Na Štedrý deň - Vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: Dievča tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 786 slov
Počet zobrazení: 3 644
Tlačení: 158
Uložení: 168
Na Štedrý deň

Keď je na Štedrý deň mlha,
bude plané počasie

Dobrý deň vinšujem, ako sa máte?
Nesiem vám novinu, nože počúvajte.
V mestečku Betleme vykvitou z ruži kvet
a to bou pán Kristus, čo nám vykupiu svet.
(Davčov Lom)

Doma si, doma, môj milý koma,
za .stolom sedíš, na lokše hľadíš.

Na vašom stole vykvitá ruža,
vašej panenke peknýho muža,
kolko tanierov, tolko frajerov,
kolko lyžičiek, tolko družičiek.
Na vašom stole sviňaca noha,
vášmu synovi bohatá žena.

Na vašom stole zlatá pašmička
a v tej pašmičke dva dukáty,
dva červené, tri sto zlatých.
Na vašom stole lastovička
štebetuje, predpoveduje:
Pánboh daj dobrô zdravia, štástlivé sviatky!

Nedajte nám státi - budeme vám strechy strihati.
(Chrestomatia)

Veselá svetu novina:
Boh nám z výsosti zaslal syna,
ktorého sme dávno čakali
a vrúcne žiadali.

V temnosti otcovia,
svätí patriarchovia.
Dnešný deň máme radosť velikú,
aj svet celý.
Radosť, radosť veliká: vidíme z Boha človeka,
v meste Betléme Júdskom, narodil sa v tele lidskom.
Panna Mária čistá porodila Pána Krista.
Pri jeho slávnom narodzení
anjéle spievali.
Aj my tak spievajme,
Pána Boha vitajme:
Vitaj pane, vitaj krále,
čo učiníš nech sa stane.
Neprestanem ťa chváliti,
počím ma bude Boh na svete živiti.
Pritom vinšujem nášmu pánu hospodárovi,
na poli obilia mnoho,
aby udelil aj chudobným z toho,
a gazdinej vinšujem aj iné,
nak jej na celom roku nič nezhynie.
Pritom jej vinšujem,
aby sliepky, husi, kačice, morky,
po celom roku po ulici za ňou chodili.
(Detva)

Chváľ každý duch Hospodina
i Ježiša jeho syna,
uderila dvanásta hodina,
oznámi sa vám novina:
Porodila panna čistá
v Betleheme Jezu Krista.
Raduvali sa anjeli,
spolu s nimi aj pastieri.
Radujme sa aj my z toho,
že nám Boh dal dožiť toho
narodenia Krista Pána -
chváľ každý duch Hospodina.
Ježiš Kristus buď pochválen
až na veky vekov amen.
(Dnlný Hričov)

Vinšujem vám všetky vinše,
lebo na môj pravdu neviem inšie.
Išli sme mi do Dúbravy,
vypili sme vedro kávy.
Keď sme prišli na Poniky,
zjedli sme aj koníky.
(Podsitnianska)

Stromčeku vstávaj,
ovocie dávaj,
umy sa,
učeš sa -
je Štedrý deň.
(Maríková)

Do nášho dvoru
zo svini nohu,
vášmu Janovi
čo sa prechodí
po tom salašu.
A ten salašík veľmi bohatý,
každá ovečka za tristo zlatých.
Za vašim stolom
červená ruža
a vašej Hane
pekného muža.
Za vašim stolom
skala na skale
a vašu Hanu
vydať na Tri krále.
Za vašim stolom
veliký kyjak
a váš tetkoš
veliký pijak.
Za vašim stolom
veľa obrazov
a vašej tetke
veľa peniazov.
Za vašim stolom
biela fialka
vášmu Janovi
pekná frajerka.
(Šumiac - Štedrovečerné piesne dievčat)

Vinšujem vám títo nastávajíce sviatky,
v hojnom božskom požehnaní,
aby vám dal Pánboh štástia,
na poli úrod v chyži veselia
a vám všetkým dohrýho zdravia.
(Ladzany)

Doniesli sme vám novinu,
prišli sme k vám na hostinu.
Zostúpil spasiteľ z výsosti.
My sme prišli k vám za hosti.
Krčah s vínom je na stole,
my sme pod oblokom v dvore,
a nám vína nedávate,
pálenky tiež nič nemáte,
čo by sme sa častuvali,
a vám krajšie zaspievali.
Opekance vám nechceme,
oriešky si poklčieme.
A my sme nie chlapci malí,
že by ste nám grajciar dali.
Ak nám dvadsiatnik nedäte,
na nový rok nás nemáte.
(Chrestomatia)

Vinsujem, vinsujem
na scenšče, na zdrovie
na to Boze narodzene
zeby my še docekali,
drugego takego Bozego narodzeňo
v mnejsich grehach
vo vienksych miloščach,
v hojnejsych a urodnejsych rockach,
jako my doteroz prezili.
(Spišská Magura)

Poneváč nám milý Pán Boh
ráčil dati a dočekati,
jakožto Krista Pána narodení,
teda je vám vinšujem zdravia dobrího,
pokoja stáliho.
Nie toliko časne,
ale aj večne.
By sme sa mohli
s týmto narodeným Ježiškom radovati
a tieto pesničky prespievati,
čo svätí anjeli prespevujú pri Betlianskych salašoch:
sláva Bohu na výsosti,
pokoj ľuďom na zemi.
(Detva)

Je v tomto dome pekný mládenec,
keby nám on dal dukát na veniec.
Pánu gazdovi holbičku vína,
aby vychoval dobrého syna.
Pani mamovke teplú žehličku,
aby vychovala švárnu paničku.
(Ladzany - pieseň dievčat)

Zavítaj k nám, ó Ježiši,
prvý sveta mesiáši,
zavítaj predrahí hosti.
My teba zvelebujeme,
srcem ústy ďakujeme,
žes ráčil k nám prijíti
šťastlive sa naroditi.
(Sebechleby)

Doma si, doma mój pane gazda,
on si sedí na roh stola
jeho šupka sobolová,
nedajte nám státi,
vašu striešku oškubeme.
Dobrý večer vinšujeme.
(Gubiná)

Aňjeliky roztrúbili chýr veliký,
že Kristus Pán z neba stúpil,
šecko ľudstvo by vykúpil,
zarmúcených rozveselil,
dary lásky štedre delil.
K anjelikom sa ja drúžim,
za Ježiškom srcom túžim,
ktorý vo vianočnej dobe
dary lásky dá chudobe.
(Dačov Lom)

Na vašom stole
červená ruža,
vašej panenke
pekného muža.
Na vašom stole
tri flášky vína,
vašej panenke
pekného syna.
Za vašim stolom sedí mládenec
mohol by nám dať toliar na veniec.
(Okolie Bardejova - Štedrovečerné piesne dievčat)

Narodil sa Kristus Pán
bude dobre Ďurko nám.
Budeme si pískati
po salaši hvízdati.
Ach, môj milý bratríčku,
podaj mi tu jahničku.
(Hont - spev dievčat pod oblokom)

Či tu neboua Hana Halkova,
neboua, neboua, ale pride,
keď jej Jano na um zide.
Čas radosti veselostť,
na svjatu Viliju
kde sa dve - tri ženy zídu
priam palenku piju.
(Važec - Štedrovečerné piesne dievčat)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012