SMS kondolencia – smútočné texty

Slovenský jazyk » Básne

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 570 slov
Počet zobrazení: 142
Tlačení: 3
Uložení: 3

SMS kondolencia – smútočné texty

SMS kondolencia – smútočné texty č. 1

S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujem (-e) vám svoju sústrasť nad odchodom vášho blízkeho príbuzného, ktorý v týchto dňoch dožil svoj plodný život naplnený prácou a láskou k ľuďom.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 2

Dovoľujem si v mene svojom i celej svojej rodiny vysloviť vám svoje pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad úmrtím vášho vzácneho manžela, s ktorým nás viazali dobré priateľské vzťahy.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 3

Vyslovujem vám svoju úprimnú sústrasť nad úmrtím vášho otca (vašej matky), ktorého (ktorú) si povolal k sebe Pán života a smrti. Nech u neho nájde večné odpočinutie.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 4

Prijmite prejav mojej (našej) úprimnej sústrasti nad odchodom vášho brata (vašej sestry), ktorého si Všemohúci povolal k sebe.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 5

S pocitom hlbokého smútku vyslovujem vám svoju úprimnú sústrasť nad úmrtím vášho manžela (manželky), otca (matky) a starého otca (starej matky).

SMS kondolencia – smútočné texty č. 6

So srdcom preniknutým žiaľom smútime spolu s vami nad smrťou vášho dieťaťa, ktoré ako kvietok v puku presadil Boh do svojej nebeskej záhrady. Žialime nad jeho skorým odchodom.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 7

S bolesťou v srdci cítime spolu s vami nesmierny žiaľ nad tým, že vzácny kvet vašej rodičovskej lásky odtrhla drsná ruka smrti. Prosíme láskavého Boha, aby zmiernil veľký bôľ vášho srdca.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 8

Nech dobrotivý a milosrdný Pán Boh vás poteší vo vašom hlbokom žiali nad stratou vašej milovanej manželky a nech je vám posilou vo vašej samote, kým sa s ňou spolu stretnete vo večnosti.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 9 

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec čestne život dožil. Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 10

Bolestne sa ma (nás) dotkla nečakaná smutná správa o náhlom skone vášho milovaného syna (dcéry), do ktorého (ktorej) ste vkladali toľko nádejí.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 11

Spoločne s vami skláňame sa pred Božou vôľou a vyslovujeme vám úprimnú sústrasť nad tým, že Všemohúci povolal k sebe vášho otca (vašu matku).

SMS kondolencia – smútočné texty č. 12

So žiaľom a bôľom v srdci sme prijali správu o smrti vášho syna (vašej dcéry). Vyslovujeme vám svoju najúprimnejšiu sústrasť a prosíme Pána, aby vám ako rodičom dal silu znášať veľkú bolesť.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 13

Spi sladko, mati! Veď tvoja dcéra ctí verne pamiatku Tvoju. Spi sladko, duch Tvoj jej neumiera, bárs telo padlo k pokoju. Život a smrť. V nich nikdy nie si sám, Tvoj odchod žije s nami.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 14 

Zarmútení nad smrťou vášho (vašej) ..... spolu s vami ho (ju) oplakávame a prosíme, aby náš Vykupiteľ, ktorý svojou smrťou otvoril veriacim bránu života, uviedol ho (ju) na miesto svetla a blaženosti.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 15

Spolu s vami žialime nad vaším blízkym príbuzným, ktorý náhle umrel a prosíme Všemohúceho, aby nám ukázal svoju nesmiernu dobrotu a prijal ho do svojho kráľovstva.

SMS kondolencia – smútočné texty č. 16

Vyslovujem (-e) vám svoju úprimnú sústrasť nad stratou vášho drahého príbuzného s uistením, že si na neho zachovám (-e) stálu pamiatku. Spájame sa s vami vo vašom veľkom zármutku nad smrťou vášho...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019