Na fašiangy - Vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: Dievča tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 824 slov
Počet zobrazení: 14 755
Tlačení: 583
Uložení: 572
Na fašiangy a iné

Na svätého Blažeja
má ísť furman zo dvora
Na svätého Blažeja
pamiatka sa činí,
tomu sa to oznamuje,
kto o tom neví.
(Kostolné)

Pripomíname památku dňa svatího Blažeja,
který horlivým biskupem bil v meste Cesareje.
Evanielijum kázal, Krista smele vyznával
pred dobrými, zlými, ukrutnými tyranmi.
Ej, tam hore na komíne,
sedí kocúr na slanine,
chote že ho dol zohnati,
tájdeme si sami odrezati.
Naša kapsa úbohá,
šecko berie čo Boh dá,
aj slaninu, aj rebrá,
aj vajíčka do sotra.
(Hont)

Prosím pekné, ponížene,
dajte dary z vašej zeme,
zrnca, vajce i kapusty,
z ktorých máte iste dosti.
Pánboh zaplať a viac naklaď.
Zbohom ostávajte a sa nehnevajte,
že sme vzali, čo ste nám dali.
(Strba)

Na svatého Blažeja,
zachovali sa obyčaje,
aby žiaci chodili
po domácich dobrých ľúdí,
preto sme my prišli k vám,
aby ste vy dali nám,
dajté vi nám dajté,
od nás nepýtajte
a tam hore na komore
sed i kocúr na slaniňe
chojté si ho odohnatä,
a nám kus odrezati.
Kus, kus ako hu.s,
ešté, ešté ako kliešté,
mimo prsta, nie do prsta,
aksa máte porezati,
dajté nám sami odrezatä.
(Sebechleby)

Poza bučky, poza peň,
stihal som ju celý deň,
dostihol ju pri bučku,
vzal jej prsteň obrúčku.

Poza bučky poza pňa,
neboj sa ty dievča mňa.
Čo by som sa mala báť,
nemáš ešte ani giat.

Štyri kozy, piaty cap,
kto vyskočí, bude chlap.
Ja som taký zurvalec,
čo vyskočím na palec.
(Bobrovec)

Ingredere, ingredere
Máte kočky na slanine,
iďte si ich zohnať
a nám kus odrezat:
Jak nám málo odrežete,
hlboko sa porežete -
budete banovat:
A tá kapsa úboha,
všetko bere čo Boh dá,
i slaninu i rebrá,
i tie babské ohreblá.
Za slaninu Boh zaplac,
a za rebrá ešte viac.
(Dolný Nričov)

Na deň svätého Blažeje
vždy ten obyčaj sa deje,
že po domoch školskí žiaci
chodia jakožto vojáci,
pozrú do každého dvora,
či je v ňom žiak a komora.
Všetci sme školskí husári
môžte nás poznat' po tvári,
. to svedčia i naše sáry,
že sme my nie bagančiari.
Šable nepotrebujeme,
bo s knižkami bojujeme.
A tak jakožto husárom,
dajte nám slaniny razom,
šoudry, klobásy, údlinu,
podrebria a bravčovinu.
Jestliže nám nechcete dať,
pôjdeme si aj odrezať.
Zdraví ostävajte, mili hospodári,
nech sa v dome vašom všetko dobre darí.

Fašianok je milý sviatok,
ponúknite šunky plátok,
slaninku aj klobás pár,
neľutujte pre nás dar.
My vám za to zaželáme
zdravie, šťastie, požehnanie,
nech sa majú dobre muži
aj ich rúče, milé panie.
Keď pálenky pridáte,
do roka si vašu dcéru
isto-iste vydáte
a keď dáte vína,
oženíte syna.

Milý gazda smútok zažeň,
naplň pošík, aj náš ražeň,
požehná tá Pán Boh milý,
dá ti zdravia, štástia, sily,
lebo to je stará vec,
že najväčšiu škodu máva
iba skúpy lakomec.

Na Gregora prvý pluh do polá

Vedľa obyčaja na deň na Gregora
vyslaní sme žiaci od pána rechtora
pohfadieť do vášho domu a do dvora,
že či sa v ňom žiaci a plná komora,
by ste vašich žiakov, žiačky odmenili,
na ražeň slaniny kúštik udelili.
Na Blažeja veľmi málo sme dostali,
sotva sme halušky čím omastiť mali,
a tak sa dúfame, že nám tú stratu nahradíte,
keď žiakov svojich odmeníte.
My vďačne bereme i nielen slaninu,
ale i podrebria, sadla, šoldrovinu,
ba áno, do nášho malého košíčka
udelťe nám zo dve alebo tri vajíčka.
S tým si, verte, naskrze nič nezúbožite,
ale žiakov, žiačky pekne odmeníte.
Vyzískate si tiež u Boha odplaty
a jednúc v nebesiah budete plesati.
(Hont)

Nastal den Gregnra, slávnyho doktora preceptora,
jenž dítky miloval, do školy verboval, vyučoval.
I my z boží vule vyšli sme ze školy v túto chvíli,
by sme verbovali, do školy volali k tomu cíli.
Dajte nám synáčka, vrátime vám žáčka i speváčka,
dajte nám dcérušku, vrátime várn žáčku i speváčku!
(Chrestomatia)

Učiteľa veľkého, Gregora svätého,
slávime my žiaci malí na pamiatku jeho.
Kto své dítky miluje, vedúc je k dobrému,
nech si dá žiačika do školy, nech sa učí temu.
Ponajprv Boha znať, stvoriteľa svého,
vieru jeho vyznávati, Krista syna jeho.
Ak nám žiaka nedáte, na papier nám dajte,
s jedným grošom, lebo s dvoma málo zúbožite,
s jedným vajcom, lebo s dvoma žiaka vymeníte.
(Sebechleby)

Nastal dňes deň Hrehora,
slävneho dochtora.
On dítky miloval,
do školy verboval,
vyučoval.
Protož ty milá matko,
daj nám své detätko,
ňebožátko,
ať sa učí pilne,
umiení literné.
(Moravské Lieskové)

Na Nový rok o slepačí krok,
na Tri krále o krok dále,
na Hromnice o hodinu více

Vtedy deti vyskakujú,
keď halušky v hrnci čujú.
Ešte lepšie keď rezance,
do povaly, keď šúlance.
Nechceme my opekance,
ani lokšu nie rezance.
Verte, mamko, len šúlance
nech sme tučné ako škorce.
Bryndze hodne obetujte
a škvarky tiež nešanujte.
Každému nadeľte misku.
Nech sa rovná ľanku žitku.
(Spev detí v Liptove)

Vtody chlapci podskakujú,
koj halušky v hrnci čujú,
ešče lepší, koj rezance,
tak sa mecú ako škorce.
(Horehronie)

A tam dole v tej doline sejú mak,
také hlavy- ako kravy, to je tak.
A tam hore v tej doline sejú hrach
také struky - ako ruky, to je strach!
A tam dole v tej doline sejú bôb,
také struky - ako ruky, hopsa hop.
(Liptov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011