Prvé sv. príjimanie - Vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: Dievča tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 569 slov
Počet zobrazení: 42 661
Tlačení: 855
Uložení: 780
Prvé sv.príjimanie

Nechajte deti
prichádzať ku mne.
Evanjelium podla Marka, 10

Odteraz si Božie dieťa,
Ježiš žitím povedie ťa.
Neochvejne kráčaj za ním,
to je naším (mojím)
vrúcnym prianím.

Milosť dnes ti bola daná,
prijať sväté telo Pána.
Nech ti v srdci stále býva
a s ním tvoja viera živá.

Ježiš vzácnym hosťom ti je.
Nech s ním spolu navždy žije
v tvojom srdci radosť mnohá,
o to prosím vrúcne Boha.

Za svitu sviece prišiel Pán
a hostóm v duši je ti.
Nech teraz navždy sídli tam,
vždy väčšiu lásku vznieti.
Ako tej sviece jasný plam
v temnotách žiarou svieti,
tak svietiť nikdy neprestaň
v zástupe Božích detí.

Tvoje srdce s Hospodinom
stretlo sa dnes v objatí.
Ostaň verným cirkvi synom,
Pán ti vernosť odplatí.

Pred oltárom v deň radostný
ďakujem vám otec, mat;
že tu môžem pred Ježiškom
s čistým srdcom zbožne stát:

Prijmem Sviatost; pomodlím sa
za útrapy, starosti
a vyprosím od Ježiška
pre vás božie milosti.

Vďaka otec, vďaka mamka
za výchovu ku Bohu,
dvíham oči v prosbe vrúcnej
chcem preklenúť oblohu
a poprosiť Najvyššieho
pre vás o dar milosti,
nech vás príjme keď príde čas
do nebeskej radosti.

Srdce ako kalich
plné nehy, lásky
a dlaň mäkká, teplá
skrýva strastí vrásky,
oči ako studne
v lesku slanej vlahy;
to je moja mama,
pri nej otec drahý...

To je láska sama,
to je viera pravá;
nech vás otec, mama,
Pán Boh požehnáva.

Ďakujem rodičia
za lásku, starosti,
že ste ma učili
modlitbe, zbožnosti,
dali mi kus lásky,
hier detských radostí,
že ste ma priviedli
k najkrajšej sviatosti.
Prídem k prijímaniu
poprosím Ježiška,
pre vás tam v nebesiach
odmenu nech získa.
Nech zbory anjelov
cestu vám upravia
do večnej radosti,
do nebies, do raja.
Môj drahý otecko
a zlatá mamička,
ďakujem za všetko
keď som aj maličká.
Nech božia dobrota
odmení vás za to,
že ste mi do srdca
zasiali len zlato
viery a čistoty
nádeje a lásky,
skromnosti nevinnej;
bozk dali na vlásky.
Pristúpim pred oltár
pomodlím sa tíško,
nech mi vás vždy chráni
najmilší Ježiško.

Pred oltárom kľaknem ticho
zopnem ruky k sviatosti
s vďakou v srdci k Ježiškovi
za rodičov starosti.

Za otecka, za mamičku
pomodlím sa „Otče náš"...
Ty Ježiško milosrdný,
však im dobré zdravie dáš?

Aby sme tu pri pohode
žili v láske, svornosti
a po smrti prišli spolu
do nebeskej radosti.

Poďakovanie detí p. kanonikovi

Chlapček


Drahý pán kanonik,
duchovný otec náš,
ďakujem zo srdca
za ten deň plný krás

Neistý krok detský
viedli ste k oltáru,
prijmite srdca vdák
dnes od nás do daru.

Dievčatko

Z vďačnosti poprosím
milého Ježiška,
nech Vám dá zdravia dar
jeho moc najvyššia.

Nebeská Matička
nech Vám dá sily dosť
a nech je v srdci vždy
vašom Pán Ježiš host:

Spolu

Nech sa Vám šťastia dni ako kvety množia
a nech je nad Vami
všetka milosť božia.

V zátiší nežných briez
a kvetov ľalie
je oltár na slávu
synáčka Márie
ktorý nám odkázal
telo, krv, do daru,
pristúpme k hostine
k tomuto oltáru.

Požime v pokore
dar veľký Ježiša,
tak na nás spočinie
jeho moc najvyššia.

Veru hovorím vám.
Kto neprijme Božie kráľovstvo
ako dieťa,
nevojde do neho.
Evanielium podla Marka, IO

Zo sviatosti birmovania
dary Ducha pramenia,
nech ťa milostivo chránia
od biedy a trápenia.
Nech ťa s láskou vo dne, v noci
stráži z neba Pán Boh milý,
nech ti je vždy na pomoci
v žitia boji dá ti sily.
Najvzácnejšie Ducha dary,
prijaté dnes pri oltári
s radosťou, vierou, pokorou,
nech sú ti stálou oporou.
Duch Svätý je v srdci tvojom,
Učiteľ a Tešiteľ.
Nech ti je vždy viery zdrojom,
jasne ukáže ti cieľ.
Nech ti stálej sila dáva,
nech ťa vedie do neba,
kde je mier a večná sláva
pripravená pre teba.
Prijala si Ducha s vierou,
čo ti z duše pramení.
Ostaň vernou cirkvi dcérou,
Pán ťa hojne odmení.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028