Vianočné vinše z rôznych kútov Slovenska

Slovenský jazyk » Básne

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 25.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 092 slov
Počet zobrazení: 29 722
Tlačení: 439
Uložení: 465

Vianočné vinše z rôznych kútov Slovenska

Púchov

Vinšujem vám tieto výročite sviatky,
aby vám dal pán Boh zdravia, štástia,
hojného božského požehnania,
na dietkach potešenia,
na statočku rozmnoženie,
na poli dobré úrody,
do domu dobré príchody
a všetko, čo si žiadate,
vám vinšujem a prajem.

Liptov

A ja žiačik malý,
každý ma pochváli,
že pekne rytmujem,
pekne deklamujem
od domu do domu
priateľovi mojmu.
Viem, že mi tam dajú,
kde koláče majú.
Radšej by ja groš vzau,
keby mi priateľ dau,
kúpiu by si papieru
to je pravda hej veru.
Keď mesto obídem,
potom domov prídem,
vysypem koledu,
zedia mi hu v stredu.

V tŕni vrabce čvirikajú,
pána svojho privítajú.
Sýkorka vraví cin, cin, cin,
že sa narodil boží syn.
Straka vraví
traka, traka,
že premôhol pekelného draka.
Sova vraví uhu, uhu,
sláva na výsostiach Bohu.
Za tieto tri verše,
dajú nám tri groše.
Pán Boh daj dobrý deň,
prú vodu lež oheň.

Doniesli sme vám novinu:
prišli sme k vám na hostinu.
Zostúpil spasiteľ s výsosti,
my sme prišli k vám za hosti,
a nám vína nedávate,
pálenky tiež nič nemáte,
čo by sme sa častovali
a vám krajšie zaspievali.
Opekance vám nechceme,
oriešky si potlčieme.
A my sme nie chlapci malí,
žeby ste nám grajciar dali.
Ak nám dvadsiatnek nedáte,
na nový rok nás nemáte.

Považie

Doniesli sme vám novinu:
prišli sme k vám na hostinu.
Zostúpil spasiteľ s výsosti,
my sme prišli k vám za hosti,
a nám vína nedávate,
pálenky tiež nič nemáte,
čo by sme sa častovali
a vám krajšie zaspievali.
Opekance vám nechceme,
oriešky si potlčieme.
A my sme nie chlapci malí,
žeby ste nám grajciar dali.
Ak nám dvadsiatnek nedáte,
na nový rok nás nemáte.

Lišov

Mnohovážení páni hospodári!
Pri príchode našom zvestujeme vám
radostnosť velikú,
ktorá bude celému svetu:
Narodil sa nám spasitel;
všetkého sveta vykupiteľ.
Keď to pastieri počuli
po domoch išli a vinšovali.
Tak aj my vám vinšujeme;
aby vás ten novorodený pán Ježiš Kristus
od všelijakej zlej príhody zachrániť ráčil,
ako vás, tak podobne aj dom váš,
aby ste stále hodne úžitku mali
aby ste aj nám chudobným pastierom
k živnosti dopomôcť mohli,
a pritom vám vinšujeme
štástlivé a veselé sviatky, amen.

Bardejov

Vinšujem, vinšujem,
na štástie na zdravie,
na toto Božie narodenie,
ten starý rok prežit'
nového sa dožit'
hojnejšieho pokojnejšieho.
Od Boha lásku,
od lúdí priasku,
sto zlatých do mieška,
plný dvor statku
a po smrti
králóvstvo nebeské.

Ja som malý do povaly,
vypil by som, keby dali.
Pálenčičky do skleničky
a koláčik do kapsičky,
ešte k tomu babka,
na chrbát lopatka.

Polomka

Vinsujem vám na tohoto Krista Pána narodeňia,
zebi vam pan Boh dav lepsich rokov doziť,
s mensima hrechama, s vecou radosťou, s bozou
milosťou, na polu urod, vo dvore prichod,
v domie zmier, stesťia, zdravia, hojnuo boskuo
pozehnania.

Východná

A zas nám nadišli tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.
V dálekej krajine, tam kde rastú palmy,
tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy,
tam medzi troma čiastky zeme,
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme.
A na tieto sviatky i ja sa radujem,
z úprimného srdca toto vám vinšujem:
Aby bol Kristus Pán vašim tešitelóm,
vaším dobrým radcom a dobrým priatelóm.
A tiež od neresti, ktorých býva dosti,
uchovaj dom tento, ty nebesky hosti.

Vinšujem vám toto Božuo narodenia
vo šcasci, vo zdravi,
v hojnom boskom požehnani,
na poli urod, vo dvore prichod,
v dome laska svornosc, uprimnosc.

Spiš

Vinšujem vám šťastie, zdravie
na to Božie narodenie,
žeby sa vám darili kury cubaté, husi sedlaté,
žeby ste mali toľko teličiek, kol'ko je v lese jedličiek,
toľko volkov, koľko na dachu kolkov,
žeby ste orali štyrmi pluhami,
keď nie štyrmi, tak tromi,
keď nie tromi, tak dvomi,
keď nie dvomi, tak jedným,
ale hodným.
Choďte do polky, vezmite pálenky,
choďte do skrine, doneste pol svine,
choďte do pece, vyberte koláče.
Zajedzme si, zapime si.

Vinsujem, vinsujem
na scenšče, na zdrovie
na to Boze narodzene
zeby my še docekali,
drugego takego Bozego narodzeňo
v mnejsich grehach
vo vienksych miloščach,
v hojnejsych a urodnejsych rockach,
jako my doteroz prezili.

Detva

Poneváč nám milý Pán Boh
ráčil dati a dočekati,
jakožto Krista Pána narodení,
teda je vám vinšujem zdravia dobrího,
pokoja stáliho.
Nie toliko časne,
ale aj večne.
By sme sa mohli
s týmto narodeným Ježiškom radovati
a tieto pesničky prespievati,
čo svätí anjeli prespevujú pri Betlianskych salašoch:
sláva Bohu na výsosti,
pokoj ľuďom na zemi.

Hont

Pomodzi Boh, pomodzi Boh
cez tieto nové sviatky,
ráčiž nám milý Pánboh dati a dočkati
akožto Krista Pána narodeného.
Teda vám ja vinšujem
zdravia dobrého, pokoja stáleho,
nie iba časne, ale večne,
aby sme sa mohli s týmto
narodenýrn Ježiškom radovať
a tie pesničky prespevovať,
čo anjeli v betlehemských jasličkách prespevujú:
Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Zavítaj k nám, ó Ježiši,
prvý sveta mesiáši,
zavítaj predrahí hosti.
My teba zvelebujeme,
srcem ústy ďakujeme,
žes ráčil k nám prijíti
šťastlive sa naroditi.

Doma si, doma mój pane gazda,
on si sedí na roh stola
jeho šupka sobolová,
nedajte nám státi,
vašu striešku oškubeme.
Dobrý večer vinšujeme.

Narodil sa Kristus Pán
bude dobre Ďurko nám.
Budeme si pískati
po salaši hvízdati.
Ach, môj milý bratríčku,
podaj mi tu jahničku.

Kysuce

Vinšujem vám na toto Božie narodenie,
zdravie, šťastie, na statočku zachovanie,
na detičkách potešenie,
hojnosti, prajnosti, úrodnosti,
po stodolách, po komorách
od Pána boha dosti.
Aby ste mali toľko teličiek,
ako v hore jedličiek.
Aby ste mali toľko býčkov,
koľko je v hore bučkov.

Vitaj dieťa
poklad zlatý
dar od Pána,
zrodila tá
Matka božia
svätá panna.

Prichádzame
k tebe z lásky
božie dieťa,
v dušiach našich
city štástia
hrejú, svietia.

Nesieme ti
modlitbičku
na potechu,
za tých čo sú
na zlej ceste,
žijú v hriechu

Za ticha, za noci
vyzváňa znova hlas,
zobúdza lásky cit
čo drieme
kdesi v nás.

Prišlí sme do chrámu,
prišli sme v nádeji,
že nám tu Ježiško
pokoj, mier nadelí.

Predrahý Ježiško,
teplý lúč slniečka,
požehnaj nám tu dnes
dušičky, srdiečka.

Vítaj milé Jezuliatko,
vítaj v našom chráme,
modlitby a dobré skutky
do daru ti dáme.

Máme prosbu maličkú:
Chráň nám ocka, mamičku,
Keď takú moc vel kú máš
ochráň celý národ náš.

Otvárame dvere chrámu
otvárame potíšku
aby sa nám nezobudil
narodený Ježiško.

Zaspievame Ježiškovi
pieseň tichú, maličkú,
pozdravíme synáčika
aj presvätú matičku.

Vitaj, hajaj Jezuliatko
v jasličkách tu na slame,
spevom, vrúcnou modlitbičkou
pekne Ťa tu vítame.

Šumiac

Do nášho dvoru
zo svini nohu,
vášmu Janovi
čo sa prechodí
po tom salašu.
A ten salašík veľmi bohatý,
každá ovečka za tristo zlatých.
Za vašim stolom
červená ruža
a vašej Hane
pekného muža.
Za vašim stolom
skala na skale
a vašu Hanu
vydať na Tri krále.
Za vašim stolom
veliký kyjak
a váš tetkoš
veliký pijak.
Za vašim stolom
veľa obrazov
a vašej tetke
veľa peniazov.
Za vašim stolom
biela fialka
vášmu Janovi
pekná frajerka.

Ladzany

Vinšujem vám títo nastávajíce sviatky,
v hojnom božskom požehnaní,
aby vám dal Pánboh štástia,
na poli úrod v chyži veselia
a vám všetkým dohrýho zdravia.
Je v tomto dome pekný mládenec,
keby nám on dal dukát na veniec.
Pánu gazdovi holbičku vína,
aby vychoval dobrého syna.
Pani mamovke teplú žehličku,
aby vychovala švárnu paničku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014