Príhovor na pohrebe

Slovenský jazyk » Básne

Autor: Dievča tanya (26)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 104 slov
Počet zobrazení: 7 471
Tlačení: 236
Uložení: 272
Príhovor na pohrebe

Vážení smútiaci pozostalí, vážené smútočné zhromaždenie,

s pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti stojíme nad
otvoreným hrobom, aby sme vzdali poslednú úctu a vďaku
vzácnemu človekovi, príkladnému spolupracovníkovi a úprim-
nému priateľovi (meno a priezvisko) ........................

Zastavilo sa, navždy sa zastavilo srdce drahého a blízkeho
človeka, ktorého sme všetci poznali, vážili si ho a mali ho radi.
Niet medzi nami toho, koho prítomnosť pre nás znamenala
vzácnu podporu, životnú istotu, zdroj radosti a spolupatričnosti.
Odišiel od nás, odišiel navždy. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa
odveký zákon prírody, ho vytrhla z našej spoločnosti, z nášho
pracovného kolektívu. Lúčime sa s ním. Napesledy ho pozdra-
vujeme. Skláňame sa pred ním a pred jeho životným dielom a
v duchu si sľubujeme, že naň nikdy nezabudneme, že jeho pa-
miatka v nás bude žiť, pokiaľ my budeme žiť.

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a
predsa nás ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná
a nečakaná správa o náhlom odchode nášho drahého zosnulého
spomedzi nás. I keď ho dlhé roky trápila ťažká choroba, nechcel
sa jej poddať. Úporne sa jej bránil, chlapsky sa s ňou pasoval,
rovnako ako so všetkými ťažkosťami vo svojom živote.
Neprešlo však veľa času a zákerná choroba bola silnejšia ako
jeho vôľa, premohla ho a navždy mu zabránila vrátit sa medzi
nás. Namiesto nového zvítania nadišiel nám dnes smutný deň
rozlúčky. Tým smutnejší, že celých (počet) ...... rokov žil a
statočne pracoval medzi nami a po celý tento čas sme ho poznali
ako dobrého priateľa. Nepoznal únavu, nedbal na čas, bol ochot-
ný vždy stáť na svojom mieste, vo svojom dôležitom pracovnom
zadelení, aby sa svojou snaživou prácou pričinil o úspešné
splnenie našich spoločných predsavzatí.

Krátky bol jeho život, krátky, ale bohatý, lebo bol naplnený
prácou a láskou, láskou k svojim najdrahším, k svojej milujúcej
manželke a deťom. Pre nich, pre svojich najdrahších tak rád
pracoval, nehľadiac na námahu a obete, len aby im zaistil krásny
a radostný život.

Nevysloviteľný je náš bôľ a zármutok, milá manželka, deti a
ostatná rodina nad stratou, ktorá vás postihla. Nech však cez
nesmiernu temnotu vášho žiaľu prebleskne aspoň slabučký lúč
útechy, že váš drahý zosnulý vykonal vo svojom plodnom živote
všetko, čo mohol pre krajšiu budúcnosť nás všetkých.
Priviňte sa ešte vrelšie k sebe a láskou sa snažte vynahradiť
si navzájom nesmiernu stratu, ktorá vás postihla. Žiarivý príklad
a svetlá pamiatka drahého zosnulého nech vám je posilou.
Smutný je tento deň rozlúčky aj pre nás, spolupracovníkov,
keď sa nám prichodí rozlúčiť s dobrým priateľom, ktorý dlhé
roky strávil v našom kolektíve, kde sa zo všetkých síl poctivo
snažil plniť zverené úlohy.

Mali sme ťa radi, (meno)......, a ty si mal rád nás. Preto nám
je tak smutno, preto tak ťažko nachádzame slová, ktorými sa ti
chceme naposledy prihovorit, ktorými sa chceme s tebou
rozlúčiť. Lúčim sa s tebou, milý (meno) ....., v mene ........., ako
aj v mene všetkých zamestnancov nášho podniku.
Ďakujeme ti za všetku námahu, ktorú si vo svojom plodnom
živote vynaložil pri uskutočňovaní našich spoločných cieľov.
Statočná a svedomitá práca, ktorou si prispieval k nášmu
dielu, bude nám vždy príkladom a povzbudením.

Česť tvojej pamiatke!

******

Milý náš spolupracovník a priateľ (meno) ...................... ,
v živote sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, no predsa nás
ich príchod prekvapí. Tým skôr, keď prídu náhle a neočakávane.
Náhle a nečakane prišla i chvíľa, ktorá skončila tvoju životnú
púf. I keď ťa ťažká choroba už pred časom vytrhla z našich
radov, predsa sme spolu s tebou dúfali, žeju premôžeš. I potom,
keď si pre svoje narušené zdravie bol nútený predčasne odísť
z prácovného pomeru, priali sme si, aby si čo najdlhšie mohol
tráviť zaslúžené roky odpočinku.

Neprešlo však veľa času a zákerná choroba bola silnejšia ako
tvoja vôľa. I keď si sa úporne bránil, premohla ťa. A my tu dnes
stojíme nad tvojou rakvou, aby sme ti vzdali poslednú úctu a
vďaku. V duchu si premietame celý rad (pnčet) ..... rokov, ktoré
si strávil v našom kolektíve, kde si sa vo svojom pracovnom
zadelení boril so všetkými problémami v snahe pomôcť nášmu
spoločnému dielu.

Lúčim sa s tebou, priateľ (meno)......, v mene ...........
Ďakujeme ti za všetku námahu, ktorú si vynaložil pri
uskutočňovaní našich spoločných cieľov.

Milý spolupracovník a priateľ, drahý náš (meno)...................,
ako blesk z jasného neba zasiahla nás smutná a nečakaná
správa o tvojom odchode spomedzi nás. Veď nie je tomu tak
dávno, čo si bol ešte medzi nami, na svojom pracovisku, kde si
pri svojej drobnej usilovnej práci hľadal i nachádzal útechu vo
svojej ťažkej a dlhotrvajúcej nemoci, ktorá tak dlho a tak veľmi
trápila tvoje ubolené vnútro.

Nebolo to po prvý raz, čo ťa nemoc vytrhla spomedzi nás
pred niekoľkými dňami. Už po niekoľko rokov si sa s nami
lúčieval pri odchode na liečenie, na ktoré si vždy nastupoval
nielen s pevnou nádejou, že ti prinesie úľavu v ťažkej nemoci,
ale i s neochvejnou vierou, že tam načerpáš nových síl do práce
pre osoh nás všetkých i pre šťastie a blaho svojich najbližších.
I tohto roku sme sa lúčili, keď si odchádzal tam, kde si dúfal
nájsť pookriatie a posilu. Spolu s tebou sme sa nádejali, že sa
vrátiš so svojím vždy láskavým pohľadom a úsmevom na
perách. V zhoršení tvojho zdravotného stavu po návrate
z liečenia sme nepobadali hrozivú predtuchu blížiacej sa životnej
tragédie. Boli sme presvedčení, že ide o prechodný stav a preto
sme neváhali na radu lekárov umožniť ti ďalšie liečenie, len aby
si sa znovu pookriaty vrátil medzi nás. Ba ešte ani vtedy, keď si
po návrate z tohto druhého liečenia a po krátkom pobudnutí
medzi nami pred niekoľkými týždňami znovu musel odísť do
nemocničného ošetrenia, ani vtedy sme neprestávali veriť, že sa
znovu stretneme.

A hľa, stretli sme sa, (meno)........ Aké je však dnešné naše
stretnutie?! Nevíta nás láskavý pohľad tvojich očú, neprihovára
sa nám tvoj milý úsmev, nepodávaš nám svoju pracovitú ruku.
Vyhasli tvoje oči, onemeli pery, znehybneli ruky.
Zas prichodí nám lúčiť sa s tebou. Lúčiť sa ako toľkokrát
predtým. A predsa nie ako predtým. V srdciach je nám krušno,
na perách slová menia sa na vzlyk, oči vlhnú rosou sĺz. Lebo
dnes treba sa rozlúčii navždy.

Budeš nám chýbat, (meno)........ Nám i svojim najbližším,
svojej milovanej manželke, milovaným deťom i svojim ako
púčik sa rozvíjajúcim vnúčatám. Nech je však všetkým útechou
tvoj síce krátky, ale usilovnou prácou naplnený život, ktorý si
tak obetavo žil a ktorý si tak veľmi túžil i ďalej žiť ani nie
tak
kvôli sebe, ako pre dobro všetkých blízkych.
Lúčim sa s tebou, (meno) ............................. ......., v
mene
všetkých spolupracovníkov z ..............................Ďakujeme
ti za
všetko, čím si za (počet) ................ rokov statočnej práce s
nami
pomohol úspešne plniť šľachetné ciele našej spoločnej práce pre
krajší a lepší život nás všetkých.

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, ktorú si mal tak
veľmi rád.

Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015