Narodeniny a jubileá – Vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 726 slov
Počet zobrazení: 250 517
Tlačení: 1 601
Uložení: 1 759

Narodeniny a jubileá

Dobré vínko, lacné dary,
nech sa Ti vždy dobre darí.
Dnes máš práve o rok viac,
nesnaž sa ho naspäť vziať.
Priliš dlhé prípitky
zabaľme do servítky.
Načo nudné slová,
o rok sme tu znova!

Nech Ti slza nezavadzia,
nech Ti srdce nespúta žiaľ,
nech Ti ústa zdobí úsmev,
nech nepoznáš chvíle krušné!

Blahoželanie k 15. narodeninám

Prajeme Ti pätnásťkrát sto,
aby si viac "nenarástol",
veď si väčší ako dvere,
kde sa to len v tebe berie?
Prajeme Ti pätnásťkrát sto,
tento darček dáme na stôl.
Nech Ti večne slúži zdravie,
nech Ti nikdy nezhrdzavie.

V pätnástich je všetko krásne,
viacej krásne ako jasné.
V parku nežný dotyk dlaní,
trochu smelší ako vlani.

V pätnástich sú školské tašky
zrazu plné mladej lásky.
Nabok musia pravítka,
keď tam láska zavíta.

V pätnástich to ľahké nie je,
nie sú lacné dámske spreje.
V občianskom sú čisté stránky,
už je cudzí dotyk mamky.

V pätnástich sa ťažko zvyká
na poznámku do zošita.
Život ale rýchlo plynie,
tento vek sa ľahko minie.

Blahoželanie k 18. narodeninám

Otvoril si dvere do veľkého sveta,
ani sám nevieš ako.
Za nimi však boli samé cudzie tváre,
až si sa trocha zľakol.

Ako rástli roky, pribúdalo dverí,
sem tam si stratil prehľad.
Nemal si vždy šťastie vstúpiť do tých pravých,
občas si musel prehrať.

Dôležitý nápis – prísny zákaz vstupu
aj Teba občas dráždil.
Pašovaný pohľad cez kľúčovú dierku
vyskúšal takmer každý.

Na niektoré dvere musíš jemne klopať,
zbytočne Ťa to hnevá.
Takmer ako ľudia potrpia si na to,
hoci sú iba z dreva.

Pred bránou dospelých
postávaš nervózne,
otvor ju dokorán,
nie je to nemožné!

Otvorju dokorán
a vykroč smelo!
Veď niečo vydrží
mladučké telo.

Bezstarostné úsmevy
kalendár vzal.
Na krku hreje Ťa
dospelý šál.

Len dobre vychutnaj
tú jeho vôňu,
anisa nenazdáš
a prídeš o ňu.

Aj keď ho pripútaš
ku krku tesne,
iste Ťa opustí
v daný čas presne.
Dospelé pohľady,
dospelé vety,
už nič viac nebude
tak ako predtým.

Blíži sa písomka
z ťažkého predmetu.
Netvár sa nešťastne,
neboj sa, veď sme tu!
Otázky majú byť
priveľmi na telo,
vezmi si na pomoc
aj zopár priateľov!
Zdá sa, že naozaj
presne to prišlo.
Teraz máš na drese
najkrajšie číslo.

Blahoželanie k 33. narodeninám

Život Ti požičal
priveľa troják,
už si aj zabudol,
že si bol vojak.

Hovoria tomu aj
Kristove roky,
na malú oslavu
rýchlo daj pokyn!

Nariekať celý deň
predsa sa nepatri
za to, že dneska máš
tých krásnych tridsaťtri.
Radšej sa rozhodni
šírym svetom kričať
o tom, že sláviš dnes
svojich triatridsať.

Keby Ti každý dal
33 bozkov,
asi to nezvládneš
a padneš pod stôl.

Dáme Ti po jednom,
no budú sladké.
Budú aj horúce,
ale nie krátke.

Veď roky Kristove
máš práve teraz.
Na tento velký deň
myslel si neraz.

33 sviečok Ti
do očí svieti,
vo váze kúpu sa
oslavné kvety.

Blahoželanie k 45. narodeninám

lng.
Priniesol si dve zlé známky,
tak sa radšej niekde zamkni!
Netvár sa tak bezradne,
lebo ľahko prepadneš!
Priniesol si štvorku, päťku,
dušičku máš asi riedku.
Za ten Titul pred menom
zaslúžiš si "remeňom".

Trikrát pätnásť,
toje veľa?
Ešte nie si
blízo cieľa.
Nie si ani
na pol ceste,
na výsledok
počkaj ešte!

Trikrát pätnásť
nie je dvesto,
preto tu tak
smutne nestoj!
O päť rokov
päťdesiatka
už Ti bude
líca hladkať.

Blahoželanie k 50. narodeninám

Na torte päťdesiat
farebných sviečok,
márne sa pokúšaš
dozvedieť, prečo.
Netráp sa zbytočne,
nerob si problém,
nemysli práve dnes
na bruško oblé.
Chceme Ti spríjemniť
tento deň darom,
postav sa proti nám
s usmiatou tvárou.

Chceme Ti spríjemniť
tento deň vinšom,
dnes celá rodina
bude Ti milšou.

Na stole päťdesiat
červených ruží,
nech Ti to zdravíčko
naďalej slúži.

Zdvihnime poháre,
pozrime ku dnu,
zvlhčime hrdlá skôr,
než oči zvlhnú!

Vraj si chcel rozmeniť,
milý bratku,
na drobné svoju
päťdesiatku?
Myslíš, že niekto by
chcel vziať
od Teba rôčikov
päťdesiat?

Blahoželanie k priateľke k päťdesiatke

Rok sa s rokom preteká
ako kvapka v rieke vody
zakiaľ tečie v koryte
nikomu to neuškodí.

Máj, mesiac je lásky času,
každý rok sa opakuje,
ukazuje sveta krásu
a deň zrodu znova tu je.

Prišiel v šate kytíc pestrých,
sem-tam vráska, sivý vlas,
to je žitia filmu prestrih,
láska, tá je predsa v nás.

Preto nesmúť, hore hlavu,
vypi kalich života,
on pri daniach dáva zľavu,
nezvíťazí clivota.

Oči detí, vnúčat čistých
hradia krásu všetkých krás,
tu je žitia pravý predstih
aj odmena žitia v nás.

Vinš krstnému synovi k 50-inám s menom na 2 slabiky

Na krst som Ťa niesla ............
v rozochvenom náručí
prosiac tíško Pána Boha
by Ti veľa šťastia, zdravia
do života poručil;
aby Ti dal silu ducha,
zdravie tela do vienka,
nech na detstvo žostane Ti
tá najkrajšia spomienka.
Vyslyšal ma, vyrástol si
na cenného človeka,
všetko dobro celý život
do duše Ti priteká.

Nech Ta Pán Boh dlho živí
pri sile a pri zdraví,
nech Ti padne k nohám šťastie
zo slnečnej výšavy.

Päťdesiat rokov polstoročie v čase
pochvala, uznanie, kto ich prežil v kráse
plodného života plného obetí
v kňazský šat posvätný celý čas odetý,
kto dával nádeje, kto bol vždy k pomoci
chorým, či zúfalým od rána do noci,
kto dával odpustky, kto žehnal národ náš,
pri kom stál k pomoci v Ťažký čas Mesiáš,
ten, kto sa nezrútil v zúfalstve temných dní,
ten, kto vždy v božiu moc veril a o nej snil.
Dnes už čas pokročil, vďaka je na rade,
roky sa lopotil, no srdce má mladé,
je v ňom lásky sily, je to náš jubilant pán kanonik milý.

Roky tak padajú
ako meteory,
jubilant ich strácal
nevie ako ktorý.

Leteli do diaľav
tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou
činov hru nesmiernu.

Horkosť sa tratila,
zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo
a láskou víťazí.

Dožiť sa radosti
kvitnúceho rána
je zázrak milosti,
najkrajší dar Pána.

Zdravica od najmenších

Aj my dnes želáme
dobrého zdravíčka
pre nášho (našu) ....
od Pána z nebíčka.

Nech mu (jej) dá dar zdravia
a mnoho žitia síl (v ňom je žitia sila)
aby tu radostne
dlho a šťastne žil. (dlho štästne žila) 

Príhovor na stretnutie 50-ročných rodákov

Drahí vrstovníci a rodáci,

dnešný deň je pre nás, päťdesiatročných, ktorý ,sme sa tu 

v rodnej obci stretli, naozaj vzácnou príležitosťou, aby sme sa
aspoň v duchu premietli, čo sme prežili, aby sme zalistovali
každý v knihe svojho života a na jej stránkach si prečítali, akú
sme si ju vlastne napísali a aby sme sa pritom zamysleli aj nad
tým, čím sme prispeli do tej spoločnej.

Naše životné osudy zaiste neboli navlas rovnaké. Jednému sa 

v živote ušlo viac radostných chvíľ; iný zasa prežili viac tých
neradostných, täžkých a smutných, Ale roky, ktoré sme prežili,
boli pre všetkých nás rovnako tažké práve pre udalosti, ktoré sú
s varovným výkričníkom zapisané v tej spoločnej knihe nášho
života.

Ako vieme od svojich rodičov, nikoho z nás nevítali kyticou 

ruží, ako je to krásnym zvykom dnes. Narodili sme sa do ťažkých
rokov, poznačených krízou, biedou i nezamestnanosťou. A roky
nášho detstva kruto zasiahli vojnové udalosti, ktoré v našich
mysliach zanechali nezmazateľné stopy
O čo sú štastnejšie naše deti a vnúčatá, ktoré sa narodili
v ovela radostnejšej dobe! A iste práve táto nová doba, ktorú
sme od svojho dospievania až po dnešné zrelé roky aj my sami
prežívali a na jej vytváraní a formovaní sme sa všetci veľmi
intenzívne a spontánne zúčastňovali, poznačila životy všetkých
nás. Preto sa vieme stále tak úprimne akoby detsky tešiť z každej
z tých tisícov maličkostí, ktorými je naplnený dnešok a náš život
v ňom.

Pozeráš vôkol a všade vidíš niečo nové, niečo, čo Ťa upúta.
Pri pohláde na rodnú obec, na jej nové moderné domy a ulice
spnmienka na jej kedysi takú chudobnú tvár je už len zlým snom.
Človek je pyšný na rodákov, keď vidí, čo všetko vybudovali. Vo
vnútri srdca každý z nich musí cítiť uspokojenie a radost; že sme
tiež nestáli bokom, že sme sa snažili každý svojou hrivnou
prispieť k spoločnému dielu. A pri pomyslení na to, že plody
našej práce slúžia našim deťom a vnúčatám, zalieva nám srdcia
hrejivý pocit najväčšieho blaha, aké môže prežívať človek vo
svojom živote.
Nuž, takí sme my! Stretneme sa po rokoch. Chceme hovoriť o
sebe, o živote a nakoniec hovoríme o práci, zvelaďovaní obce, o
krásnom živote našich potomkov
Alebo – žeby práve v tom bol vlastne pravý dôvod, pre ktorý
sme sa stretli?

Áno, veď našou každodennou prácou sa mení nielen obec,
náš dnešok, ale aj náš život a my sami, dnešní päťdesiatnici.

Blahoželanie 60. narodeninám

Písomný pozdrav priateľke k šesťdesiatinám

Na tvoj sviatok vzácny, veľký
skladám slová zdravice,
posielam Ti pár veršíkov
a velký bozk na líce.

Nech Ťa nájdu moje riadky
šťastnú v kruhu rodiny,
užite si v svornej láske
milej chvíle hodiny.

Aj keď je to chvíľa vážna,
jeseň žitia načatá,
trpkosť všetku vyvážia Ti
roztomilé vnúčatá.

Jedno krajšie ako druhé
sú Ti schodmi do neba
a nech nikdy nezabudnú
s láskou myslieť na Teba.

Nech Ťa žehná milý Pán Boh
ešte v zdraví dlhý čas,
aby si sa radovala
"tak trochu" zo všetkých nás.

Hodiny života
krútia sa dokola,
kto sa raz narodil
musí ísť do boja.
Ide cez bolesti,
ide cez nádeje,
dúfa, že život mu
kus šťastia naleje.
A život nalieval
na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil
osudu ťažkú púť.
Hodiny postáli,
práve dnes, na sviatok,
prednášam k slávnosti
srdečný prípitok:
Vďaka ti Bože náš
za rokov šesťdesiat,
majme sa radi vždy
tak ako sestra, brat.
Vykročme zvesela
na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti
môže mať sladkú chuť.

Nehanbi sa za druhú briadku,
máš predsa na pleciach šesťdesiatku.
Nehanbi sa za šedivé sluchy,
čas k prosbám človeka býva hluchý.

Niekomu sa ľahko žije,
keď už ide do penzie.
Prajeme ti k Tvojmu sviatku
ešte jednu šesťdesiatku.
Niekomu sa ľahko žije,
keď bude mať ďalší príjem.
Do šuplíka na spodok
schovaj každý dôchodok!


 
Ktorý šofér jazdí rád
cez dedinu šesťdesiat?

Vždy si jazdil vefmi rýchlo
celým svojím životom.
Predbehnúť si chcel aj vietor,
hovoril si vždy o tom.

Hovoril si o tej chvíli,
ktorá prišla práve dnes.
Zatiahni na chvíľu ručnú,
nech sa s nami zasmeješ!
Odteraz už budeš tatko
jazdiť iba šesťdesiatkou.

Ludský život – krátka trasa -
míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu šesťdesiaty.

Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky
A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.

Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali
i čo smútok v dušu vtisli.

Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.

Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé,
žiť tie roky hodné bolo.
Preto smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomienka na roky hreje,
ale ďalšie prežiť treba!

K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia!

Čože je to šesťdesiatka,
aká je to výšina?
Z nej sa len kus kraja vidí,
výstup iba začína.
Na smútok a na únavu
nie je vážna príčina.
Len ty, braček, obojmi svet -
to starobu zaklína!

Blahoželanie k 70. narodeninám

Na ceste žitia dni sťa metre
a roky ako míle zasa;
tak letia v divom, bujnom vetre,
že človek ani nenazdá sa.

Len keď sa zavše v svojej púti
na prešlé roky naspäť díva,
do duše sa mu naraz vnúti
myšlienka zvláštna, trochu clivá.
A zrazu plecia tuhšie cítia
ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral,
dokiaľ sa na šnúročke žitia
zjagalo sedemdesiat perál.

Ako to rýchlo pretelelo
nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,
a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako janno
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.

Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máš naokolo,
pre všetko, čo tije tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.

A hoc sa myseľ ešte viackrát
v spomienkach k prešlým rokom vráti,
radšej sa smelo napred zahľaď,
na to, čo ešte život dá ti.
Človek, kým žije, silou celou
snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa svojich cieľov
rozdať sa svojim drahým celý.

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

Blahoželanie k 100. narodeninám

Do ďalšieho storočia
vkroč s úsmevom na očiach!
Nech sa všetci závistlivci
hneď za tebou otočia.

Milý(á) starý otec (mama),
prastarý otec (mama).

Len málo ľudí na svete
sa dožije takéhoto krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať
100 a viac rokov.

O to viac nás teší,
že si to práve Ty,
kto sa dožil takéhoto jubilea.
A hoci zdravie už neslúži tak
ako voľakedy, nevadí,
túto daň musí zaplatiť každý.
Chceme a prajeme Ti,
aby si medzi nami
ešte hodnú chvíľu pobudol (dla),
aby si svojou láskou
a dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázal(a)
potešiť nás všetkých,
ktorí Ťa máme radi
a ktorí Ti v tejto slávnostnej chvíli
prajeme veľa zdravia,
šťastia a lásky. 

Blahoželanie starej mame k sviatku 

Recituje vnúčatko:

Povieva vetríček
lahodný, voňavý
a našu starenku
na sviatok pozdraví.

Naladí zopár strún
zahudie pesničku
pre našu láskavú
a dobrú babičku.

Zaželá tichučko
dobrého zdravíčka
a spolu s vnúčatami
bozká ju na líčka.

Recituje dcéra:

Prijmite ten pozdrav mamka
od pribuzných, od detí,
nech od Vás zlo, bolesť, tieseň
navždy do diaľ odletí.

Nech Vám Pán Boh požehnáva
každý čin a každý krok,
aby sme sa radovali
s Vami dlho, rok čo rok. 

Veľa šťastia, starká naša,
dnes sviečky na torte zhášaš.
Veľa zdravia, stará mama,
neplač, veď tu nie si sama!
vybozkávaj pravnúčatá,
každé z nich len na to čaká.
Vybozkávaj všetkých vnukov,
pohladkaj ich teplou rukou!

Aj napriek svojim šedinám
vždy budeš pre nás jediná,
aj napriek Tvojim vráskam
hreje Ťa naša láska.

Čas mladosť odniesol,
ale nie srdce.
Všetci dnes na Teba
myslíme vrúcne.

Popriať Ti chceme radosť a zdravie
do mnohých ďalších rokov.
Popriať Ti chceme zdravie a radosť
a čas nech ide krokom.

Striebro Tvojich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Tvojich vlasov
je múdrosti doklad.

Striebro Tvojich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Tvojich vlasov
naša láska stráži.

Zlož ruky do lona,
počúvaj pieseň,
dnes ju len pre Teba
vánok sem nesie.

Zlož ruky do lona,
počúvaj slová,
možno sa mladosťou
opiješ znova.

Zlož ruky do lona,
počúvaj tóny,
dovoľ nám s úctou sa
pred Tebou skloniť.


 
Každý z nás prehrá preteky s časom,
veď je to silný súper.
V pokojnej rieke Tvojich šedín
slnko sa kúpe.

Každý z nás prehrá preteky s časom,
on toho viacej zvládne,
ten kto vie rozdať veľa lásky
nebude nikdy na dne.

Prajeme Ti šťastie,
prajeme Ti zdravie,
nech Ti naša láska
nikdy nezhrdzavie.

Dovoľ nám, nech Ťa v tento sviatok
vybozkávame nežne.
Nech spolu s Tebou vychutnáme
tóny prekrásnej piesne.

Veľa šťastia, milý starký,
nech Ťa sila neopúšťa,
nech Ti stále slúži zdravie,
či je deň a či noc hustá.

Veľa zdravia, milý dedko,
prajeme Ti ozaj všetko,
po čom Tvoje srdce túži,
dobrého si veľa uži!

Keď sa Ti dnes milý starký
vysmievajú roky z diaľky,
porátaj sa s nimi rezko,
ale hlavu dolu neskloň.

Prežil si v živote veľa búrok,
utŕžil mnohé jazvy,
my všetci ale dobre vieme,
že nikdy nebol prázdny.
Prežil si v živote veľa búrok
aj mnoho hustých dažďov.
Pozdravy k Tvojmu jubileu
posiela celý náš dom.

Nech táto chvíľa trvá večne,
prajeme Vám to zo srdca.
Za ruku držíme Vás nežne,
cítime, že je horúca.

Veľa šťastia, stará mama,
veď je z Teba ešte dáma.
Nikdy nebuď ustatá,
to Ti prajú vnúčatá.

Nech pre Vás vždy slnko svieti,
starkí naši milí,
to Vám prajú Vaše deti
v tejto krásnej chvíli.
Aby nám Vaše šediny
dávali dlho silu,
túžime navždy predĺžiť
slávnostnú túto chvíľu.


 
V živote sú rôzne chvíle,
šťastia, žiaľu, nádeje.
Týždne smútku, roky milé.
Každý žne, jak zaseje.

Mamka, dnes pri Tvojom sviatku
úcty, lásky preveľa,
šťastia, zdravia v jednom riadku
rádiom Ti posiela...


 
Keď Tvoja ruka ustatá
pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk trochu ťažký
má v sebe veľa lásky.

Je nekonečne láskavá
tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči
len tak, bez dlhých rečí.

Otvor tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Ťa s radosťou,
poď sa tešiť medzi nás.
Nech Ti úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívaj
s nami tento krásny svet.

Keď na stôl položíš
čistučký obrus
vieme, že vždy máme
mamičku dobrú.

Keď na stôl položíš
voňavé koláče,
každý sa od šťastia
do sladka rozplače:

Keď na stôl položíš
poháre, čašu,
za nič si nedáme
mamičku našu.

Vieš ako chutí tvrdá práca,
vieš ako vonia pot.
Mladosť sa kdesi vzadu stráca
tak, ako sviečky knôt.

Dnes Tvoje ruky ťažké od práce
už majú právo na oddych.
Zostaň tu s nami mamička
a nikdy od nás neodíď.

Ruže, čo Ti zdobia náruč,
iba láskou voňajú,
líca majú rozpálené,
Tvoje meno volajú.

Ruže, čo Ti zdobia náruč,
boli ráno od rosy.
Ak Ti na ne padnú slzy
nemusíš ich odprosiť.

Dnes si sa dožila
prekrásnej chvíle,
prešla si životom
predlhé míle.
Prešla si krajinou
bolesti, lásky,
dovoľ nám pohladiť
strieborné vlásky.

Neraz si zdolala
brody i rieky,
zostaň tu mamička
na dlhé veky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu