Vianočné scénky a básničky

Slovenský jazyk » Básne

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.01.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 261 slov
Počet zobrazení: 98
Tlačení: 2
Uložení: 2

Vianočné scénky a básničky 

Betlehemský radca

Vianočné pásmo pre max. 12 detí

Poznámka:

Pásmo je určené pre maximálne 12 detí. Je tvorené z troch scénok z rodinného prostredia, v ktorých vystupujú:

  1. otec a syn,
  2. otec, syn, matka a dcéra,
  3. otec, syn, matka a dcéra,

+ dvaja rozprávači.

Optimálne je, aby v pásme účinkovalo najmenej 6 chlapcov a 4 dievčatá. Na pohlaví rozprávačov nezáleží.

V prípade nižšieho počtu detí možno pásmo aj skrátiť, vynechať niektorú scénku, vynechať niektorú postavu zo scénky, alebo môžu role vo viacerých scénkach stvárňovať aj tí istí účinkujúci.

(Všetky deti nastúpia. Počas scénok jednotliví účinkujúci vystúpia pred ostatné deti, alebo ostatné deti odídu a účinkujúci ostanú. Rozprávači stoja počas celého pásma na boku.)

Spoločná pieseň (ES 34, 1):

Sláva Ti buď, mocný Bože, Ty Pane večnosti! Sláva Ti buď, Svätý Bože, Ty Pane milosti! Láska Tvoja veľká a múdrosť nadzemská, neskonalá moc a sláva nebeská. Neskonalá moc a sláva nebeská!

všetci:

Nebesá sú otvorené,

anjelský nám zneje hlas.

Božie dieťa milované

prišlo na zem spasiť nás.

1.rozprávač: (prečíta z Biblie) „Dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný. Jeho meno je Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja“ (Iz 9,5). (zavrie Bibliu a pokračuje k ľuďom): Boh nám poslal svojho syna, aby nám dal múdre rady k životu, pomáhal nám svojou Božskou mocou, napĺňal nám srdcia pokojom a voviedol nás do večného života.

2.rozprávač: Len či ľudia počúvajú Jeho rady? Nože, pozrime, ako vyzerá zimný večer v jednej dnešnej rodine!

chlapec: Oci, pozri, ako sneží!

otec: Ach, ten sneh! Myslel som si, že si konečne oddýchnem a to zas, aby som vzal lopatu a šiel ho večer odpratať.

chlapec: Oci, to sa môžme už aj sánkovať, však?

otec: Ako by som nemal dosť roboty! To musí snežiť práve dnes?!

chlapec: Oci, ty ma vôbec nepočúvaš. Zajtra sa už môžem sánkovať, však?

Vianočná scénka

(Pre 12 detí a viac, minimálne pre 10.)

Obsadenie: 3 Pastieri, 2 pútnici, Jozef a Mária, Hostinský, Anjel, 3 králi.

Scéna 1. (Rozhovor medzi pastiermi)

Pastier 1.: Pozrite len koľko národa

hľa, z celého sa hrnie sveta!

Pastier 2.: Počuli ste niečo o tom?

Prečo idú dole mestom?

Pastier 3.: Pokiaľ to ozaj dobre vieme,

niečo sa deje v Betleheme!

Pastier 1.: Poďme sa radšej ľudí opýtať,

to je lepšie než mylne tu hútať!?

(prichádzajú pútnici)

Pastier 2.: Odpovedz, pútnik hnedooký,

kam smerujú tvoje kroky?

Pútnik 1.: Cisár Augustus rozkaz vydal,

aby sa každý zapísať dal.

Predkov sme mali v Betleheme,

nuž, my tam preto putujeme.

Pútnik 2.: Vládcovi sme drahocenní,

viac než nás si dane cení.

Prehľad chce mať, koľko nás je

každý mu mincou prispeje.

Pastier 3.: Ďakujeme, pútnici milí,

rozlúčime sa v tejto chvíli.

Nech sa vám vždy dobre darí

a Boh vás láskou obdarí.

Scéna 2.: (Na scénu nastupuje Jozef a Mária)

Mária: Jozef, zostaň, prosím, chvíľu stáť

ja nevládzem tak sa ponáhľať.

Je mi zima, ostrý vietor veje,

mám strach, dieťaťom sa niečo deje!

Jozef: Viem milá, zima, hlad, únava ťa morí,

počkaj, nazriem ešte do tejto komory.

Možno dáke lôžko nájdeme

a po ceste pookrejeme.

Mária: Dlhá cesta z Nazareta!

Unavenosťou sa zmietam.

Jozef: ( ide nazrieť vedľa a vráti sa k Márii).

Komora je preplnená.

No, nebuď taká zronená!

Možno v hostinci budú miesto mať

opýtam sa, hneď nám to dajú znať.

Mária: Ponáhľaj sa, už ma bolesť tlačí!

Hľadaj rýchlo, málo miesta stačí.

Scéna 3.

Jozef: (klope na dvere) Dobrý večer pán hostinský,

problém nás gniavi obrovský.

Moja žena o chvíľu porodí,

nebolo by miesto na poschodí?

Hostinský: Ubytovňa je už celkom obsadená,

ľuďmi z rôznych kútov zeme preplnená.

Už len maštaľka zostala voľná

ak je pre vás táto možnosť vhodná!

Jozef: (príde opäť k Márii) Mária, všetky domy som obišiel

nič iné len maštaľku som našiel.

Vonku zostať nemôžeme,

radšej tam pokoj nájdeme!

Mária: Ak inú možnosť nemáme,

len sa rýchlo ponáhľajme.

Mdloba ma už obchádza

dieťa na svet prichádza!!!

Pieseň: Chcem aj ja

Scéna 4.

Pastier 1.: (pozerá do neba) Aká žiarivá a krásna noc

akoby sa hrala Božská moc.

Na oblohe hviezdy tancujú,

anjeli v nebi sa radujú.

Pastier 2.: Jasné svetlo svieti tejto noci

anjeli sú iste na pomoci! (zívne)

Driemoty ma náhle prikvačili,

spevom by sme sa hneď občerstvili!

Pastier 3: Tíško bratia, čujem akúsi ozvenu! (priloží si ruku za ucho a počúva)

Snáď sa vlci k stádu ovečiek neženú ?!!!!

Pastier 2: Takto ti vlk nezavíja,

to je iná melódia.

(Zaznie potichu melódia piesne ES 593. K pastierom prichádza anjel, pastieri sa preľaknú).

Anjel: Nebojte sa, pastieri, nesiem vám novinu!

Pri nej všetky pochyby určite zaniknú.

Narodil sa dnes Spasiteľ,

z hriechov svetu Vykupiteľ!

Žiarivá hviezda dnes na nebi hlása,

v meste Dávidovom že zázrak stal sa.

Dávne proroctvo Písma sa vyplnilo, 

Božie dieťa sa v maštaľke narodilo.

Pastier 1.: Ej, radostná je tá novina,

odpustená je naša vina.

Sľúbeného Spasiteľa roky čakáme

v srdciach zbožných radostne Ho teraz vítajme!

Anjel: Sláva! Znej Bohu sláva,

nech nikdy neprestáva!

Chváľme Boha milého

zo srdca úprimného!

Spev piesne: Evanjelický spevník č. 593 „O polnoci spev anjelský“

Pastier 3.: Kde je to nemluvňa vytúžené?

Anjel: V jasliach ho nájdete uložené!

(odchádza)

Pastier 1.: Do Betlehema sa ponáhľajme,

Kráľovské dieťa vrelo vítajme.

Scéna 5. (Prídu k Jozefovi, Márii a poklonia sa dieťaťu)

Pastier 2.: Vy ste rodičia Ježiša predpovedaného,

ľuďom na radosť, spasenie a milosť daného?

Pastier 3.: Anjel sa k nám prihovoril,

srdcia i oči otvoril.

Úžasnú správu nám zvestoval,

že Boh nám v dieťati spásu dal.

Pastier 1.: Na Pána Pánov sme zvedaví.

Poďme! Nič nás v tom nezastaví!

Mária: Žasnem, pastieri, nad vašimi slovami,

Neviem, čo vyriecť mám svojimi ústami.

Dar od Boha je nám daný,

Ježiš, syn môj milovaný!!!

Poďte, pozrite na neho,

synčeka utešeného.

O vašej reči podumám

a v srdci si ju zachovám.

Scéna 6. (Prichádzajú 3 králi)

Kráľ 1.: Ideme z východu traja mudrci,

kráčame dňom-nocou vo fujavici.

Zastali sme aj u kráľa v Jeruzaleme,

o dieťati od Heroda že sa dozvieme.

Kráľ 2.: Boh nám ukázal na nebi znamenie:

narodí sa kráľ ľudstvu na spasenie.

Hľadáme ho vytrvalo v každom meste,

tu hviezda zastala na tomto mieste.

Kráľ 3.: Božiemu kráľovi sa klaniame

a dary k jeho nohám skladáme.

Kadidlo, myrhu i zlato,

využite ich bohato.

(poklonia sa všetci traja)

Jozef: Čudné prejavy mi tu znejú

a predivné veci sa s nami dejú.

(príde anjel)

Anjel: On je Boh, predivný Radca neba i zeme

Sudcu aj Záchrancu iste v ňom nájdeme.

Bude pravde, láske vyučovať,

Ľudí v dobrom verne usmerňovať.

Na záver: (hrá potichu nejaká vianočná melódia)

Návrh 1. piesne:

Poznámka: Uvádzam len návrhy piesní, možno použiť aj iné.

Slávka Koštialová

http://www.ecav.sk/detska_besiedka/modules.php?name=Downloads&d_op=MostPopular

Poďme k jasličkám Ladislav Fričovský

Všetci: Poďme k jasličkám.

  1. dieťa: Poďme, dietky milé, uviť kytky pre vienky,

načrieť vody živej, z Pána nášho studienky.

On je lásky prameň, čerstvý, kolotavý,

ktorý z jasličiek nám takto s láskou vraví,

že nám sám chce dávať posilu v živote,

z pádu k sebe dvíhať, zobúdzať v driemote.

Všetci: Poďme, dietky milé, uviť kytky pre vienky,

načrieť vody živej z Pána nášho studienky.

Rozprávač: Poďme teraz v tie slávnostné chvíle, o ktorých nám vraví evanjelista Lukáš:

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Vybral sa teda aj Jozef so svojou snúbenicou Máriou, do mestečka Betlehema, pretože bol z rodu Dávidovho.“ A stalo sa, že v dobe, keď celý svet tonul v hriechoch, pokorné duše čakali na Spasiteľa, ktorý by vykúpil svet. Volali po Ňom.

2 dieťa: Hoci len dieťa som, Pane Ježiši, viem,

že neraz blúdim zlom, Tvoj hlas nepočujem.

Hoci len dieťa som, však i to dobre viem,

že pre mňa prišiel si a k Tebe tiež ísť smiem.

Rozprávač: Tak aj my zo svojich detských srdiečok voláme k Pánu Ježišovi.

3 dieťa: Biely sniežik nadol padá ponad lesy,

Teba moje srdce hľadá, Kriste, kde si?

Nebo a zem Teba chváli, sa Ti kloní.

V doline sa rozzvučali k chvále zvony.

Za Tebou ísť, drahý Pane, túžim vrele.

Závejmi sú zasypané cesty biele.

Iba jedna hviezda planie prostred neba.

Pôjdem za ňou odhodlane, nájdem Teba.

Rozprávač: A hviezda, ktorá priviedla pastierikov a mudrcov, zavedie aj všetkých verných

Pánových do Betlehema, do chudobnej maštaľky. Len je otázka, či chceme,

aby nás tam zaviedla? – A my, dietky, chceme?

Všetci: Chceme!

  1. dieťa: Nechajte nás kráčať k Pánu Ježišovi,

lebo sme schystaní, na cestu hotoví.

K Nemu nás privedie viera naša živá.

Nebráňte nám, dietkam, On sa na vás díva.

Rozprávač: Lebo ako pre pastierikov, aj pre nás platí radostná zvesť anjelova: „Nebojte sa,

veď vám zvestujem veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa

vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Všetci: V tento večer svätý, tichý,

k nebu letia naše vzdychy.

Každý vďačne ruky spína,

Božieho chce prijať Syna.

Pieseň: Čas radosti veselosti

Rozprávač: A pastierikovia sa poponáhľali, aby neboli medzi poslednými. A prišli ako

prví. Našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasličkách.

  1. dieťa: Lúka mrazom dýcha, hviezda jasne žiari,

nebeská sa pieseň nesie po chotári.

Anjelov zbor plesá, teší sa svet celý,

v Betleheme dieťa Božie uvideli.

  1. dieťa: Chválospev Ti spievam, vznášam nad oblaky,

s hviezdami sa zlieva pieseň mojej vďaky.

Kristus z výšin prišiel zlomiť hriech, striasť hnevy –

Radujte sa všetci, znejte chválospevy!

  1. dieťa: Nie v striebre, brokáte, ani v nádhere, v zlate.

Bez tepla, bez perín na svet prišiel Boží Syn.

Len so spevmi anjelskými, v maštaľke uprostred zimy,

Spasiteľ náš, by hriech, žiaľ, na seba za všetkých vzal.

Rozprávač: Pastierikovia doniesli Ježiškovi svoje dary. Jeden mliečko, druhý syr a iný zase

ovečku. A čo my, deti, donesieme Božiemu dieťatku?

Všetci: Svoju lásku, svoje srdiečka!

  1. dieťa: Ježiško maličký, čo ja len Tebe dám,

keď som tiež tak malý, sám ničoho nemám.

Nedám Ti do daru ani zem a nebe,

lež svoje srdiečko podarujem Tebe.

Všetci: Vítame Ťa, Božie dieťa, z duší našich úprimných.

Tebe srdcia naše svietia, zohrej sa Ty, Pane, v nich.

Vojdi k nám, do našich domov, zbožných spevov počuj hlas.

Nech vo svetle krásnych stromov Ty sám si uprostred nás.

Pieseň: Narodil sa Kristus Pán

Vianočné zvony

Všetci: Bim-bam, bim-bam, 4 - krát

Som viera.

Som zvon toho mena! Nad celý svet je moja cena

a večnosť zvieram v svojej dlani. Ja v živote i v umieraní

spojujem nebesá i zem a ľuďom záchranou byť chcem.

Zvon viery zvoní do diali, aby sa ľudia nebáli.

Učme sa veriť úprimne, Pán Boh pomôže vám i mne.

Veď ešte nikdy nesklamal toho, kto vieru v Neho mal.

Zvon viery zvoní v diali, nech plameň i v nás zažiari,

jak v Betleheme v dávny čas nech Kristus zrodí sa i v nás.

Keď viera v Krista zajasá, to bude Vianoc okrasa.

Zvon viery zvoní do diali, že všetci o to nestáli,

keď Pán Boh svetu dal svoj dar. Verných je vždycky iba pár.

Však ja chcem zostať medzi nimi, sláviť Ho spevmi vianočnými.

Zvon viery zvoní do diali, aby sme sa viac dívali

na Krista, ktorý víťazí a moc hriechu raz porazí.

Držme sa Jeho pomoci, nebuďme hriechu otroci.

Všetci: Bim-bam, bim-bam, 4 - krát

Zvon nádeje nám vyzváňa, blaží nás v chvíľach čakania.

Pretože chceme všetko hneď, mrzí nás niekedy celý svet.

Nádej však nie je nedočkavá, je trpezlivá. Tým je pravá.

Zvon nádeje nám vyzváňa, čakajme chvíľu zhliadania

s tými, čo v hrobe sen svoj spia na Jeho hlas sa prebudia.

A každý, kto mal Krista rád s Ním bude slávne kraľovať.

Zvon nádeje nám vyzváňa: v Kristu je naša záchrana.

Veď preto prišiel do jaslí, aby zachránil svet náš zlý.

A ty bys‘ chcel nad všetkým zúfať? Maj nádej v Neho! Uč sa dúfať!

Všetci: Bim-bam, bim-bam, 4 - krát

Zvon lásky zvoní do kraja: najväčšia cnosť som láska - ja.

Či stačí vieru, nádej mať, ak láska bude chybovať?

Ak nemá láska u nás byť, potom zbytočné je tu žiť.

Keď láska srdce riadi, máme sa všetci radi.

Len nech vždy v láske žijeme a nenávisť nesejeme

a radosť Vianoc veliká aj naše srdcia preniká.

Zvon lásky zvoní do noci: bez Krista niet nám pomoci.

Len Ježiš tvojmu životu dá jas, zapudí temnotu.

Jeho láska ťa bude viesť tou najsprávnejšou z všetkých ciest.

Pieseň: Počujete spievať zvony vianočné... (K trónu slávy 30)

O čom hovoria hviezdy.

( Pásmo pre 10 detí. )

Všetci spolu zaspievajú pieseň 22/ 1 verš, a potom sa hviezdičky postavia

5m bokom od mesiačika. Mesiačik zostane sám a nahlas, alebo do

mikrofónu hovorí svoj text a díva sa na hviezdičky, ale aj na ľudí.

/ Mesiačik vyjde a volá na hviezdičky: Kým hovorí, vyjde prvá hviezda/.

Mesiačik 1: Poďte už sestričky, poďte už hviezdičky!

Ja, pastier Mesiačik, volám na vás.

Nech Boha na nebi celá zem velebí.

Vyjdime do noci svietiť je čas.

Nocou, keď chodievam, na ľudí myslievam.

Rád by som každému kus šťastia dal.

Kto na mňa pozrie raz, nech vidí odlesk krás,

ktoré dal na všetko Pán Boh - náš Kráľ !

/ Hviezdy vychádzajú jedna za druhou/.

Hviezda lásky:

Mňa Pán Boh naučil o láske rozprávať,

tú ja chcem svetlom vždy po zemi rozdávať.

„Pán Boh je láska, ľúbi aj vás“,

toto vám hovorí z výšin môj hlas...

Hviezda vernosti:

Pán Boh ma stvoril a svetlo mi dal,

iste On nejaký plán so mnou mal.

Aký to plán bude? nechcem sa trápiť.

Tým viacej verne vám všetkým chcem svietiť.

Som hviezda vernosti, aby ste znali –

v ťažkostiach na mňa, hor, pozerali.

Hviezda viery:

Papršlek viery môj spojil ma so zemou,

zasvietil v svet.

Viera je Boží dar, ktorý vám Pán Boh dal,

po nej zas do neba prídete späť.

Hviezda pravdy:

O pravde rozprávať, ach to je krásne.

Kde pravda zavládne, všetko je jasné.

Boh – Pravda – rozdrtí lži, klamstvá reťazy,

veď všetci vieme, že len pravda zvíťazí.

Hviezda šťastia:

Šťastia som malá, len malinká hviezdička.

Všetci by rad – radom chceli ma mať.

Tak mnohí nevedia, že k šťastiu stačí len

srdce si Ježišom očistiť dať.

Hviezda služby:

Služba? Ach, ťažko sa dakedy slúži,

keď srdce po sláve, veľkosti túži.

Keď chceš byť veľkým, slúž druhým len.

Tak zmeníš hriechu noc v spasenia deň.

Toto ti radím ja hviezdička služby,

akže chceš veľkým byť, plň blížnych túžby!

Hviezda radosti:

Radosť vždy veľkú mám,

preto sa trblietam.

Boh nás má rád!

Radosť tú nesiem vám,

O nej vám rozprávam:

Boh vás má rád!

Hviezda pokoja:

Som hviezda pokoja.

Tichúčko kráčam si nebom,

pozerám do sveta rozbroja:

Zavládne pokoj už svetom?

Jas môjho svetielka o mieri rozpráva,

o tom, že pokojným Boh nebo otvára.

Hviezda spásy:

Som hviezda spásy rozrážam tmu,

do sŕdc ja svietim. Pustíš ma dnu?

O spáse hovorím , len pozri výš

a tak sa v náručí Božej dnes stíš!

Pieseň 22/2 všetci – spolu.

Mesiačik 2:

Hviezdičky, sestričky, keď už tu všetci sme,

nože si na niečo krásneho spomeňme.

Dnes je noc vianočná, svätá a tichá,

dnes vesmír celučký radostne dýcha.

Aj my sme videli pred veľa rokami,

príchod a zrodenie Ježiša na zemi.

Hviezda lásky 2:

V noci tej hlbokej zrodil sa Boží Syn,

z lásky šiel vykúpiť svet z hriechov, vín.

Za slávu u boha chudobu vzal,

v jasle sa ponížil – On, Boh a Kráľ.

Od vtedy, čo som ten lásky div videla,

denne som do sveta len láskou svietila.

“Pán Boh je láska, ľúbi aj vás“,

nocou tak hovorí z výšin môj hlas.

Hviezda vernosti 2:

Po páde človeka Boh v raji zasľúbil,

Že pošle Niekoho, kto by svet vykúpil.

Čo sľúbil, verne On naplnil včas,

Syna nám svojho dal, poslal Ho z krás

neba, by deckom sa stal,

by hriechy ľudstva raz navždy sňal.

O Božej vernosti hviezda vám hovorí:

Nechže tá vernosť sa v srdciach vám rozhorí !

Hviezda viery 2:

Cez dlhé stáročia ľudia len vierou žili,

čakali spasenie, so tmou sa bili,

až prišiel Spasiteľ – Syn Boží – Ježiš,

nám hriechy vzal, sám niesol ich na kríž.

Vierou len všetko prijať to treba,

vierou sa dostaneš naspäť do neba.

Hviezda pravdy 2:

V noci , keď anjeli na nebi spievali,

keď v maštaľke pastieri Ježiša vítali,

Pravda sa zrodila v Božom Synovi,

Pravda, čo život váš na zemi obnoví.

V svete je veľa právd všetky vás oklamú.

Verte len jednému, Synovi Božiemu.

Hviezda šťastia 2:

Ježiš sa narodil, zajasal svet,

šťastia vám na zemi vykvitol kvet.

Od vtedy každý, kto šťastie chce znať,

musí si do srdca Ježiša vziať.

Kde Ježiš kraľuje, šťastie sa zmnožuje,

preto sa usiluj Ježiša mať.

Hviezda služby 2:

Službou som vítala dieťatko na slame,

priviedla mudrcov ku jasliam v Betleheme.

Od vtedy stojím tu v službe pre ľudí:

Kto slúži blížnemu ten spásu uvidí.

Hviezda radosti 2:

Radosť vždy veľkú mám, preto sa trblietam:

Boh Syna dal.

Radosť tú nesiem vám, o nej vám rozprávam.

Boh spásu dal.

Hviezda pokoja 2:

Jas môjho svetielka o mieri rozpráva,

o tom, že v Kristovi Boh nebo otvára.

Kniežaťom pokoja stal sa On sám

a z toho pokoja do sŕdc nám dal.

Hviezda spásy 2:

Toho, čo v Betleme zrodiť som zazrela,

na kríži Golgotskom - zomierať som videla.

Spásu tam vydobyl pre celý svet.

Prijmi ju radostne,

veď v inom spasenia na svete niet.

PIESEŇ 22/3 a4 verš. Potom ostanú hviezdy stáť pri mesiačikovi a on na

záver pekne ,zrozumiteľne, nahlas povie:

Mesiačik 3: Hviezdičky, ktoré ste lásky div videli,

ktoré ste Pánovi slúžili,

slúžte len radostne, buďte vždy jasnejšie,

nech v svetle hviezdičiek všetko je šťastnejšie.

Nech vojny, nepriateľstvá, nenávisť v svete sa utíšia.

Nech všetci poznajú milého Ježiša.

LÁSKA

VERNOSŤ

VIERA

PRAVDA

ŠŤASTIE

SLUŽBA

RADOSŤ

POKOJ

SPÁSA

Božena Matejovičová

VIANOCE

Letí svetom novina.

Preradostná zvesť.

Mária, hľa, má Syna.

Jemu sláva, česť!

Narodil sa v maštaľke.

V meste Betleheme.

Zavinutý v plienočkách

na slame si drieme.

Nad maštaľkou hviezda

ukazuje smer.

Tam sa - milý kresťan -

s čistým srdcom ber!

Nebeskí anjeli

spievajú "Glória".

Raduje sa pestún

i matka Mária.

Ježiško maličký,

krásny ako kvet,

dvíha malú rúčku,

požehnáva svet.

Na kostoloch zvonia zvony,

svieca blkoce.

Oznamujú všetky tóny,

že sú Vianoce.

NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA

(veršovačka pre najmenšie deti)

Spolu:

Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka

je Tvoja mamička, čo ti Boh dal.

Láskavá hviezdička je moja mamička.

Vo chvíli zármutku nežne ma pohladí,

v každučkom objatí lásku mi vyjaví.

Verná to hviezdička je moja mamička.

Keď slnko zapadá, k spánku ma ukladá,

keď ráno vychodí, milo ma zobudí.

Múdra to hviezdička je moja mamička.

Vo chvíľach starostí dobre mi poradí,

láskavou radou vždy dušu mi pohladí.

Bdelá to hviezdička je moja mamička.

Stráži ma celý deň aj v noci čas,

keď ráno precitnem, už je tu zas.

Štedrá to hviezdička je moja mamička.

Má pre mňa všetko čo potrebujem,

pri nej mi veru nič nechybuje.

Veselá hviezdička je moja mamička.

Aj keď je za oknom daždivý deň,

ona sa veselo usmieva len.

Pozorná hviezdička je moja mamička.

Všimne si všetko, čo na očiach mám,

preto jej v dnešný deň kytičku dám.

Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka

je Tvoja mamička, čo ti Boh dal.

DANIEL HEVIER

Darček menom láska

Bola noc modrá, zelená,

hviezdami posypaná.

Noc, ktorá dáva znamenia

blížiaceho sa rána.

Po ceste išiel pomaly

chudučký sivý oslík.

A dvaja tam s ním kráčali,

ktohovie, kam by došli.

Mesiac sa v šere rozpíjal,

ten muž sa volal Jozef

a jeho žena Mária

šepkala: „Ach, môj Bože!“

Už sa to asi začína,

maličké klopká v brušku.

A vôkol cudzia krajina,

Boh na nich zoslal skúšku.

Muž Jozef ženie osliatko,

Vôkol tma cudzia, ničia.

Mária čaká dieťatko

A nikde pôrodnica.

Pred dvetisícmi rokmi,

keď sa to celé stalo, bol náš svet predpotopný,

nič také nebývalo.

Muž Jozef hľadal prístrešok,

na jednom mieste zastal.

Pre nás by to bol asi šok,

Bola to malá maštaľ.

Volalo sa to Betlehem.

Na samom konci sveta

Uprostred holých prázdnych stien

narodilo sa Dieťa.

Plakalo ako bábätká,

išlo si strhať pľúca.

Mamička jeho presladká

vzala ho do náručia.

„ Nože buď tíško- pretíško,

aj keď na tvrdom ležiš.“

A nazývala ho Ježiško

a Jozef riekol: „ Ježiš.“

Mária Benčatová

VIANOČNÁ

Hviezda svieti,

spúšťa vlasy,

v chrámoch znejú

zbožné hlasy.

Pastier, valach,

starý bača,

všetko k chrámu

v noci kráča.

Na oltári,

v jasliach leží

narodený

náš Syn Boží.

Pieseň lásky

svetom letí

pre radosť a

šťastie detí.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Pohádky Boženy NěmcovéOdporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036