Na božie narodenie - Vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.12.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 139 slov
Počet zobrazení: 36 523
Tlačení: 659
Uložení: 896

Na božie narodenie

Keď na narodenie Krista
pršať začne,
za štyri týždne
počasie bude mračné

Vinšujem vám tieto slávne sviatky-
Krista Pána narodenie,
aby vám dal Pánboh zdravie, šťastie,
božské požehnanie,
a po smrti kráľovstvo nebeské
aby ste obsiahnúť mohli
a čo si od pána Boha žiadate.

(Považie)

Mnohovážení páni hospodári!
Pri príchode našom zvestujeme vám
radostnosť velikú,
ktorá bude celému svetu:
Narodil sa nám spasitel;
všetkého sveta vykupiteľ.
Keď to pastieri počuli
po domoch išli a vinšovali.
Tak aj my vám vinšujeme;
aby vás ten novorodený pán Ježiš Kristus
od všelijakej zlej príhody zachrániť ráčil,
ako vás, tak podobne aj dom váš,
aby ste stále hodne úžitku mali
aby ste aj nám chudobným pastierom
k živnosti dopomôcť mohli,
a pritom vám vinšujeme
štástlivé a veselé sviatky, amen.

(Lišov)

A ja žiačik malý,
každý ma pochváli,
že pekne rytmujem,
pekne deklamujem
od domu do domu
priateľovi mojmu.
Viem, že mi tam dajú,
kde koláče majú.
Radšej by ja groš vzau,
keby mi priateľ dau,
kúpiu by si papieru
to je pravda hej veru.
Keď mesto obídem,
potom domov prídem,
vysypem koledu,
zedia mi hu v stredu.

(Liptov)

Vinšujem vám tieto výročite sviatky,
aby vám dal pán Boh zdravia, štástia,
hojného božského požehnania,
na dietkach potešenia,
na statočku rozmnoženie,
na poli dobré úrody,
do domu dobré príchody
a všetko, čo si žiadate,
vám vinšujem a prajem.

(Púchovská dolina)

Ja som malý žiačik spievam ako vtáčik
peniažtek mi dajte zbohom ostávajte.

(Strba)

A zas nám nadišli tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.
V dálekej krajine, tam kde rastú palmy,
tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy,
tam medzi troma čiastky zeme,
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme.
A na tieto sviatky i ja sa radujem,
z úprimného srdca toto vám vinšujem:
Aby bol Kristus Pán vašim tešitelóm,
vaším dobrým radcom a dobrým priatelóm.
A tiež od neresti, ktorých býva dosti,
uchovaj dom tento, ty nebesky hosti.

(Východná)

V tŕni vrabce čvirikajú,
pána svojho privítajú.
Sýkorka vraví cin, cin, cin,
že sa narodil boží syn.
Straka vraví traka, traka,
že premôhol pekelného draka.
Sova vraví uhu, uhu,
sláva na výsostiach Bohu.
Za tieto tri verše,
dajú nám tri groše.
Pán Boh daj dobrý deň,
prú vodu lež oheň.

(Liptov)

Vinšujem vám na tieto slávne sviatky
Krista Pána narodenie,
aby vám dal pánboh zdravie, štástie,
hojné božské požehnanie a po smrti
králóvstvo nebeské obsiahnút.

(Topolčany)

Pomodzi Boh, pomodzi Boh
cez tieto nové sviatky,
ráčiž nám milý Pánboh dati a dočkati
akožto Krista Pána narodeného.
Teda vám ja vinšujem
zdravia dobrého, pokoja stáleho,
nie iba časne, ale večne,
aby sme sa mohli s týmto
narodenýrn Ježiškom radovať
a tie pesničky prespevovať,
čo anjeli v betlehemských jasličkách prespevujú:
Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

(Severný Hont)

Vinšujem, vinšujem
na toho Krista Pána narodenie,
aby ste mohli tie rôčky dočkati
hojnešie, spokojnejšie,
ako ste ich dočkali.
Na poli úrodu, vo dvore príplodu
a v chyži lásku, svornost; spokojnost:
Sláva Isusu Kristu.

(Telgárt)

Vinsujem vám na tohoto Krista Pána narodeňia,
zebi vam pan Boh dav lepsich rokov doziť,
s mensima hrechama, s vecou radosťou, s bozou
milosťou,
na polu urod, vo dvore prichod,
v domie zmier, stesťia, zdravia, hojnuo boskuo
pozehnania.

(Polomka)

Doniesli sme vám novinu:
prišli sme k vám na hostinu.
Zostúpil spasiteľ s výsosti,
my sme prišli k vám za hosti,
a nám vína nedávate,
pálenky tiež nič nemáte,
čo by sme sa častovali
a vám krajšie zaspievali.
Opekance vám nechceme,
oriešky si potlčieme.
A my sme nie chlapci malí,
žeby ste nám grajciar dali.
Ak nám dvadsiatnek nedáte,
na nový rok nás nemáte.

(Liptovský Jamník)

Vinšujem vám na toto Božie narodenie,
zdravie, šťastie, na statočku zachovanie,
na detičkách potešenie,
hojnosti, prajnosti, úrodnosti,
po stodolách, po komorách
od Pána boha dosti.
Aby ste mali toľko teličiek,
ako v hore jedličiek.
Aby ste mali toľko býčkov,
koľko je v hore bučkov.

(Kysuce)

Šťastlivé a veselé svátky,
aby bolo mlieka plné látky,
aby dal Pán Boh dobrého zdraví
a po smrci království nebeské.

(Stará Turá)

Vinšujem vám šťastie, zdravie
na to Božie narodenie,
žeby sa vám darili kury cubaté, husi sedlaté,
žeby ste mali toľko teličiek, kol'ko je v lese jedličiek,
toľko volkov, koľko na dachu kolkov,
žeby ste orali štyrmi pluhami,
keď nie štyrmi, tak tromi,
keď nie tromi, tak dvomi,
keď nie dvomi, tak jedným,
ale hodným.
Choďte do polky, vezmite pálenky,
choďte do skrine, doneste pol svine,
choďte do pece, vyberte koláče.
Zajedzme si, zapime si.

(Spiš)

Vinšujem, vinšujem
to Božie narodenie,
aby ste mohli hojnešie
a pokojnejšře rôčky dočkať:
z lesa žirnost;
z polá pilnost;
od Boha lásku
od susedy prajnost.

(Zemplín)

Vinšujem vám toto Božuo narodenia
vo šcasci, vo zdravi,
v hojnom boskom požehnani,
na poli urod, vo dvore prichod,
v dome laska svornosc, uprimnosc.

(Východná)

Vinšujem, vinšujem,
na štástie na zdravie,
na toto Božie narodenie,
ten starý rok prežit'
nového sa dožit'
hojnejšieho pokojnejšieho.
Od Boha lásku,
od lúdí priasku,
sto zlatých do mieška,
plný dvor statku
a po smrti králóvstvo nebeské.

(Okolie Bardejova)

Povecte nám pastierikovia, čo ste videli,
že ste sa tak o polnoci všetci rozbehli,
videli sme dieťa krásne
narodené v Betleheme.

A gdo že vám o dieťatku tomto povedal,
a ja by bol s vami išiel, keby bol vedel.
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa Kristus narodil.

Dajte nám, čo nám máte dati.

(Staré Hory)

Zaspal bača na salaši,
prišli k nemu tra juhasi,
stával hore bača náš,
narodil sa Kristus Pán.
Aj my sme prišli ku tebe,
volal nás anjel z nebe,
že sa Kristus narodil,
celý svet vyslobodil.

(Staré Hory)

Ja som malý do povaly,
vypil by som, keby dali.
Pálenčičky do skleničky
a koláčik do kapsičky,
ešte k tomu babka,
na chrbát lopatka.

(Kokava nad Rimavicou)

Pri dverach stojim,
psika sa bojim,
pes do mna vrči,
kapsa mi trči,
dajte mi kouača,
nech sa mi kapsa vytuača.

(Važec)

Ja som malý neveličký,
pýtam si ja do kapsičky,
kus koláča, kus mrváča,
vypustím vám z kapsy vtáča.
A ak sa vám nelubi,
vypustím vám tri holuby.

(Liptovské Sliače)

Ja som mala maličička,
posuali ma mamička,
že by ste mi dačuo dali
do fertušky naviazali.
Do fertušky kouačik
a do rušky turačik.

(Važec)

Ja som maly, maličky,
pytam sebe do kapsičky,
kus kouača, kus kabača,
prinesiem vam jutro ftača.
A to ftača uleteuo,
neviem kde sa vam podeuo.

(Važec)

Vitaj dieťa
poklad zlatý
dar od Pána,
zrodila tá
Matka božia
svätá panna.

Prichádzame
k tebe z lásky
božie dietá,
v dušiach našich
city štástia
hrejú, svietia.

Nesieme ti
modlitbičku
na potechu,
za tých čo sú
na zlej ceste,
žijú v hriechu

Za ticha, za noci
vyzváňa znova hlas,
zobúdza lásky cit
čo drieme kdesi v nás.

Prišlí sme do chrámu,
prišli sme v nádeji,
že nám tu Ježiško
pokoj, mier nadelí.

Predrahý Ježiško,
teplý lúč slniečka,
požehnaj nám tu dnes
dušičky, srdiečka.

Vítaj milé Jezuliatko,
vítaj v našom chráme,
modlitby a dobré skutky
do daru ti dáme.

Máme prosbu maličkú:
Chráň nám ocka, mamičku,
Keď takú moc vel kú máš
ochráň celý národ náš.

Otvárame dvere chrámu
otvárame potíšku
aby sa nám nezobudil
narodený Ježiško.

Zaspievame Ježiškovi
pieseň tichú, maličkú,
pozdravíme synáčika
aj presvätú matičku.

Vitaj, hajaj Jezuliatko
v jasličkách tu na slame,
spevom, vrúcnou modlitbičkou
pekne Ťa tu vítame.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu