e.

Meniny vinš č. 59

Do kalendára sa dívam,
žiari z neho meno I v a n.
S ním sa tvoje meno spája,
preto prichádzam Ti aj ja
želať veľa zdravia, sily,
lásku, pokoj, I v k o milý.

Meniny vinš č. 60

Zlaté slnko svieti zhora
dneska najmä pre I g o r a
(Tibora, Ctibora, Libora),
teplým lúčom velí nám
blahopriať Ti k meninám.
Preto aj my bez meškania
prinášame blahopriania.
Želáme Ti zdravia mnoho,
veľa šťastia, okrem toho
radosti a lásky ešte
na života ďalšej ceste.

Meniny vinš č. 61

Na sviatok I v a n y
vinš v srdci skrývaný
k Tebe nech zaletí
a za mňa (nás) praje Ti
veľa dní pohody
bez škody, nehody.

Meniny vinš č. 62

Milá naša Iveta
želáme Ti zdravie, šťastie,
nech ho láska prepletá
a nech stále mocnie, rastie
kruh priateľov vôkol Teba
presne takých, ako treba
a nech ponad Teba lieta
pieseň žitia s vôňou leta
plná krásnych teplých tónov,
nech Ti kvitne šťastím domov.

Meniny vinš č. 63

Každý rok máme za lubom,
keď sa zvítame s Jakubom,
ja i tí, čo sú pri mne,
zaželať Ti úprimne
v rokoch, čo sú na obzore,
šťastia hory, zdravia more.
Ostaň dlho s nami svieži,
v spokojnosti život preži!

Meniny vinš č. 64

Veľa šťastia, milý J á n,
prajeme Ti k meninám.
Veľa lásky,milý Janko,
nech Ti slúži každé ránko.
Veľa zdravia, milý J a n í k,
nech má radosť tvoja pani.

Meniny vinš č. 65

Na Jána zaleta
nech k Tebe zalieta
všetko dobré s vôňou ruží;
nech máš všetko, po čom túžiš,
nech priateľov celé rady
vyjadria Ti v pozdravení,
že Ťa majú veľmi radi.

Meniny vinš č. 66

Drahý synček, dnes je J á n a,
veľa šťastia hneď od rána!
Tvoja cesta nech je priama,
to Ti želá otec, mama.
V každej chvíli, milý J á n,
maj vždy oči dokorán.

Nech Ti zdravie, lásky rieka
z dlaní nikdy neuteká.
K osudu len dobrá stránka
nech sa drží nášho J a n k a.
Pilnosť v škole, úspech v práci
želajú mu spolužiaci.

Meniny vinš č. 67

Prijmi, J a n k a, na začiatok
blahoprianie na tvoj sviatok.
Jeho slová za nás vravia,
želajú Ti veľa zdravia,
veľa šťastia, drahá J a n a.
Nech Ťa žehná ruka Pána!

Meniny vinš č. 68

Veľa šťastia,Jaroslav,
nezostaň dnes bez osláv.
Veľa lásky, milý J a r k o,
nech sa chváliš ďalšou čiarkou.
Veľa zdravia, milý J a r o,
deň vítaj vždy s jasnou tvárou.

Meniny vinš č. 69

Či Ťa, milá Jozefína
(Klementína, Leontína, Valentína),
na deň menín báječný
potešiť vec môže iná
ako veršík srdečný?
Nech Ti slnko šťastia žiari
ešte veľa, veľa dní,
nech máš iba úsmev v tvári,
do zármutku nepadni.
Nech Ti stále zdravie slúži,
netrápi Ťa clivota,
radosti si mnoho uži
v ďalších rokoch života.

Meniny vinš č. 70

Veľa šťastia, milý J o ž o
želáme Ti v mene božom.
Veľa lásky,milý Jožko,
prajeme Ti veľa bozkov.
Veľa zdravia, milý J o z e f,
nie že Ťa dnes hodí o zem.

Meniny vinš č. 71

Veľké príjmy, malé trovy
a vždy niečo extra
bračekovi Jozefovi
želá jeho sestra.

Meniny vinš č. 72

J o ž k o, kráčaj ruka v ruke
s láskou šťastiu v ústrety.
Úspechov jak zrniek v múke,
to je prianie od tety.

Meniny vinš č. 73

Želám Ti dnes, J o ž k o drahý,
zlaté rúno z barana,
toľko grošov, koľko vlahy
padne s rosou za rána.

Meniny vinš č. 74

Zlatý lúč slnka budí Ťa
v deň tvojich menín, J u d i t a.
A za nás všetkých želá
zdravia a šťastia veľa.

Meniny vinš č. 75

Ku šťastiu vraj stačí málo,
vyber si vždy správny lós.
J u r a j, to je meno kráľov,
preto ho vždy hrdo nos!
Celý život môjho J u r k a
nech obchádza každá búrka.
Nech nepozná smútku Tieň,
to mu želám v tento deň.

Meniny vinš č. 76

Povinnosť dnes máme milú
spomenúť si na K a m i l u (Jarmilu)
a tá všetkým velí nám
blahopriať Ti k meninám.
Ostaň dlhé roky mladá,
maj vždy, čo Ti srdce žiada.

Meniny vinš č. 77

Veľa šťastia, milý K a r o l,
ži svoj život plnou parou.
Veľa lásky, K a r o l k o,
možností máš niekoľko.
Veľa zdravia, milý K a r č i,
zlého vraj aj málo stačí.

Meniny vinš č. 78

Kalendár nám pripomína,
že máš sviatok, K a r o l í n a (Valentína),
zavinšovať že Ti máme
iba dobré veci samé,
zdravie, šťastie, radosť stálu,
život bez strastí a žiaľu.

Meniny vinš č. 79

Na vzácny deň Konštantína
nepríde Ti pošta iná,
nebudeš čuť slová inšie,
iba k sviatku pekné vinše.
Odo mňa Tiež jeden letí
a srdečne vinšuje Ti:
V šťastí ďalšie roky uži,
nech Ti stále zdravie slúži!

Meniny vinš č. 80

V dnešný deň nám z kalendára
svieti krásne meno K l á r a.
To je deň aj tvojich menín.
Preto s veľkým potešením
prednášame svoje prianie:
Nech Ti v ďalších rokoch planie
láska, šťastie, radosť čistá,
nech Ti život neprichystá
ani bôle, ani žiale,
ale iba slasti stále.

Meniny vinš č. 81

V kalendári keď zistíme,
že deň patrí dnes Kristíne,
bez zbytočného meškania
vysloviť chceme želania,
K r i s t í n k a naša premilá,
aby si s nami prežila
v živote dlhý rokov rad
a šťastie ešte mnohokrát.

Meniny vinš č. 82

Zase sa dnes všade slávi
krásny sviatok Kvetoslavy
(Drahoslavy, Jaroslavy),
a to je deň tvojho mena.
K nemu je dnes pripravená
rodina Tiež naša celá,
ktorá zo srdca Ti želá
šťastia, zdravia, veľa sily,
aby sa Ti vyplnili
všetky tvoje vrúcne priania.
V radosti ži bez prestania!

Ten,kto meno Kvetoslavy
(Miloslavy, Miroslavy, Jaroslavy, Blahoslavy)
dnešného dňa neoslávi
vinšom a či kytkou ruží,
pochvalu si nezaslúži.
Nie sme takí, preto chceme
blahoželať Ti aj v mene
tých, čo by Ti radi priali
šťastie, zdravie, pokoj stály.

Meniny vinš č. 83

L e o p o l d náš, Leo krátko,
dnes máš mena, veľký sviatok,
nenapadla nám vec iná,
prijmi od nás trocha vína,
k tomu dúšok, "frťana",
budeme sa baviť, spievať
celú noc až do rána.

Meniny vinš č. 84

Sviatok máme na L í v i u,
nech nám všetky v šťastí žijú,
nech im Pán Boh žitia trasu
požehná a dá im krásu,
k tomu veľa zdravia, sily
a nech nám ich ďlho živí.

Meniny vinš č. 85

K meninám pre L u k á š a (Eliáša, Tobiáša)
zdravica je tu naša.
Srdečná, úprimná je,
šťastia Ti, lásky praje,
aby si smutný nebol,
aby sme mohli s Tebou,
L u k á š k o usmievavý,
nažívať dlho v zdraví.

Meniny vinš č. 86

Už je k sviatku tvojho mena
vinšovačka pripravená,
krásne slová, krásne dary:
Nech sa Ti vždy všetko darí,
v láske, šťastí život uži,
zdravie stále nech Ti slúži.
To Ti prajú dnes, L ý d i a,
všetci, čo Ťa radi vidia.

Meniny vinš č. 87

Zlaté slnko, buď milé,
zažiar našej L u d m i l e (Kamile),
zošli jej svit nádherný
na dnešný i ďalšie dni.
Želáme Ti, Ľ u d m i l a,
aby sa Ti splnila
každá túžba, každý sen
a život bol šťastný len.

Meniny vinš č. 88

Každý z nás dnes milo víta
sviatok menín L u d o v í t a,
aby sme Ti mohli všetci
popriať samé dobré veci,
zdravia, šťastia, lásky veľa,
všetko, čo si srdce želá.

Meniny vinš č. 89

Milovaná M a g d a l é n a (Apoléna, Filoména),
keď dnes sláviš sviatok mena,
vzácnejší nad iné sviatky,
prijmi môj (náš) vinš síce krátky,
o to viac však trvanlivý:
Nech Ťa Pán Boh dlho živí!

Meniny vinš č. 90

Celé leto i jar celú
skladal som vinš pre M a r c e l u.
Hoc je krátky, s potešením
nesiem Ti ho na deň menín.
Skromný môj vinš len to vraví:
Ži nám dlho v šťastí, zdraví!

Meniny vinš č. 91

Vzácny priateľ, milý M a r e k
želáme Ti veľa Mariek,
či sú v devách či sú v mene,
dopomôžu k žitia zmene,
pridáme aj čašu vína,
nech si na nás zaspomínaš
v dobrej žitia pohode
po meninách pri vode.

Meniny vinš č. 92

V srdci svojom dnes mám skrytú
krásnu vetu pre M a r g i t u,
ktorá vrúcnym hlasom vraví:
Ži nám dlho v šťastí, zdraví!

Meniny vinš č. 93

Veľa šťastia,Marienka,
prečo nám dnes nariekaš?
Veľa lásky,Mária,
trochu svojej dám i ja.
Veľa zdravia, milá M a ň a,
nech je ruží plná vaňa.

Meniny vinš č. 94

M a t e j, Maťko, šuhaj milý
želáme Ti šťastia, sily,
aj keď v rieke lámeš ľady,
vypi vínko do nálady,
nech Ti zdravie Pán Boh dá,
bude dobrá pohoda.

Meniny vinš č. 95

Krásny pozdrav pre M a r í n u
ako kytku rozmarínu
prinášame na meniny
i s prianiami plamennými,
aby si nám v zdraví žila,
ostala vždy taká milá,
aby dlhé, dlhé roky
šťastné boli tvoje kroky.

Meniny vinš č. 96

Pre Martu
nemusíme skladať verše,
veď je bytosť leta,
kedy svetom vôňa ruží
k potešeniu lieta
a na ruži slávik spieva
preľúbezné árie
tak nech jeho nápev sladký
do srdca sa zaryje...

A ja vezmem pieseň, ružu
na deň tvojho mena,
zaželám Ti pozdravenia
aké iná nemá.

Meniny vinš č. 97

Srdce naše, naša duša
radosťou je rozpálená
pri spomienke na M a t ú š a,
lebo sláviš sviatok mena.
Zo sŕdc našich prosba vrúcna
vznáša sa dnes k Pánu Bohu,
aby Ti aj do budúcna
doprial zdravia, radosť mnohú.

Meniny vinš č. 98

Nech Ťa stretá samá chvála
nielen dneska, na M i c h a l a.
Tak na Teba spomína
brat a celá rodina.

Meniny vinš č. 99

Zdravíme deň tvoj, M i l i c a (Alica, Ivica),
so sladkým bozkom na líca,
s voňavou ruží kyticou
a svojou skromnou zdravicou:
S úprimným srdcom želáme
do budúcnosti neznámej:
Nech sa Ti splnia želania,
nešťastia nech Ťa nerania,
v zdraví v stálej mladosti
ži v šťastí, láske, radosti.

Meniny vinš č. 100

Ako sa len milo slávi
sviatok menín Miloslavy
(Mirolavy, Blahoslavy, Branislavy, Kvetoslavy),
ako je len dobre v duši!
Preto sa nám všetkým sluší
zaželať Ti veľa rokov,
veľa zdravia, šťastných krokov,
radosti a spokojnosti
v celej tvojej budúcnosti.

Meniny vinš č. 101

Veľa šťastia, milý M i l o š,
všetky karty na stôl vylož!
Veľa zdravia, M i I o š k o,
nejedz tollco pirôžkov.

Nech sa šťastie ako z koša
sype stále na M i l o š a.
A nie iba vo dni sviatku,
nech vie, že má ešte matku.

Meniny vinš č. 102

Veľa šťastia,Miroslava,
skús sa trochu vyrozprávať.
Veľa lásky, milá M i r k a,
o nej spieva Miro Žbirka.
Veľa zdravia, milá M i r a,
skús nám ešte trochu vyrásť.

Meniny vinš č. 103

Na krídlach vetra posielam Ti
svoju úprimnosť:
Aby tvoj život, M i š k o zlatý,
bol Ti pre radosť.

Meniny vinš č. 104

Ako zvučne zvoní kov,
tak mi srdce s Monikou
jedným rytmom zasa búši,
radosť ozýva sa v duši,
že Ti (vátn) môžem na meniny
od seba i od rodiny
popriať to, čo srdcia vravia:
Veľa šťastia, lásky, zdravia!

Meniny vinš č. 105

Meniny dnes sláviš, N i n a,
v srdciach našich túžba planie,
viacej ako každá iná,
predniesť vrúcne blahoprianie,
najkrajšie, aké sme našli:
Nech Ti šťastie život zláti,
nech ho láska, pokoj krášli,
veľa zdravia Boh nech dá Ti.

Meniny vinš č. 106

Veje sladký vietor z hory,
zvestuje nám sviatok N o r y.
Želáme Ti, milá N o r a,
hojnosť požehnania zhora,
veľa lásky, mnoho slastí,
zdravie stále, život v šťastí.

Meniny vinš č. 107

Bude kvetov, bude ruží,
meniny dnes, O l d o, máš,
v dobrom zdraví doma uži
s kamarátmi oldomáš.
Zdravica keď skromná moja
ku Tebe Tiež doletí,
v mene mojom všetko, čo ja
zaželať chcem, povie Ti.
Aby si žil dlho zdravý,
aby si vždy šťastný bol,
veselý a usmievavý
a nepoznal žiadny bôľ.

Meniny vinš č. 108

Ako Tichá voda Volgy
priblížil sa sviatok O ľ g y.
Preto sa nám zasa patri
venovať Ti verše dva-tri,
aby aspoň trošinka
vyjadrili, O l i n k a,
to, čo naše srdcia vravia:
Želáme Ti šťastia, zdravia!

Meniny vinš č. 109

Veľa šťastia, milý O t t o,
netráp sa čo bude potom.
Veľa zdravia, milý O t í k,
čo sa zrazu toľko potíš?
Vykašli sa na to,
veď máš predsa sviatok!

Šťastný som dnes, to mi ver,
že si dožil, Oliver,
ďalší sviatok vzácnych menín
spolu so mnou, to si cením
a z vrúcneho srdca želám:
Nad ničím si hlavu nelám,
nech si kto chce, čo chce vraví!
Ži si dlho v šťastí, zdraví!

Meniny vinš č. 110

Keď Ťa dnes ráno, milý O s k a r,
teplý lúč slnka sladko bozkal,
bolo to prvým pozdravením
na sviatok tvojich vzácnych menín.
Aj my sa pripájame k nemu
a želáme Ti k tvojmu menu
radosti, šťastia, zdravia veľa,
všetkého, čo si srdce želá.

Meniny vinš č. 111

Odlúčená veľkou diaľkou
od Teba som, milý P a ľ k o.
Nech sa v malú zmení nám,
to Ti prajem k meninám.

Meniny vinš č. 112

Pod menom Patrika
vedie Ťa matrika.
To je deň jediný,
keď sláviš meniny.
A ten deň velí nám
želať Ti k meninám
dlhý čas mladosti,
šťastia a radosti.

Meniny vinš č. 113

Paulíne spievame
na deň mena sviatku
pieseň plnú lásky,
serenádu sladkú
a keď doznie pieseň
čo si ešte želať?
Iba vrúcne priania
z lásky blahoželať.

Meniny vinš č. 114

Veľa šťastia, milý P e t e r,
zdá sa, že si v plnom kvete.
Veľa zdravia, milý P e t r í k,
nech Ťa nesú dobré vetry.
Veľa lásky, milý P e ť k o,
to je zatiaľ takmer všetko.

Meniny vinš č. 115

Zdravia, šťastia, lásky veľa,
nech potrafiš vždy do cieľa.
Nestrať úsmev, strýko P e t e r,
to Ti želá tvoja neter.

Meniny vinš č. 116

P e t e r, buď vždy hodný mena,
ktoré nosíš ako štít.
Nech Ti chvíľa oslávená
pripomína lásky cit.

Meniny vinš č. 117

K meninám tvojim, milý P e t e r,
rad rokov dlhý kilometer,
radosti hektolitre celé,
pevnejšie zdravie od ocele,
hojnosti ako v snope klásky,
metráky šťastia, tony lásky
zo srdca dnes Ti želá
rodina ....ová celá.

Meniny vinš č. 118

Priniesol zvesť závan vetra,
že máš sviatok, milá P e t r a.
Želáme Ti na deň mena,
nech je láskou naplnená
žitia tvojho ďalšia dráha.
Buď vždy šťastná, P e t r a drahá!

Meniny vinš č. 119

Veľa šťastia, milý R a s ť o,
prines niečo dobré na stôl.
Veľa zdravia,milý Rastík,
nech Ti dajú pokoj vrásky.
Veľa lásky, Rastislav,
nech Ti slúži každý sval.

Meniny vinš č. 120

Vinšovať chcem jedine
k meninám dnes Regíne
dlhé roky mladosti,
zdravia, šťastia, radosti.

Meniny vinš č. 121

V dnešný deň je, milý R e n é,
srdce naše otvorené.
Prúdom z neho prýštia slová,
ktorými Ti chceme znova
na deň tvojich vzácnych menín
popriať s veľkým potešením
do ďalšieho tvojho žitia
to, čo naše srdcia cítia:
Zdravia, šťastia, lásky veľa,
dosiahnutie svojho cieľa.

Meniny vinš č. 122

Nadišiel deň túžený -
krásny sviatok R u ž e n y (Boženy).
Pobádať nás netreba
k blahoprianiu pre Teba.
Uvili sme do vienka
skromný veršík, R u ž e n k a,
nech Ťa za nás pozdraví,
aby v šťastí, vo zdraví
osud tvoj Ti pripravil
ešte veľa krásnych chvíľ.

Meniny vinš č. 123

Veľa šťastia, S a m u e l,
vyzvi život na duel.
Veľa lásky,milý Samko,
už si ju do srdca zamkol?
Veľa zdravia, milý S a m o,
do šťastia sa celý namoč!

Meniny vinš č. 124

Dnes je sviatok S a m u e l a,
(dnes má sviatok Samuela)
celá rodina mu (jej) želá
dožiť ešte rokov veľa,
dosiahnuť vždy svojho cieľa
a nepoznať nikdy strasti,
iba život v láske, šťastí.

Meniny vinš č. 125

Veľa šťastia, S e v e r í n,
čas Ťa ešte preverí,
veľa zdravia, Severínko,
nech Ti chutí dobré vínko.
Veľa lásky,milý Sever,
hociktorej ale never!

Meniny vinš č. 126

Veľa šťastia, milá S o ň a,
dojíma Ťa krásna vôňa.
Veľa lásky, Sonička,
kedy budeš mamička?
Veľa zdravia, milá S o n k a,
málo tmy a viacej slnka.

Meniny vinš č. 127

Milý náš Stanislav
v deň mena s nami sláv
tvoj sviatok pri čaši,
nech Ťa nič nestraší,
pri speve, pri vínku
nech sa z rúk nevymknú
života opraty,
nech sa Ti všetko zlo
na dobré obráti.

Meniny vinš č. 128

Veľa šťastia, milý P i š t a,
pálenka sa pije čistá.
Veľa zdravia, milý P i š t í k,
aj špiritus musíš čistý.
Veľa lásky,milý Števo,
ukáž, že ty nie si drevo.

Meniny vinš č. 129

Rozmilá Tamara
nech Ťa zlo nezmára
nech je tu premena,
že práve na mena
pride Ti húf hostí
čo Ťa smútku zhostí
pri pohode, pri vínku
oceníš si najlepšie
gratulantov rodinku.

Meniny vinš č. 130

Priateľka Tatiana
prijmi dnes od Jána ( Stana, Dana...)
úprimné želania:
Do života všetko dobré,
zdravie, šťastie veľké, obrie,
kým sa s veršom trochu pohrám
nech Ti sypú kvety k nohám
gratulantov celé húfy,
nech na dary nie sú skúpi.

Meniny vinš č. 131

Na meniny pre Terezku
vinšovačku máme rezkú:
Dlho tu ži, veľa uži,
maj vždy, po čom srdce túži!

Meniny vinš č. 132

Aj keď je už pozdná jeseň
pre T i b o r a zaznie pieseň
pozdravov a dobrých prianí
pri zdraví a milovaní.

Meniny vinš č. 133

Nech Ťa Pán Boh dobrotivý
ešte veľa rokov živí,
splní všetky túžby, čo máš,
to Ti prajem ( prajeme Ti ), milý T o m á š.

Meniny vinš č. 134

Veľa šťastia, milý T o m á š,
nepozveš nás na oldomáš?
Veľa lásky, milý T o m i,
nech si silný ako stromy.
Veľa zdravia,Tomáško,
len nezaspi nad fľaškou.

Dnes máš zasa sviatok, T o m á š,
už sa chystáš na oldomáš.
A my máme k tvojmu menu
zdravicu zas pripravenú.
V duchu dvíhame tu čaše,
prinášame priania naše,
aby si žil v dobrom zdraví,
veselý a usmievavý,
na tvári len šťastia stopy,
radostí a slastí kopy.

Meniny vinš č. 135

Na meniny milý U r b a n
nesieme Ti vínka za džbán
a pálenky plnú fľašu
abys dlho nezabudol
vinšovačku mena našu.

Meniny vinš č. 136

Milý oslávenec V á c l a v,
na chvíľu sa iba zastav,
vypočuj si naše slová,
ktorými Ti chceme znova
na meniny popriať všetci
iba samé dobré veci,
zdravie, šťastie, pokoj stály,
aby Ťa vždy radi mali.

Meniny vinš č. 137

Valéria, Valika,
môj vinš k Tebe preniká,
lebo máš dnes práve mena.
Keďže si tá správna žena
prijmi moje riadky k sviatku
so spomienkou, na pamiatku.

Meniny vinš č. 138

Dnes máš menín sviatok milý,
preto sme sa pripravili
všetci spolu na vinš nový
tebe, nášmu V a v r i n c o v i.
Maj vždy šťastia celé hory,
zdravia ako vody v mori,
nech Ti toľko lásky patrí,
ako majú snehu Tatry.

Meniny vinš č. 139

Vendelín, či Vendelínko
doprajme si na dnes vínko
a ku vínku pekné panie
na veselé vinšovanie;
k tomu zdravie, šťastie, sily,
nech Ťa Pán Boh dlho živí
aby sme aj dlho pili.

Meniny vinš č. 140

Dnes Ti prídu hostia V i e r k a
budeže to pekná zbierka!
Dnes máš len Ty veľký sviatok
poriadne sa priprav na to.

Meniny vinš č. 141

Dnes Ti prídu hostia V i e r k a
nehľadaj si zadné dvierka
polož na stôl fľašu sektu
neodchádzaj, ale seď tu!

Meniny vinš č. 142

Veľa šťastia milý V i k t o r,
čo dokážeš, nevie nikto.
Veľa lásky, V i k i n o,
lákaj ú Ťa krivky nôh?
Veľa zdravia, V i k i n k o,
slušný buď pod perinkou.

Meniny vinš č. 143

Dnes pre Teba,Viktória,
mnohí verše vytvoria.
Pripojiť sa i ja mienim
so želaním na deň menín:
Všetko zlé nech vždy Ťa minie,
nech Ti život v zdraví plynie.
Nech je samá dobrota
každá chvíľa života.

Meniny vinš č. 144

Viliam,či Vilo,
privrávam sa milo,
lebo máš dnes mena
a som tvoja žena;
prijmi preto veršov pár,
nech Ti žiari šťastím tvár,
nech Ti Pán Boh šťastia nadelí
aby sme tu spolu žili
ešte dlho v dobrej nádeji.

Meniny vinš č. 145

Želáme Ti Vincent náš
nech sa vždy len dobre máš
nech sklamanie nepoznáš,
užívaj si žitia krás,
veď žijeme iba raž.

Meniny vinš č. 146

Veľa šťastia, milý V l a d o,
nech vyzeráš stále mlado.
Veľa zdravia, milý V l a d k o,
nech Ti život plynie hladko.
Veľa lásky,Vladimír,
s dievčatami mladými.

Meniny vinš č. 147

Milá naša Vlasta,
želáme Ti pozdravení
blahoprajných na stá
a z nich každé v tomto prianí
ešte stále vzrastá.
Využi Tie sviatku chvíle
na oslavy s nami milé
pri radostiach, pri vínku
nezabudni na priateľov
ani svoju rodinku.

Meniny vinš č. 148

Veľa šťastia milá, Z d e n a,
nech je z Teba dobrá žena.
Veľa lásky milá Zdenka,
pootvor jej trochu dvierka.
Veľa zdravia Zdenička,
vždy buď ako včelička.

Meniny vinš č. 149

Srdce plesá pri spomienke,
blahoželať že mám Z d e n k e
k meninám, čo práve slávi,
aby žila dlho v zdraví.
Vinšujem Ti, Zderika, teda,
nech Ťa nezastihne bieda,
nech máš zdravia, šťastia nadosť,
zo života samú radosť.

Meniny vinš č. 150

Z o r k a milá, hviezda naša
nech Ti každý naprináša
kytíc kvetov v dobrom prianí,
v meninovom vinšovaní.

Meniny vinš č. 151

Veľa šťastia, milá Z u z a,
drž sa dobre svojho muža.
Veľa zdravia, milá Zuzka,
tu máš od nás pekný muškát.
Neodvrávaj, Z u z i č k a,
daj sa bozkať na líčka!

Meniny vinš č. 152

Zdravíme Ťa, Ž e l m í r a,
s dychom vonnej jari,
nech Ti šťastie na tvári
bez prestania žiari,
nech to vôňou spečatí
každý jarný kvet
veď nad dobré želanie
nič krajšieho niet.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu