Vianočné vinše a priania po anglicky

Slovenský jazyk » Básne

Autor: mamicka
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.01.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 591 slov
Počet zobrazení: 23 131
Tlačení: 322
Uložení: 363

Vianočné vinše a priania po anglicky

Best Wishes for the New Year. Všetko najlepšie do nového roka!

Christmas greetings and all good wishes for your health and happiness in the coming year!

Vianočné pozdravy a všetko dobré vinšujem vám zdravie a šťastie do nového roka!

I wish you a merry christmas, many gifts from Santa Claus and a Happy New Year.

Vinšujem vám šťastné a veselé, veľa darčekov od Ježiiška a šťastný nový rok.

In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God’s great love…may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you! Merry Christmas and a Happy New Year!

V pokojných radostiach Vianoc, vo hviezdach, ktoré nad nami žiaria, v zázraku tohto obdobia, v dare Božej veľkej lásky nájdite nádej a prísľub, ktorý naplní toto vianočné obdobie veľmi veľkým šťastím pre vás. Šťastné a veselé (Viamoce) a šťastný nový rok!

May His coming bring you peace and blessings this Christmas.

Nech vám Jeho príchod prinesie pokoj a požehnania tieto Vianoce.

May Peace Hope and Love be with you Today Tomorrow and Always Merry Christmas!

Nech Pokoj, Nádej a Láska sú s vami dnes, zajtra a navždy. Šťastné a veselé!

May the blessings of Christmas be yours and happiness fill each day of the New Year.

Nech požehnania Vianoc sú vaše a šťastie naplní každý deň Nového roka.

Merry Christmas, smile at face, many sunny days and everything the best!Šťastné a veselé (Vianoce), úsmev na tvári, mnoho slnečných dní a všetko najlepšie!

With Christmas greetings and all good wishes for the New Year to you all!

Vianočné pozdravy a všetko dobré do nového roka Vám vinšujeme!

Vianočné vinše a priania v angličtine

# Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!

# May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!

# You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

# Here's wishing you all the joys of the season. Wish you and your family a Merry Christmas!

# May joy and happiness snow on you, may the bells jingle for you and may Santa be extra good to you! Merry Christmas!

# May this Christmas be bright and cheerful and may the New Year begin on a prosperous note!

# Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!

# Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

# May all your days be merry and bright and may your Christmas be white! Merry Christmas!

# It is that time of the year again, when you are thankful for everything merry and bright. May this Christmas be a delight! Wishing you a Merry Christmas!

# May Christ bless you with all the happiness and success you deserve! Merry Xmas!

# I am dreaming of white Christmas, with every Christmas card I write, May your days be merry and bright, and May all your Christmases be white. Merry Christmas. 

# May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas. 

# May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy and happiness. MERRY CHRISTMAS.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.044